Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به آویختن ابزارهای موسیقی به گردن نوازندگان در کنر

از چند روز به این‌سو یک نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گفته می‌شود نیروهای امارت اسلامی بر گردن چند تن از نوازندگان و یا آوازخوانان محلی ولایت کنر ابزارهای موسیقی را آویزان کرده و آنان را در جاده‌های عمومی می‌گردانند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پخش این نوار تصویری را اهانت و توهین در برابر هنرمندان می‌دانند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که این مساله را به گونه جدی بررسی کند.

نصیر سخی، آواز خوان محلی، گفت: «خیلی متاثر استیم. چندین تصویرهای که ما دیدم ضعیف بودیم و ضعیف‌تر شدیم. حالا حیران استیم که چی کنیم ما، وقتی که ما توهین شویم پس ما چی کنیم. کجا بریم ما از این ملک نیستیم.»  

فردین عسکری، مسوول شبکه هنرمندان موسیقی افغانستان گفت: «در بعضی موارد همکاران ما لت‌وکوب و برخوردهای ناشایسته با آن‌ها صورت گرفته است. در بعضی موارد با آن‌ها طوری برخورد شده که حتی با اسیران جنگی هم برخورد نمی‌شود. شبکه هنرمندان افغانستان این گونه حرکت‌ها را در کل محکوم می‌کنیم.»

از سویی هم، آگاهان مسایل حقوقی به کیفر رساندن شهروندان را به گونه خودسرانه جرم می‌پندارند. به باور آنان این کار بر خلاف قوانین کشور است.

عبدالشکور دادرس، آگاه حقوقی: گفت: «به جز حکم محکمه جواز ندارند. از یک طرف به جز حکم محکمه داخل شدن  به محوطه یا به چنین اعمالی دست زدن خودش جرم است.» 

برخی از شهروندان کشور این کار امارت اسلامی را برخلاف فرمان عفو عمومی می‌دانند.

ساحل نایاب، باشنده کابل گفت: «هر کس برای خود یک شخصیت است، پیش مردم کم میاید. ما امیدوار استیم که طالبان چنین تفکر را تغییر بدهند و دیگر رویه خوبی با نوازندگان ما داشته باشند.»

عبدالودود، باشنده کابل گفت: «یک فرد در طول عمر خود خیلی زحمت می‌کشد، می‌رسند به جایی و موقف پیدا می‌کند و به همین خاطر باید امارت اسلامی برای شان احترام قایل شوند.»

پیش از این نیز پس از دوباره روی قدرت آمدن امارت اسلامی در بخش‌هایی از کشور نوارهای تصویری پخش شده بودند که در آن گویا وسایل موسیقی به آتش کشیده شده است.

واکنش‌ها به آویختن ابزارهای موسیقی به گردن نوازندگان در کنر

برخی از هنرمندان این گونه برخورد با نوازندگان را نکوهش کرده و آن را توهین به جامعه و در برابر هنرمندان می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

از چند روز به این‌سو یک نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گفته می‌شود نیروهای امارت اسلامی بر گردن چند تن از نوازندگان و یا آوازخوانان محلی ولایت کنر ابزارهای موسیقی را آویزان کرده و آنان را در جاده‌های عمومی می‌گردانند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پخش این نوار تصویری را اهانت و توهین در برابر هنرمندان می‌دانند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که این مساله را به گونه جدی بررسی کند.

نصیر سخی، آواز خوان محلی، گفت: «خیلی متاثر استیم. چندین تصویرهای که ما دیدم ضعیف بودیم و ضعیف‌تر شدیم. حالا حیران استیم که چی کنیم ما، وقتی که ما توهین شویم پس ما چی کنیم. کجا بریم ما از این ملک نیستیم.»  

فردین عسکری، مسوول شبکه هنرمندان موسیقی افغانستان گفت: «در بعضی موارد همکاران ما لت‌وکوب و برخوردهای ناشایسته با آن‌ها صورت گرفته است. در بعضی موارد با آن‌ها طوری برخورد شده که حتی با اسیران جنگی هم برخورد نمی‌شود. شبکه هنرمندان افغانستان این گونه حرکت‌ها را در کل محکوم می‌کنیم.»

از سویی هم، آگاهان مسایل حقوقی به کیفر رساندن شهروندان را به گونه خودسرانه جرم می‌پندارند. به باور آنان این کار بر خلاف قوانین کشور است.

عبدالشکور دادرس، آگاه حقوقی: گفت: «به جز حکم محکمه جواز ندارند. از یک طرف به جز حکم محکمه داخل شدن  به محوطه یا به چنین اعمالی دست زدن خودش جرم است.» 

برخی از شهروندان کشور این کار امارت اسلامی را برخلاف فرمان عفو عمومی می‌دانند.

ساحل نایاب، باشنده کابل گفت: «هر کس برای خود یک شخصیت است، پیش مردم کم میاید. ما امیدوار استیم که طالبان چنین تفکر را تغییر بدهند و دیگر رویه خوبی با نوازندگان ما داشته باشند.»

عبدالودود، باشنده کابل گفت: «یک فرد در طول عمر خود خیلی زحمت می‌کشد، می‌رسند به جایی و موقف پیدا می‌کند و به همین خاطر باید امارت اسلامی برای شان احترام قایل شوند.»

پیش از این نیز پس از دوباره روی قدرت آمدن امارت اسلامی در بخش‌هایی از کشور نوارهای تصویری پخش شده بودند که در آن گویا وسایل موسیقی به آتش کشیده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره