تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع: توره بوره کاملأ از وجود داعش پاک‎سازی شده است

سرپرست وزارت دفاع ملی که به توره بوره در ولایت ننگرهار رفته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی این منطقه را بصورت مکمل از وجود جنگجویان گروه داعش، پاک سازی کرده اند.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع تأکید دارد که نیروهای دولتی می کوشند تا برای جلوگیری از حضور دوبارۀ داعشیان، تدابیر شدید امنیتی را در این منطقه بگیرند.

آقای بهرامی در این باره بیان داشت: «نیروهای دولتی توانستند که توره بوره را از وجود داعشیان پاکسازی کنند و ما تصمیم داریم تا پایگاه های مستحکمی را ایجاد کنیم تا داعشیان دو باره نتوانند که توره بوره را در اداره خود بیاورند.»

سرپرست وزارت دفاع ملی تأکید می‎وزد که در نتیجۀ عملیات چند روزۀ نیروهای دولتی به گروه داعش تلفات سنگینی وارد شده است.

در همین حال، محمد زمان وزیری، فرمانده قول اردوی ۲۰۱ سیلاب می‎گوید که داعشیان از آن سوی مرز تمویل می‎شوند.

وی اظهار داشت: «داعشیان در ولسوالی های کوت، اچین و پچیراگام تلفات سنگینی دیده اند. داعشیان از راه پاره چنار پاکستان از راه های کوه خود شان را به ولسوالی های ننگرهار رسانیدند و از آن سوی مرز بسیج می‎شوند.»

منطقۀ استراتیژيک توره بوره که زمانی مخفی گاه اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده بود، دو هفته پیش به تصرف گروه داعش در آمد.

هم زمان با این، باشنده گان و بزرگان اقوام ولسوالی پچیراگام، از حضور دو بارۀ داعش در این ولسوالی نگران استند.

ملک ایاز، یک بزرگ قوم می‎گوید: «ما هنوز هم نگران آن استیم که داعشیان بار دیگر فعالیت های‎ شان را در ولسوالی پچیراگام آغاز کنند.»

داد محمد،  باشندۀ ولسوالی پچیراگام نیز تأکید دارد: «ما از نیروهای امنیتی می‎خواهیم تا بخاطر جلوگیری از فعالیت های داعشیان، پاسگاه های امنیتی شان را بیشتر بسازند.»

توره بوره در حالی از وجود داعشیان پاکسازی می‎شود که جنگ‏جویان این گروه، در شش ولسوالی ننگرهار حضور و فعالیت دارند و بزرگترین مرکز داعشیان در ولسوالی هسکه مینه ننگرهار وجود دارد.

وزارت دفاع: توره بوره کاملأ از وجود داعش پاک‎سازی شده است

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی در رأس یک هئیت نظامی برای بررسی اوضاع امنیتی به توره بوره رفته است.

Thumbnail

سرپرست وزارت دفاع ملی که به توره بوره در ولایت ننگرهار رفته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی این منطقه را بصورت مکمل از وجود جنگجویان گروه داعش، پاک سازی کرده اند.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع تأکید دارد که نیروهای دولتی می کوشند تا برای جلوگیری از حضور دوبارۀ داعشیان، تدابیر شدید امنیتی را در این منطقه بگیرند.

آقای بهرامی در این باره بیان داشت: «نیروهای دولتی توانستند که توره بوره را از وجود داعشیان پاکسازی کنند و ما تصمیم داریم تا پایگاه های مستحکمی را ایجاد کنیم تا داعشیان دو باره نتوانند که توره بوره را در اداره خود بیاورند.»

سرپرست وزارت دفاع ملی تأکید می‎وزد که در نتیجۀ عملیات چند روزۀ نیروهای دولتی به گروه داعش تلفات سنگینی وارد شده است.

در همین حال، محمد زمان وزیری، فرمانده قول اردوی ۲۰۱ سیلاب می‎گوید که داعشیان از آن سوی مرز تمویل می‎شوند.

وی اظهار داشت: «داعشیان در ولسوالی های کوت، اچین و پچیراگام تلفات سنگینی دیده اند. داعشیان از راه پاره چنار پاکستان از راه های کوه خود شان را به ولسوالی های ننگرهار رسانیدند و از آن سوی مرز بسیج می‎شوند.»

منطقۀ استراتیژيک توره بوره که زمانی مخفی گاه اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده بود، دو هفته پیش به تصرف گروه داعش در آمد.

هم زمان با این، باشنده گان و بزرگان اقوام ولسوالی پچیراگام، از حضور دو بارۀ داعش در این ولسوالی نگران استند.

ملک ایاز، یک بزرگ قوم می‎گوید: «ما هنوز هم نگران آن استیم که داعشیان بار دیگر فعالیت های‎ شان را در ولسوالی پچیراگام آغاز کنند.»

داد محمد،  باشندۀ ولسوالی پچیراگام نیز تأکید دارد: «ما از نیروهای امنیتی می‎خواهیم تا بخاطر جلوگیری از فعالیت های داعشیان، پاسگاه های امنیتی شان را بیشتر بسازند.»

توره بوره در حالی از وجود داعشیان پاکسازی می‎شود که جنگ‏جویان این گروه، در شش ولسوالی ننگرهار حضور و فعالیت دارند و بزرگترین مرکز داعشیان در ولسوالی هسکه مینه ننگرهار وجود دارد.

هم‌رسانی کنید