تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پدری‎که انگشتان پسرش را آدم ربایان قطع کرده خواهان عدالت است

محمدنعیم، باشندۀ قندهار که می‏گوید آدم ربایان دو انگشت دست حکمت الله فرزندش را بریده است، اکنون به کابل آمده است و  از حکومت می‎خواهد که عاملان این جنایت را بازداشت و محاکمه کند.

وی می‎گوید که آدم ربایان پسر هفت ساله‎اش را حدود دوماه پیش از نزدیکی مدرسۀ اشرفی در شهرکندهار ربودند و در بدل رهایی‎اش دو صد هزار دالر امریکایی خواستند.

محمدنعیم ادعا می‎‏کند که پس از آن‎که وی این پول را آماده نتوانست آدم ربایان دو انگشت پسرش را قطع کردند.

محمدنعیم تأکید دارد که برای فراهم سازی بخشی از پول درخواست شدۀ آدم ربایان، خانه اش را فروخت اما این پول قناعت آدم ربایان را فراهم نساخت.

وی در این باره می‎گوید: «پس از آن، روز به بعد بچه ام  با من دیگر هیچ گپ نزد و من بسیار به تکلیف بودم؛ چون پول را که من آماده نتوانستم به کنار آمدن و زاری شروع کردم  و رو به بزرگان آوردم که به هشتاد هزار دالرشد، زمانی که هشتاد هزار دالر برابر کردم اما این ناجوان‎‏ها انگشتان پسرم را قطع کرده بودند.»

حکمت الله که پس از یک ماه و سیزده روز از بند آدم ربایان آزاد شده است، هنوز وضعیت روحی خوبی ندارد. وی با می‎گوید: «(آدم ربایان) گفتند که به پدرت تیلفون کن که پیسه روان کند.»

پدر حکمت الله می‏گوید پسرش شب‏ها نظر به مشکلات روحی خواب ندارد و وی توان درمان او را ندارد. وی از مقام های امنیتی کندهار نیز سخت انتقاد می کند.

محمدنعیم می افزاید: «ملاقات با رازق(فرمانده پولیس کندهار) بسیار سخت است گاهی به «غوره» است و گاهی به «شاولی کوت» است و گاهی به «نیش» است، سر انجام به این نتیجه رسیدیم که اگر منتظر بمانیم بچۀ خود را از دست می‎دهم.»

در این میان عبدالرحیم ایوبی، یکی از نمایندگان مردم کندهار نیز از افزایش رویدادهای جنایی در شهر کندهار انتقاد می‏کند.

آقای ایوبی می افزاید: «آمار اختطاف در کندهار متأسفانه باز زیاد شده است و مشکل بیشتر این است که مسؤولین نهادهای امنیتی را مردم عام کمتر می‎توانند ببینند.»

این درحالی است که ضیا درانی، سخن‏گوی فرماندهی پولیس ولایت کندهار می‎گوید که آنان هیچ اطلاعی از این رویداد ندارند.

وی در این باره گفت: «می‏توانند که مستقیمأ بیایند و با قومندان صاحب امنیه ببینند و یا دوباره عریضه کنند که قومندان صاحب امر بدهند.»

محمدنعیم می‎گوید که آدم ربایان پسرش را از کندهار ربودند اما پول را از نزدش در منطقۀ چمن پاکستان گرفتند و پسرش را در ولایت هلمند رها کردند.

پدری‎که انگشتان پسرش را آدم ربایان قطع کرده خواهان عدالت است

محمدنعیم می ‏گوید که آدم ربایان در بدل رهایی پسرش از او دو صدهزار دالر خواسته بودند، اما وی این پول را آماده نتوانست و پس از آن آدم ربایان دو انگشت پسرش را قطع کردند.

Thumbnail

محمدنعیم، باشندۀ قندهار که می‏گوید آدم ربایان دو انگشت دست حکمت الله فرزندش را بریده است، اکنون به کابل آمده است و  از حکومت می‎خواهد که عاملان این جنایت را بازداشت و محاکمه کند.

وی می‎گوید که آدم ربایان پسر هفت ساله‎اش را حدود دوماه پیش از نزدیکی مدرسۀ اشرفی در شهرکندهار ربودند و در بدل رهایی‎اش دو صد هزار دالر امریکایی خواستند.

محمدنعیم ادعا می‎‏کند که پس از آن‎که وی این پول را آماده نتوانست آدم ربایان دو انگشت پسرش را قطع کردند.

محمدنعیم تأکید دارد که برای فراهم سازی بخشی از پول درخواست شدۀ آدم ربایان، خانه اش را فروخت اما این پول قناعت آدم ربایان را فراهم نساخت.

وی در این باره می‎گوید: «پس از آن، روز به بعد بچه ام  با من دیگر هیچ گپ نزد و من بسیار به تکلیف بودم؛ چون پول را که من آماده نتوانستم به کنار آمدن و زاری شروع کردم  و رو به بزرگان آوردم که به هشتاد هزار دالرشد، زمانی که هشتاد هزار دالر برابر کردم اما این ناجوان‎‏ها انگشتان پسرم را قطع کرده بودند.»

حکمت الله که پس از یک ماه و سیزده روز از بند آدم ربایان آزاد شده است، هنوز وضعیت روحی خوبی ندارد. وی با می‎گوید: «(آدم ربایان) گفتند که به پدرت تیلفون کن که پیسه روان کند.»

پدر حکمت الله می‏گوید پسرش شب‏ها نظر به مشکلات روحی خواب ندارد و وی توان درمان او را ندارد. وی از مقام های امنیتی کندهار نیز سخت انتقاد می کند.

محمدنعیم می افزاید: «ملاقات با رازق(فرمانده پولیس کندهار) بسیار سخت است گاهی به «غوره» است و گاهی به «شاولی کوت» است و گاهی به «نیش» است، سر انجام به این نتیجه رسیدیم که اگر منتظر بمانیم بچۀ خود را از دست می‎دهم.»

در این میان عبدالرحیم ایوبی، یکی از نمایندگان مردم کندهار نیز از افزایش رویدادهای جنایی در شهر کندهار انتقاد می‏کند.

آقای ایوبی می افزاید: «آمار اختطاف در کندهار متأسفانه باز زیاد شده است و مشکل بیشتر این است که مسؤولین نهادهای امنیتی را مردم عام کمتر می‎توانند ببینند.»

این درحالی است که ضیا درانی، سخن‏گوی فرماندهی پولیس ولایت کندهار می‎گوید که آنان هیچ اطلاعی از این رویداد ندارند.

وی در این باره گفت: «می‏توانند که مستقیمأ بیایند و با قومندان صاحب امنیه ببینند و یا دوباره عریضه کنند که قومندان صاحب امر بدهند.»

محمدنعیم می‎گوید که آدم ربایان پسرش را از کندهار ربودند اما پول را از نزدش در منطقۀ چمن پاکستان گرفتند و پسرش را در ولایت هلمند رها کردند.

هم‌رسانی کنید