Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: تفاوتی میان طالب، القاعده و داعش نیست؛ همه هراس افگن اند

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت می‎گوید که میان طالب، داعش و القاعده، هیچ تفاوتی وجود ندارد و همۀ آنان هراس افگنان استند.

رییس اجراییه که امروز(جمعه، ۲۳ سرطان) در چهارمین نشست گفت‎وگوهای افغانستان و آسیای میانه در بامیان سخن می‎زد، تأکید کرد که طالبان برای برآورده شدن منافع یک کشور دیگر، افغانستان را ناامن ساخته اند و نادیده گرفتن پشتیبانی این کشور از طالبان پرسش برانگیز است.

وی در ادامه بیان داشت: «فرق بین القاعده، داعش یا گروه طالب یا گروه هایی که از حمله های هراس افگنانه کار می گیرند و یا تروریست خوب و بد را در نظر می گیرند درست نیست؛ از دیدگاۀ ما، فرقی بین ترورستان نیست.»

چهارمین نشست گفت وگوهای افغانستان و آسیای میانه در حالی برگزار می‎شود که رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، شماری از کشورها را به پشتیبانی از هراس افگنی و تفاوت قایل شدن میان گروه‎های تروریستی، متهم می‎سازد. به باور وی، ادامۀ این سیاست، این کشورها را نیز در معرض هراس افگنی، قرار خواهد داد.

آقای عبدالله می‎گوید: «همکاری های ما در سطح اقتصادی بهتر است، در سطح فرهنگی بهتر است، در مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی؛ فکر می کنیم که یک قسمت بیشتری از این بار گذاشته شده است بر عهدۀ مردم افغانستان.»

به گفتۀ رییس اجراییه، افغانستان، قربانی اصلی هراس افگنی است و برخی از کشورها، همکاری کمتری در مبارزه با این پدیده دارند و شماری از کشور هم، اصلأ هم کاری ندارند.

هم‎زمان با این،  محمد طاهر زهیر، والی بامیان می‏گوید که وضعیت کنونی منطقه، نیازمند تغییر تمامی شیوه های مبارزه با هراس افگنی و برنامه های امنیتی منطقه، است.

آقای زهیر می‎گوید: «نمی توان امنیت را متاعی بر شمرد که بتوان آن را به گونۀ انحصاری جست وجو کرد، بل می توان آن را کالایی به حساب آورد که هم برخورداری از آن و هم فقدان آن، فرا منطقه یی و جهان شمول می باشد.»

با این همه، داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان نیز باور دارد که عوامل گوناگون از جمله نا امنی وهراس افگنی، ملت‎های منطقه را ازهم جدا کرده اند و برای ایجاد اعتماد و زمینه سازی به صلح و رفاۀ همه گانی، به یک تفاهم منطقه یی نیاز است.

وی در ادامه بیان داشت: «ما دنبال یک تفاهم منطقه یی هستیم؛ ما مطمئن هستیم که از طریق گفت وگوها می‎توانیم به این تفاهم برسیم و شناخت بهتر را از یک دیگر پیدا کنیم.»

در همین حال، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی در این نشست تأکید دارد که پاکستان از هراس افگنی هم‎چون ابزار استفاده می‎کند و تمامی مکتب‎های هراس افگنی و تندروی در پاکستان ایجاد شده اند و در این کشور فعال استند.

آقای صالح افزود: «به یاد داشته باشید که اسلام سیاسی، اسلام نیست؛ بل یک مکتب فکری است، اسلام تندرو؛ اسلام نیست، بل یک مکتب فکری است و هراس افگنی تا اندارۀ تفسیرش را از این دو مکتب می گیرد و مرکز این سه عنصر، امروزه در پاکستان است.»

نماینده گان بیش از ده کشور آسیایی و اروپایی، امریکا، سازمان ملل متحد و ناتو، در مرکز ولایت بامیان، در چهارمین نشست گفت‎‌وگوهای افغانستان و آسیای میانه گردهم آمده اند.

داکتر نظیف شهرانی، استاد دانشگاه اندیانا در امریکا به این باور است که تلاش‎های جامعه جهانی در افغانستان، بی نتیجه بوده اند.

وی می افزاید: «چه کسی همه گی را می گمارد؟ ما حق انتخاب مقام‏های سیاسی را ندرایم. ما حق برگزیدن کارمندان دولتی را نداریم. اما این کار ی است که ۲۰۰ سال پیش در اروپا شده بود.»

سومین نشست گفت وگوهای افغانستان و آسیای میانه، دو سال پیش درولایت بلخ برگزار شده بود. این نشست‎ها، همه ساله یا یک سال در میان، به هدف یافتن راه های حل معقول و پژوهشی برای بحران‏ها در منطقه، راه اندازی می‎شود.

