Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آثار باستانی آی‌خانم؛ گنجینه‌ای در دل موزیم ملی

مسوولان موزیم ملی از موجودیت بیش از نهصد آثار آی‌خانم در موزیم ملی کشور خبر می‌دهند.

به گفته‌ی مسوولان در موزیم ملی، این آثار شامل ظروف سفالی و مواد ساختمانی اند که در این موزیم از آن نگه‌داری صورت می‌گیرد.

محمد یحیی معاون موزیم ملی گفت: «فعلن آثار بزرگ آی خان در موزیم ملی حدود ۹۴۵ اثر در موزیم موجود است که یک تعداد آن برای نمایش است و این آثار شامل مجسمه‌ها، آثار تزئینی است.»

مسوولان موزیم ملی همچنان از افتتاح نمایشگاه آی‌خانم درآینده نزدیک  نیز خبرمی‌دهند.

برخی از باستان شناسان و آگاهان فرهنگی آثار عتیقه و آثار باستانی را هویت ملی می‌دانند و برحفظ آثار باستانی در کشور تاکید دارند.

جبار زرگر آگاه مسایل فرهنگی گفت: «درباره آثار تاریخی ما بگویم که آن‌ها دوباره جور نمی‌شوند مردم و دولت باید تلاش کند که این‌ها را تکمیل و از آن استفاده خوب کنند.»

عبدالرحمن احساس آگاه مسایل فرهنگی می‌گوید: «آثار و مکان‌های تاریخی که از سابق بر جا مانده هویت ما را نشان می‌دهد و این آثار نکته وصل تاریخ گذشته با آینده ما است و نگه‌داری آن مسوولیت دولت‌ها است.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته بود که از آغاز کندن‌کاری معدن مس عینک ولایت لوگر تاکنون، بیش از ده هزار اثر باستانی به دست آمده است.

آثار باستانی آی‌خانم؛ گنجینه‌ای در دل موزیم ملی

برخی از باستان شناسان و آگاهان فرهنگی آثار عتیقه و آثار باستانی را هویت ملی می‌دانند و برحفظ آثار باستانی در کشور تاکید دارند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان موزیم ملی از موجودیت بیش از نهصد آثار آی‌خانم در موزیم ملی کشور خبر می‌دهند.

به گفته‌ی مسوولان در موزیم ملی، این آثار شامل ظروف سفالی و مواد ساختمانی اند که در این موزیم از آن نگه‌داری صورت می‌گیرد.

محمد یحیی معاون موزیم ملی گفت: «فعلن آثار بزرگ آی خان در موزیم ملی حدود ۹۴۵ اثر در موزیم موجود است که یک تعداد آن برای نمایش است و این آثار شامل مجسمه‌ها، آثار تزئینی است.»

مسوولان موزیم ملی همچنان از افتتاح نمایشگاه آی‌خانم درآینده نزدیک  نیز خبرمی‌دهند.

برخی از باستان شناسان و آگاهان فرهنگی آثار عتیقه و آثار باستانی را هویت ملی می‌دانند و برحفظ آثار باستانی در کشور تاکید دارند.

جبار زرگر آگاه مسایل فرهنگی گفت: «درباره آثار تاریخی ما بگویم که آن‌ها دوباره جور نمی‌شوند مردم و دولت باید تلاش کند که این‌ها را تکمیل و از آن استفاده خوب کنند.»

عبدالرحمن احساس آگاه مسایل فرهنگی می‌گوید: «آثار و مکان‌های تاریخی که از سابق بر جا مانده هویت ما را نشان می‌دهد و این آثار نکته وصل تاریخ گذشته با آینده ما است و نگه‌داری آن مسوولیت دولت‌ها است.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته بود که از آغاز کندن‌کاری معدن مس عینک ولایت لوگر تاکنون، بیش از ده هزار اثر باستانی به دست آمده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره