Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری جشن سه روزه در جوزجان برای گرامی داشت از زادروز نوایی

ولایت جوزجان، در اخیر هفته گذشته، گواۀ برپایی یک جشن سه روزه برای گرامی داشت از زادروز امیرعلی‌شیر نوایی، زادروز ظهیرالدین محمد بابر و نخستین سال روز رسمی شدن زبان ازبیکی در کشور، بود.

این جشین از سوی مارشال عبدالرشید دوستم، برپا شده بود. موسیقی، رقص و نمایش‌هایی چون بزکشی، از برنامه‌های این جشن بودند.

از پارسال بدین‌سو، ۲۹ میزان، هم‌چون روز ملی زبان ازبیکی شناخته شده و این روز در ماه دلو پارسال، به‌گونه رسمی درج تقویم کشور گردیده‎‌است. رویدادی که از انگیزه‌های برپایی این جشن سه‌روزه‌است.

سایره بیگ‌زاد، یکی از شرکت‌کنندۀ جشن می‌گوید: "تنها به‌خاطر ازبیک‌تیلی این‌جا نیامدیم. ازبیک‌تیلی و ترکمن‌تیلی هردویش یک‌چیز است. ما به خاطر همین اشتراک کرده‌ایم و خیلی احساس خوب هم داریم."

در این جشن، کودک، جوان و کهن‌سال گرد آمده بودند و هرکدام از هر راهی، هم‌سویی و هم‌نوایی‌شان را به‌رخ می‌کشند.

عبدالرشید دوستم نیز دربارۀ جشن می‌گوید: "مکتب‌تان را دوام بدهید، مطالعه بکنید، درس بخوانید."

زویا زلال فیضی، رییس شورای زنان حزب جنبش ملی در جوزجان در این باره می‌گوید: "خواستیم به بهانه این برنامه، ما نمایشی از فرهنگ، کلتور و عنعنات و نمایشگاه‌هایی را برگزار کنیم."

جوزجان، پیش از این هم گواۀ برگزاری چنین جشن‌های مردمی بوده‌است. جشن‌هایی که بسیاری‌ها را از ولایت‌های دیگر نیز برای تماشا به این ولایت می‌کشانند.

برگزاری جشن سه روزه در جوزجان برای گرامی داشت از زادروز نوایی

این جشن برای گرامی داشت از پنج‌صد و هشتادمین زادروز امیر علی‌شیر نوایی و تجلیل از پنج‌صد و سی‌وهشتمین زادروز ظهیرالدین محمد بابر، برپا شده بود.

تصویر بندانگشتی

ولایت جوزجان، در اخیر هفته گذشته، گواۀ برپایی یک جشن سه روزه برای گرامی داشت از زادروز امیرعلی‌شیر نوایی، زادروز ظهیرالدین محمد بابر و نخستین سال روز رسمی شدن زبان ازبیکی در کشور، بود.

این جشین از سوی مارشال عبدالرشید دوستم، برپا شده بود. موسیقی، رقص و نمایش‌هایی چون بزکشی، از برنامه‌های این جشن بودند.

از پارسال بدین‌سو، ۲۹ میزان، هم‌چون روز ملی زبان ازبیکی شناخته شده و این روز در ماه دلو پارسال، به‌گونه رسمی درج تقویم کشور گردیده‎‌است. رویدادی که از انگیزه‌های برپایی این جشن سه‌روزه‌است.

سایره بیگ‌زاد، یکی از شرکت‌کنندۀ جشن می‌گوید: "تنها به‌خاطر ازبیک‌تیلی این‌جا نیامدیم. ازبیک‌تیلی و ترکمن‌تیلی هردویش یک‌چیز است. ما به خاطر همین اشتراک کرده‌ایم و خیلی احساس خوب هم داریم."

در این جشن، کودک، جوان و کهن‌سال گرد آمده بودند و هرکدام از هر راهی، هم‌سویی و هم‌نوایی‌شان را به‌رخ می‌کشند.

عبدالرشید دوستم نیز دربارۀ جشن می‌گوید: "مکتب‌تان را دوام بدهید، مطالعه بکنید، درس بخوانید."

زویا زلال فیضی، رییس شورای زنان حزب جنبش ملی در جوزجان در این باره می‌گوید: "خواستیم به بهانه این برنامه، ما نمایشی از فرهنگ، کلتور و عنعنات و نمایشگاه‌هایی را برگزار کنیم."

جوزجان، پیش از این هم گواۀ برگزاری چنین جشن‌های مردمی بوده‌است. جشن‌هایی که بسیاری‌ها را از ولایت‌های دیگر نیز برای تماشا به این ولایت می‌کشانند.

هم‌رسانی کنید