عبدالله: تفاوتی میان طالب، القاعده و داعش نیست؛ همه هراس افگن اند

رییس اجراییه حکومت، از آن چه که ادامۀ پشتیبانی و فرق قایل شدن میان هراس افگنان از سوی برخی از کشورهای منطقه می‎گوید، انتقاد می‎کند و هشدار می‏دهد که فرق گذاشتن میان هراس افگنان، اشتباه محض است و این کشورها بهای آن را خواهند پرداخت.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت می‎گوید که میان طالب، داعش و القاعده، هیچ تفاوتی وجود ندارد و همۀ آنان هراس افگنان استند.

رییس اجراییه که امروز(جمعه، ۲۳ سرطان) در چهارمین نشست گفت‎وگوهای افغانستان و آسیای میانه در بامیان سخن می‎زد، تأکید کرد که طالبان برای برآورده شدن منافع یک کشور دیگر، افغانستان را ناامن ساخته اند و نادیده گرفتن پشتیبانی این کشور از طالبان پرسش برانگیز است.

وی در ادامه بیان داشت: «فرق بین القاعده، داعش یا گروه طالب یا گروه هایی که از حمله های هراس افگنانه کار می گیرند و یا تروریست خوب و بد را در نظر می گیرند درست نیست؛ از دیدگاۀ ما، فرقی بین ترورستان نیست.»

چهارمین نشست گفت وگوهای افغانستان و آسیای میانه در حالی برگزار می‎شود که رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، شماری از کشورها را به پشتیبانی از هراس افگنی و تفاوت قایل شدن میان گروه‎های تروریستی، متهم می‎سازد. به باور وی، ادامۀ این سیاست، این کشورها را نیز در معرض هراس افگنی، قرار خواهد داد.

آقای عبدالله می‎گوید: «همکاری های ما در سطح اقتصادی بهتر است، در سطح فرهنگی بهتر است، در مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی؛ فکر می کنیم که یک قسمت بیشتری از این بار گذاشته شده است بر عهدۀ مردم افغانستان.»

به گفتۀ رییس اجراییه، افغانستان، قربانی اصلی هراس افگنی است و برخی از کشورها، همکاری کمتری در مبارزه با این پدیده دارند و شماری از کشور هم، اصلأ هم کاری ندارند.

هم‎زمان با این،  محمد طاهر زهیر، والی بامیان می‏گوید که وضعیت کنونی منطقه، نیازمند تغییر تمامی شیوه های مبارزه با هراس افگنی و برنامه های امنیتی منطقه، است.

آقای زهیر می‎گوید: «نمی توان امنیت را متاعی بر شمرد که بتوان آن را به گونۀ انحصاری جست وجو کرد، بل می توان آن را کالایی به حساب آورد که هم برخورداری از آن و هم فقدان آن، فرا منطقه یی و جهان شمول می باشد.»

با این همه، داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان نیز باور دارد که عوامل گوناگون از جمله نا امنی وهراس افگنی، ملت‎های منطقه را ازهم جدا کرده اند و برای ایجاد اعتماد و زمینه سازی به صلح و رفاۀ همه گانی، به یک تفاهم منطقه یی نیاز است.

وی در ادامه بیان داشت: «ما دنبال یک تفاهم منطقه یی هستیم؛ ما مطمئن هستیم که از طریق گفت وگوها می‎توانیم به این تفاهم برسیم و شناخت بهتر را از یک دیگر پیدا کنیم.»

در همین حال، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی در این نشست تأکید دارد که پاکستان از هراس افگنی هم‎چون ابزار استفاده می‎کند و تمامی مکتب‎های هراس افگنی و تندروی در پاکستان ایجاد شده اند و در این کشور فعال استند.

آقای صالح افزود: «به یاد داشته باشید که اسلام سیاسی، اسلام نیست؛ بل یک مکتب فکری است، اسلام تندرو؛ اسلام نیست، بل یک مکتب فکری است و هراس افگنی تا اندارۀ تفسیرش را از این دو مکتب می گیرد و مرکز این سه عنصر، امروزه در پاکستان است.»

نماینده گان بیش از ده کشور آسیایی و اروپایی، امریکا، سازمان ملل متحد و ناتو، در مرکز ولایت بامیان، در چهارمین نشست گفت‎‌وگوهای افغانستان و آسیای میانه گردهم آمده اند.

داکتر نظیف شهرانی، استاد دانشگاه اندیانا در امریکا به این باور است که تلاش‎های جامعه جهانی در افغانستان، بی نتیجه بوده اند.

وی می افزاید: «چه کسی همه گی را می گمارد؟ ما حق انتخاب مقام‏های سیاسی را ندرایم. ما حق برگزیدن کارمندان دولتی را نداریم. اما این کار ی است که ۲۰۰ سال پیش در اروپا شده بود.»

سومین نشست گفت وگوهای افغانستان و آسیای میانه، دو سال پیش درولایت بلخ برگزار شده بود. این نشست‎ها، همه ساله یا یک سال در میان، به هدف یافتن راه های حل معقول و پژوهشی برای بحران‏ها در منطقه، راه اندازی می‎شود.

هم‌رسانی کنید