تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانوادۀ استاد سرآهنگ خواهان ایجاد مکتب موسیقی به نام او استند

خانواده و بستگان استاد سرآهنگ مشهور به بابای موسیقی افغانستان، خواهان ایجاد مکتب موسیقی به نام او درکشور استند.

به‌گفتۀ بسته‌گان استاد سرآهنگ، همه ساله در سال‌روز درگذشت او از ایجاد مکتب موسیقی استاد سرآهنگ یاد می‌شود، اما تاکنون این وعدۀ حکومت عملی نشده‌است.

روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۶جوزا) سی‌ونهمین سال‌روز درگذشت استاد سرآهنگ بود.  

اعضای خانوادۀ استاد سرآهنگ از حکومت می‌خواهند خانه‌‌یی را در کوچه خرابات که استاد سرآهنگ در آن چشم به جهان گشود حفظ کند و مکتب موسیقی به‌نام او درهمین بخش، ایجاد کند.

فرید احمد، خواهرزاده استاد سرآهنگ گفت: «همین خانه‌یی که سرتاج موسیقی در آن به دنیا آمده، استاد سرآهنگ مرحوم، این خانه از پدر استاد سرآهنگ به جامانده است که آن را تاهنوز من حفظ کرده‌ام.»

اما به‌گفتۀ محمد احسان عرفان، رییس ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، حکومت می‌تواند ریاست موسیقی را توسعه بدهد و به‌نام مکتب استاد سرآهنگ همه سبک‌های هنر موسیقی او در آن تدریس گردند: «ریاست موسیقی به اصطلاح یک نهادی است که در آنجا موسیقی با اصول بین‌المللی درس داده می‌شود. می‌توانیم که آن ریاست را انکشاف بدهیم و استادان فن همرای ما همکاری بکنند و همین را به‌نام مکتب استاد سرآهنگ در آن سبک‌های موسیقی او را تدریس بکنیم.»

هارون حکیمی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «در شرایط جنگی، ما نیاز به تنویر اذهان و به ترمیم اذهان و به تعمیر اذهان داریم که در این عرصه هنر نقش عمده خود را دارد و ما نیاز داریم که در این عرصه و در این شرایط زمانی توجه زیادی را به بخش هنر و موسیقی و هنرهای دیگر کشور داشته باشیم.»

به‌گفتۀ خانوادۀ محمد حسین سرآهنگ، او با آوازخوانی در چندین کنسرت در درون و بیرون از کشور و نیز خدمت به موسیقی مدال‌های بسیاری گرفت اما این مدال‌ها پس از سپرده شدن به اتحادیه هنرمندان در جریان جنگ‌های داخلی ناپدید شدند.

خانوادۀ استاد سرآهنگ خواهان ایجاد مکتب موسیقی به نام او استند

روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۶جوزا) سی‌ونهمین سال‌روز درگذشت استاد سرآهنگ بود.  

تصویر بندانگشتی

خانواده و بستگان استاد سرآهنگ مشهور به بابای موسیقی افغانستان، خواهان ایجاد مکتب موسیقی به نام او درکشور استند.

به‌گفتۀ بسته‌گان استاد سرآهنگ، همه ساله در سال‌روز درگذشت او از ایجاد مکتب موسیقی استاد سرآهنگ یاد می‌شود، اما تاکنون این وعدۀ حکومت عملی نشده‌است.

روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۶جوزا) سی‌ونهمین سال‌روز درگذشت استاد سرآهنگ بود.  

اعضای خانوادۀ استاد سرآهنگ از حکومت می‌خواهند خانه‌‌یی را در کوچه خرابات که استاد سرآهنگ در آن چشم به جهان گشود حفظ کند و مکتب موسیقی به‌نام او درهمین بخش، ایجاد کند.

فرید احمد، خواهرزاده استاد سرآهنگ گفت: «همین خانه‌یی که سرتاج موسیقی در آن به دنیا آمده، استاد سرآهنگ مرحوم، این خانه از پدر استاد سرآهنگ به جامانده است که آن را تاهنوز من حفظ کرده‌ام.»

اما به‌گفتۀ محمد احسان عرفان، رییس ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، حکومت می‌تواند ریاست موسیقی را توسعه بدهد و به‌نام مکتب استاد سرآهنگ همه سبک‌های هنر موسیقی او در آن تدریس گردند: «ریاست موسیقی به اصطلاح یک نهادی است که در آنجا موسیقی با اصول بین‌المللی درس داده می‌شود. می‌توانیم که آن ریاست را انکشاف بدهیم و استادان فن همرای ما همکاری بکنند و همین را به‌نام مکتب استاد سرآهنگ در آن سبک‌های موسیقی او را تدریس بکنیم.»

هارون حکیمی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «در شرایط جنگی، ما نیاز به تنویر اذهان و به ترمیم اذهان و به تعمیر اذهان داریم که در این عرصه هنر نقش عمده خود را دارد و ما نیاز داریم که در این عرصه و در این شرایط زمانی توجه زیادی را به بخش هنر و موسیقی و هنرهای دیگر کشور داشته باشیم.»

به‌گفتۀ خانوادۀ محمد حسین سرآهنگ، او با آوازخوانی در چندین کنسرت در درون و بیرون از کشور و نیز خدمت به موسیقی مدال‌های بسیاری گرفت اما این مدال‌ها پس از سپرده شدن به اتحادیه هنرمندان در جریان جنگ‌های داخلی ناپدید شدند.

هم‌رسانی کنید