Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گل لاله؛ جشن شعر و فرهنگ در شبرغان

برنامه مشاعره گل لاله، در شهر شبرغان مرکز جوزجان راه‌اندازی شده است.

مسوولان محلی، هدف از برگزاری این برنامه را پشتیبانی از شاعران، نویسنده‌ها و هم‌چنان رشد فرهنگ کتاب‌خوانی، در میان جوانان می‌دانند.

احمد شاهرخ جوینده آمر فرهنگ و گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان گفت: «از شاعران و نویسنده‌ها و فرهنگیان و فرهنگ دوستان ولایت جوزجان همه جانبه حمایت می‌کنیم و تلاش داریم با برگزاری این چنین برنامه‌ها از شاعران حمایت صورت گیرد.»

شماری از شاعران و نویسنده‌ها در این مراسم، خواستار پشتیبانی مالی و چاپ اثر‌های شان از سوی  وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند.

سید محمد عابدی شاعر و نویسنده گفت: «ولی بر فعلا شاعر‌های ما یک دست‌شان قلم است و یک دست‌شان روزگار است و مشکلات اقتصادی دارند، ما خواستار این هستیم که‌ این بخش جامعه که معنویت و روح جامعه است باید پشتیبانی صورت گیرد و این‌ها نویسنده و تاریخ ساز هستند.»

محمد ذاکر واحدیار شاعر و نویسنده دیگر می‌گوید: «در چاپ اشعار و یا اثر‌های شاعران هم‌کاری کنند و هم‌چنان برای انکشاف استعدادهای نوین این مشاعره را بیش‌تر راه‌اندازی کنند.»

معین وزارت انکشاف دهات در این مراسم، از شاعران و نویسنده‌ها در این ولایت می‌خواهد تا با زبان شعر و قلم، واقعیت‌ها را انعکاس دهند و مسوولان را نیز، متوجه کاستی‌های شان کنند.

شراف‌الدین مسلم معین وزارت احیا و انکشاف دهات گفت: «به اشعار خود حقایق را بیان کنند به شعر‌های خود چی نویسنده‌ها است و چی علاقه‌مندان ادب است و شاعران است حقایق را آشکار و بیان کنند و یک موضوع دیگر این‌که مسوولان را با نرمی در شعر توصیه کنند به این هم کوشش کند.»

بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، قرار است ده‌ها برنامه دیگر نیز در سال روان به هدف پشتیبانی از شاعران، فرهنگیان و رشد کتاب‌خوانی در میان جوانان، در این ولایت راه‌اندازی شود.

گل لاله؛ جشن شعر و فرهنگ در شبرغان

شماری از شاعران و نویسنده‌ها در این مراسم، خواستار پشتیبانی مالی و چاپ اثر‌های شان از سوی  وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند.

Thumbnail

برنامه مشاعره گل لاله، در شهر شبرغان مرکز جوزجان راه‌اندازی شده است.

مسوولان محلی، هدف از برگزاری این برنامه را پشتیبانی از شاعران، نویسنده‌ها و هم‌چنان رشد فرهنگ کتاب‌خوانی، در میان جوانان می‌دانند.

احمد شاهرخ جوینده آمر فرهنگ و گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان گفت: «از شاعران و نویسنده‌ها و فرهنگیان و فرهنگ دوستان ولایت جوزجان همه جانبه حمایت می‌کنیم و تلاش داریم با برگزاری این چنین برنامه‌ها از شاعران حمایت صورت گیرد.»

شماری از شاعران و نویسنده‌ها در این مراسم، خواستار پشتیبانی مالی و چاپ اثر‌های شان از سوی  وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند.

سید محمد عابدی شاعر و نویسنده گفت: «ولی بر فعلا شاعر‌های ما یک دست‌شان قلم است و یک دست‌شان روزگار است و مشکلات اقتصادی دارند، ما خواستار این هستیم که‌ این بخش جامعه که معنویت و روح جامعه است باید پشتیبانی صورت گیرد و این‌ها نویسنده و تاریخ ساز هستند.»

محمد ذاکر واحدیار شاعر و نویسنده دیگر می‌گوید: «در چاپ اشعار و یا اثر‌های شاعران هم‌کاری کنند و هم‌چنان برای انکشاف استعدادهای نوین این مشاعره را بیش‌تر راه‌اندازی کنند.»

معین وزارت انکشاف دهات در این مراسم، از شاعران و نویسنده‌ها در این ولایت می‌خواهد تا با زبان شعر و قلم، واقعیت‌ها را انعکاس دهند و مسوولان را نیز، متوجه کاستی‌های شان کنند.

شراف‌الدین مسلم معین وزارت احیا و انکشاف دهات گفت: «به اشعار خود حقایق را بیان کنند به شعر‌های خود چی نویسنده‌ها است و چی علاقه‌مندان ادب است و شاعران است حقایق را آشکار و بیان کنند و یک موضوع دیگر این‌که مسوولان را با نرمی در شعر توصیه کنند به این هم کوشش کند.»

بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، قرار است ده‌ها برنامه دیگر نیز در سال روان به هدف پشتیبانی از شاعران، فرهنگیان و رشد کتاب‌خوانی در میان جوانان، در این ولایت راه‌اندازی شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره