تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آگاهی‌دهی دربارۀ قانون کاپی رایت

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که با تمرکز بر آگاهی‌‎دهی دربارۀ حق تألیف و مؤلف، برای رعایت قانون کاپی رایت در کشور کوشیده است.

آمریت کاپی رایت این وزارت می‌گوید که در هشت سال اخیر، تنها چهل و شش شکایت را دربارۀ تخطی‌ها از قانون کاپی رایت دریافت کرده‌است.

میر امان‌الله شریفی، کارشناس بخش کاپی‌رایت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «تعدادی که در حد تخطی‌های خُرد و کوچک بوده، به اساس شکایت مدعی و مدعی علیه و مذاکرات بین هردوی‌شان تفاهم صورت گرفته و تعهد سپرده‌اند جانبین که تکرار تخطی نمی‌کنند.»

در همین حال، شماری از نویسنده‌گان، شاعران و عکاسان می‌گویند که بارها شده‌است که کسانی بی‌نام گرفتن از نویسنده، شاعر و عکاس، اثرهای آنان را به‌نام خودشان نشر کرده‌اند.

از این میان، کاوه جبران، شاعر و نویسندۀ شناخته‌شدۀ کشور می‌گوید اخیرأ آگاه شده است برخی از سروده‌هایش را کسانی بی‌خبر از خودش و بی‌بُردن نامی از شاعر، ‌آهنگ ساخته‌اند؛ در حالی که از عمر برخی از این آهنگ‌ها چندماه و چندسال هم می‌گذرد.

آقای جبران در این باره گفت: «بدتر این‌که آن‌کار را دست‌کاری کرده‌اند. مثلاً یک شعر بوده یا یک ترانه بوده، آن را مطابق میل خودشان دست‌کاری کرد‌ه‌اند. و این متأسفانه تازه هم نیست. از سال‌های بسیار دور، همیشه این جریان داشته است.» 

حکیم مظاهر که سال‌ها را در کار عکاسی سپری کرده‌است، از این‌که بارها عکس‌هایش را کسانی و یا نهاد‌هایی، بی‌اجازه خودش و بی‌گرفتن نامش نشر کرده‌اند، انتقاد می‌کند: «بیایید این را فرهنگ بسازیم. بیایید این را قبول کنیم که کسی زحمت می‌کشد برای خلق یک اثر و بخشی از وجود خود را در آن مایه می‌گذارد. چه نقاش است، موسیقی‌دان است، عکاس است، فلم‌ساز است و یا هر رشته دیگری که هست.»

افغانستان از سال ۱۳۸۷هجری خورشیدی بدین‌سو، قانونی را زیر نام کاپی‌رایت دارد که در آن بر حفظ حق تألیف و مولف تأکید شده است. این قانون در سال ۱۳۹۵بازنگری هم شد.

آمریت کاپی‌رایت وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بخش بزرگی از فعالیت‌های هشت‌ساله‌اش در راستای آگاهی‌دهی در همین باره صرف شده‌است.

تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آگاهی‌دهی دربارۀ قانون کاپی رایت

آگاهی‌دهی از بهر حفظ حق تألیف و مولف، از نیازهای اساسی‌ برای رعایت قانون کاپی‌رایت در کشور دانسته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که با تمرکز بر آگاهی‌‎دهی دربارۀ حق تألیف و مؤلف، برای رعایت قانون کاپی رایت در کشور کوشیده است.

آمریت کاپی رایت این وزارت می‌گوید که در هشت سال اخیر، تنها چهل و شش شکایت را دربارۀ تخطی‌ها از قانون کاپی رایت دریافت کرده‌است.

میر امان‌الله شریفی، کارشناس بخش کاپی‌رایت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «تعدادی که در حد تخطی‌های خُرد و کوچک بوده، به اساس شکایت مدعی و مدعی علیه و مذاکرات بین هردوی‌شان تفاهم صورت گرفته و تعهد سپرده‌اند جانبین که تکرار تخطی نمی‌کنند.»

در همین حال، شماری از نویسنده‌گان، شاعران و عکاسان می‌گویند که بارها شده‌است که کسانی بی‌نام گرفتن از نویسنده، شاعر و عکاس، اثرهای آنان را به‌نام خودشان نشر کرده‌اند.

از این میان، کاوه جبران، شاعر و نویسندۀ شناخته‌شدۀ کشور می‌گوید اخیرأ آگاه شده است برخی از سروده‌هایش را کسانی بی‌خبر از خودش و بی‌بُردن نامی از شاعر، ‌آهنگ ساخته‌اند؛ در حالی که از عمر برخی از این آهنگ‌ها چندماه و چندسال هم می‌گذرد.

آقای جبران در این باره گفت: «بدتر این‌که آن‌کار را دست‌کاری کرده‌اند. مثلاً یک شعر بوده یا یک ترانه بوده، آن را مطابق میل خودشان دست‌کاری کرد‌ه‌اند. و این متأسفانه تازه هم نیست. از سال‌های بسیار دور، همیشه این جریان داشته است.» 

حکیم مظاهر که سال‌ها را در کار عکاسی سپری کرده‌است، از این‌که بارها عکس‌هایش را کسانی و یا نهاد‌هایی، بی‌اجازه خودش و بی‌گرفتن نامش نشر کرده‌اند، انتقاد می‌کند: «بیایید این را فرهنگ بسازیم. بیایید این را قبول کنیم که کسی زحمت می‌کشد برای خلق یک اثر و بخشی از وجود خود را در آن مایه می‌گذارد. چه نقاش است، موسیقی‌دان است، عکاس است، فلم‌ساز است و یا هر رشته دیگری که هست.»

افغانستان از سال ۱۳۸۷هجری خورشیدی بدین‌سو، قانونی را زیر نام کاپی‌رایت دارد که در آن بر حفظ حق تألیف و مولف تأکید شده است. این قانون در سال ۱۳۹۵بازنگری هم شد.

آمریت کاپی‌رایت وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بخش بزرگی از فعالیت‌های هشت‌ساله‌اش در راستای آگاهی‌دهی در همین باره صرف شده‌است.

هم‌رسانی کنید