Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استوپه شیوکی؛ شاهکاری از دوران کوشانی‌ها در قلب افغانستان

استوپه شیوکی در کابل از بخش‌های باستانی پایتخت به‌شمار می‌رود که زمانی محل عبادتگاه بودایی‌ها بود.

استوپه شیوکی با بیش از بیست متر عرض، در میان قرن‌های اول و سوم میلادی توسط باستان‌شناسان کشورهای دیگر کشف و در سال ۱۸۲۰ میلادی حفریات آن آغاز شد.

عبدالقدیر تیموری کارمند ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «استوپه‌هایی با این بزرگی معمولن برای چندین هدف ساخته می‌شدند: نخست، به اهداف مذهبی و عبادت دین بودایی و دوم، در مسیر کاروان‌ها به عنوان مکان‌های بلند برای جذب زایران یا کاروان‌هایی که از مسیرهای دیگر می‌آمدند ساخته می‌شدند.»

سبک معماری این معبد بودایی دوره‌های کوشانی و یونانی را در بر می‌گیرد و در ساخت‌وساز آن بیش‌تر از سنگ‌های پرچال، گل و گچ استفاده شده است.

آقای تیموری در این باره گفت: «این استوپه یکی از آثار بسیار با ارزش دوره بودایی است که به قرن‌های اول و سوم میلادی، یعنی دوره کوشانی‌ها تعلق دارد و در این ساحه موجود است. البته، قبل از قرن هجدهم اطلاعات دقیقی در مورد ساحات باستانی و آبدات تاریخی در افغانستان وجود نداشت.»

باشندگان شیوکی کابل از حکومت سرپرست خواهان حافظت از آبدات تاریخی کشور هستند.

حامد، باشنده شیوکی گفت: «تقریبن سه سال است که من این‌جا مسوول هستم. از وزارت می‌خواهیم که یک نفر مشخص را برای این‌جا تعیین کنند.»

اما شیوکی به چه معنی و چرا این بخش به این نام یاد می‌شود؟

خیرخواه باشنده قریه شیوکی گفت: «شیوه از شیوکی گرفته شده، شیوه به معنای راه، روش و مردانگی است. هرکسی یک شیوه دارد.»

جنگ‌های چندین دهه در کشور استوپه شیوکی را زیان رساند و در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ توسط ریاست آبدات تاریخی و با همکاری نهاد حج کوه مرمت کاری شد.

استوپه شیوکی؛ شاهکاری از دوران کوشانی‌ها در قلب افغانستان

استوپه شیوکی با بیش از بیست متر عرض، در میان قرن‌های اول و سوم میلادی توسط باستان‌شناسان کشورهای دیگر کشف و در سال ۱۸۲۰ میلادی حفریات آن آغاز شد.

تصویر بندانگشتی

استوپه شیوکی در کابل از بخش‌های باستانی پایتخت به‌شمار می‌رود که زمانی محل عبادتگاه بودایی‌ها بود.

استوپه شیوکی با بیش از بیست متر عرض، در میان قرن‌های اول و سوم میلادی توسط باستان‌شناسان کشورهای دیگر کشف و در سال ۱۸۲۰ میلادی حفریات آن آغاز شد.

عبدالقدیر تیموری کارمند ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «استوپه‌هایی با این بزرگی معمولن برای چندین هدف ساخته می‌شدند: نخست، به اهداف مذهبی و عبادت دین بودایی و دوم، در مسیر کاروان‌ها به عنوان مکان‌های بلند برای جذب زایران یا کاروان‌هایی که از مسیرهای دیگر می‌آمدند ساخته می‌شدند.»

سبک معماری این معبد بودایی دوره‌های کوشانی و یونانی را در بر می‌گیرد و در ساخت‌وساز آن بیش‌تر از سنگ‌های پرچال، گل و گچ استفاده شده است.

آقای تیموری در این باره گفت: «این استوپه یکی از آثار بسیار با ارزش دوره بودایی است که به قرن‌های اول و سوم میلادی، یعنی دوره کوشانی‌ها تعلق دارد و در این ساحه موجود است. البته، قبل از قرن هجدهم اطلاعات دقیقی در مورد ساحات باستانی و آبدات تاریخی در افغانستان وجود نداشت.»

باشندگان شیوکی کابل از حکومت سرپرست خواهان حافظت از آبدات تاریخی کشور هستند.

حامد، باشنده شیوکی گفت: «تقریبن سه سال است که من این‌جا مسوول هستم. از وزارت می‌خواهیم که یک نفر مشخص را برای این‌جا تعیین کنند.»

اما شیوکی به چه معنی و چرا این بخش به این نام یاد می‌شود؟

خیرخواه باشنده قریه شیوکی گفت: «شیوه از شیوکی گرفته شده، شیوه به معنای راه، روش و مردانگی است. هرکسی یک شیوه دارد.»

جنگ‌های چندین دهه در کشور استوپه شیوکی را زیان رساند و در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ توسط ریاست آبدات تاریخی و با همکاری نهاد حج کوه مرمت کاری شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره