تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن ولسوال خوگیانی به رابطه داشتن با طالبان

شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار می‌گویند که حاجی زلمی، ولسوال خوگیانی، با طالبان نشست و برخاست‌های بسیاری دارد.

تصویرهای که به طلوع نیوز رسیده‌اند نشان می‌دهند که حاجی زلمی، ولسوال خوگیانی ولایت ننگرهار، با طالبان دیدارهای داشته است.

درین تصویرها دیده می‌شود که حاجی زلمی با فرمانده طالبان در حال گفتگو است.

اعضای شورای ولایتی می‌گویند که این نشست و برخاست‌ها سبب شده‌اند تا اوضاع امنیتی درین ولسوالی و ولسوالی‌های همجوار این ولسوالی بدتر شوند.

اجمل عمر، عضو شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «در این ویدیو یک فرمانده طالب را نشان می‌دهد که ده روز پیش از این نشست بر یک پوسته حمله کرد که در آن دوازده تن از سربازان شهید شدند. این چه‌گونه نظام است که یک مخالف نظام که سربازان را کشته است، با یک ولسوال برحال حکومت دیدار می‌کند. اگر هر کس این اختیار را داشته باشد، آن‌وقت طالبان می‌آیند و با والی دیدار می‌کنند.»

بزرگان اقوام ننگرهار می‌گویند که حکومت این موضوع را باید به گونه جدی پیگری کند.

ملک شاه زمان، بزرگ قوم، گفت: «در اکثر ولسوالی‌ها ولسوالان با طالبان تفاهم کرده‌اند که به یک‌دیگر شان کار نداشته باشند و در این میان مردم ملکی قربانی می‌شوند. هیچ شکی وجود ندارد که بالای مردم پروژه جریان دارد و مردم بی‌گناه کشته می‌شوند.» 

از سوی دیگر ولسوال خوگیانی می‌پذیرد که وی با طالبان در یک بخش زیر اداره  دولت دیدارهایی داشته است، اما می‌گوید که این دیدارها از بهر گفت‌وگوهای صلح بوده‌اند.

حاجی زلمی،  ولسوال خوگیانی، گفت: «این دیدار در یک ساحه امن صورت گرفت و ما امنیت را تأمین کرده بودیم. هر کسی که آمده بود، بدون در نظر داشت این‌که طرفدار حکومت است یا مخالف، ما امنیت‌اش را تأمین کرده بودیم.»

ولسوالی خوگیانی یکی از ولسوالی‌های ناامن ننگرهار به شمار می‌رود و گفته می‌شود که در دو کیلومتری ساختمان ولایت طالبان جابه‌جا شده‌اند و دست به فعالیت‌های هراس‌افگنانه می‌زنند.

متهم شدن ولسوال خوگیانی به رابطه داشتن با طالبان

شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار می‌گوید که ولسوال خوگیانی با طالبان نشست‌های داشته است، ولی ولسوال خوگیانی با پذیرفتن این ادعا می‌گوید که نشست‌هایش از بهر گفتگوهای صلح بوده‌اند

Thumbnail

شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار می‌گویند که حاجی زلمی، ولسوال خوگیانی، با طالبان نشست و برخاست‌های بسیاری دارد.

تصویرهای که به طلوع نیوز رسیده‌اند نشان می‌دهند که حاجی زلمی، ولسوال خوگیانی ولایت ننگرهار، با طالبان دیدارهای داشته است.

درین تصویرها دیده می‌شود که حاجی زلمی با فرمانده طالبان در حال گفتگو است.

اعضای شورای ولایتی می‌گویند که این نشست و برخاست‌ها سبب شده‌اند تا اوضاع امنیتی درین ولسوالی و ولسوالی‌های همجوار این ولسوالی بدتر شوند.

اجمل عمر، عضو شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «در این ویدیو یک فرمانده طالب را نشان می‌دهد که ده روز پیش از این نشست بر یک پوسته حمله کرد که در آن دوازده تن از سربازان شهید شدند. این چه‌گونه نظام است که یک مخالف نظام که سربازان را کشته است، با یک ولسوال برحال حکومت دیدار می‌کند. اگر هر کس این اختیار را داشته باشد، آن‌وقت طالبان می‌آیند و با والی دیدار می‌کنند.»

بزرگان اقوام ننگرهار می‌گویند که حکومت این موضوع را باید به گونه جدی پیگری کند.

ملک شاه زمان، بزرگ قوم، گفت: «در اکثر ولسوالی‌ها ولسوالان با طالبان تفاهم کرده‌اند که به یک‌دیگر شان کار نداشته باشند و در این میان مردم ملکی قربانی می‌شوند. هیچ شکی وجود ندارد که بالای مردم پروژه جریان دارد و مردم بی‌گناه کشته می‌شوند.» 

از سوی دیگر ولسوال خوگیانی می‌پذیرد که وی با طالبان در یک بخش زیر اداره  دولت دیدارهایی داشته است، اما می‌گوید که این دیدارها از بهر گفت‌وگوهای صلح بوده‌اند.

حاجی زلمی،  ولسوال خوگیانی، گفت: «این دیدار در یک ساحه امن صورت گرفت و ما امنیت را تأمین کرده بودیم. هر کسی که آمده بود، بدون در نظر داشت این‌که طرفدار حکومت است یا مخالف، ما امنیت‌اش را تأمین کرده بودیم.»

ولسوالی خوگیانی یکی از ولسوالی‌های ناامن ننگرهار به شمار می‌رود و گفته می‌شود که در دو کیلومتری ساختمان ولایت طالبان جابه‌جا شده‌اند و دست به فعالیت‌های هراس‌افگنانه می‌زنند.

هم‌رسانی کنید