Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از بابر تا نوایی؛ کارنامه درخشان دو امیر تیموری تجلیل شد

از سالروز تولد امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر با حضور شماری از استادان و فرهنگیان در کابل تجلیل شد.

ظهیرالدین محمد بابر بنیان گذار امپراطوری گورکانیان هند و امیرعلیشیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا در قرن نهم هجری، از درخشان ترین چهره های مدنیت تیموری و تاریخ افغانستان خوانده میشوند.

برگزار کنندگان این نشست، کارنامه ها و حکومت داری این دو شخصیت تاریخی را الگوی برای افغانستان و کشور های منطقه خواندند.

سفیر اوزبیکستان در کابل نیز در این نشست سخنرانی کرد.  او گفت که انتقال افکار و اندیشه های امیرعلیشیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر به نسل های آینده مسوولیت اندیشمندان و فرهنگیان است.

سخنرانی ها و مقالاتی که در این نشست فرهنگی ارایه شد بیشتر روی ابعاد مختلف حکومتداری دوره تیموریان و بابریان متمرکز بود.

نقیب الله عبید رییس نهاد فرهنگی اوزگریش گفت: «در زمان این دو مردم بزرگ، در افغانستان و همچنان در جغرافیای منطقه ده ها کاروان‌سرا، باغ ها، مکاتب و مدارس ساخته شده است.»

محمد حسن تولقین یکی از روزنامه نگاران افغانستان گفت: «یکی از اهداف مهم برگزاری محفل امروزی، آگاه ساختن نسل جوان و نسل امروزی از افکار و اندیشه های مختلف حضرت امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابراست.»

سفیر ازبیکستان در کابل نیز در سخنرانی اش در این محفل انتقال افکار و کارکرد های علیشیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر را در عرصه های علم و فرهنگ و سایر بخش به نسل های بعدی مسوولیت فرهنگیان و قلم به دستان دانست.

یادگار خواجه شادمان اوف همچنین گفت که در حال حاضربیش از ۱۵۰ دانشجو در رشته ی زبان و ادبیات در بخش های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوکتورا در دانشگاه های معتبر اوزبیکستان در مصروف فراگیری علم هستند.

یادگار خواجه شادمان اوف، سفیر اوزبیکستان در کابل میگوید: «امروزجوانان تشنه به علم افغانستان در اوزبیکستان در همین ساحه"زبان و ادبیات اوزبیکی تعلیم و تحصیل میکنند. در بخش های بکلور، ماستری و دوکتورا در اوزبیکستان درس میخوانند. امروز در شهر ترمز ۱۲۵ تن از جوانان افغانستان در رشته تخصصی زبان و ادبیات اوزبیکی در صنف چهارم رسیده اند.»

چند روز پیش شماری از فعالان فرهنگی در ایران نیز از سالروز تولد امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر تجلیل کردند.

علیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر دو چهره ی تاریخی به حساب میروند که در پهلوی حکومتداری، خدمات علمی، فرهنگی و ادبی را در کشور های مختلف آسیا ازجمله افغانستان، ایران، پاکستان و هندوستان از خود بجا مانده اند.

از بابر تا نوایی؛ کارنامه درخشان دو امیر تیموری تجلیل شد

سفیر اوزبیکستان در کابل نیز در این نشست سخنرانی کرد.  او گفت که انتقال افکار و اندیشه های امیرعلیشیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر به نسل های آینده مسوولیت اندیشمندان و فرهنگیان است.

Thumbnail

از سالروز تولد امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر با حضور شماری از استادان و فرهنگیان در کابل تجلیل شد.

ظهیرالدین محمد بابر بنیان گذار امپراطوری گورکانیان هند و امیرعلیشیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا در قرن نهم هجری، از درخشان ترین چهره های مدنیت تیموری و تاریخ افغانستان خوانده میشوند.

برگزار کنندگان این نشست، کارنامه ها و حکومت داری این دو شخصیت تاریخی را الگوی برای افغانستان و کشور های منطقه خواندند.

سفیر اوزبیکستان در کابل نیز در این نشست سخنرانی کرد.  او گفت که انتقال افکار و اندیشه های امیرعلیشیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر به نسل های آینده مسوولیت اندیشمندان و فرهنگیان است.

سخنرانی ها و مقالاتی که در این نشست فرهنگی ارایه شد بیشتر روی ابعاد مختلف حکومتداری دوره تیموریان و بابریان متمرکز بود.

نقیب الله عبید رییس نهاد فرهنگی اوزگریش گفت: «در زمان این دو مردم بزرگ، در افغانستان و همچنان در جغرافیای منطقه ده ها کاروان‌سرا، باغ ها، مکاتب و مدارس ساخته شده است.»

محمد حسن تولقین یکی از روزنامه نگاران افغانستان گفت: «یکی از اهداف مهم برگزاری محفل امروزی، آگاه ساختن نسل جوان و نسل امروزی از افکار و اندیشه های مختلف حضرت امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابراست.»

سفیر ازبیکستان در کابل نیز در سخنرانی اش در این محفل انتقال افکار و کارکرد های علیشیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر را در عرصه های علم و فرهنگ و سایر بخش به نسل های بعدی مسوولیت فرهنگیان و قلم به دستان دانست.

یادگار خواجه شادمان اوف همچنین گفت که در حال حاضربیش از ۱۵۰ دانشجو در رشته ی زبان و ادبیات در بخش های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوکتورا در دانشگاه های معتبر اوزبیکستان در مصروف فراگیری علم هستند.

یادگار خواجه شادمان اوف، سفیر اوزبیکستان در کابل میگوید: «امروزجوانان تشنه به علم افغانستان در اوزبیکستان در همین ساحه"زبان و ادبیات اوزبیکی تعلیم و تحصیل میکنند. در بخش های بکلور، ماستری و دوکتورا در اوزبیکستان درس میخوانند. امروز در شهر ترمز ۱۲۵ تن از جوانان افغانستان در رشته تخصصی زبان و ادبیات اوزبیکی در صنف چهارم رسیده اند.»

چند روز پیش شماری از فعالان فرهنگی در ایران نیز از سالروز تولد امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر تجلیل کردند.

علیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر دو چهره ی تاریخی به حساب میروند که در پهلوی حکومتداری، خدمات علمی، فرهنگی و ادبی را در کشور های مختلف آسیا ازجمله افغانستان، ایران، پاکستان و هندوستان از خود بجا مانده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره