Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه دایمی اثرهای هنری در موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی برگزار شد

نمایش‌گاه دایمی اثرهای هنری از سوی نهاد فیروزکوه در موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم در کابل برگزار شده است.

در این نمایش‌گاه هفتاد اثر هنری که شامل زیورات، اثرهای مینیاتوری، حکاکی و خطاطی اند، به نمایش گذاشته شده‌اند.

اثرهای هنری فیروزکوه به هدف انتقال فرهنگ به نسل‌های آینده به‌گونه‌ی دایمی در این موزیم انتقال یافته‌اند.

احمدجاوید پایا رییس تعلیمات عالی معماری و هنرهای انستیتوت فیروزکوه گفت: «نمایش‌گاه امروز شامل تمامی بخش‌ها می‌شود. حدود هفتاد اثر هنری از بخش‌های مختلف در این نمایش‌گاه به طور دایمی است.»

از سویی‌هم امیر ثاقب معاون اکادمی علوم گفته که قرار است یک موزیم دیگر نیز که بیش از ۲هزار و ۵۰۰ اثر را در بر می‌گیرد، به این موزیم انتقال یابد. اقای ثاقب هم‌چنان اطمینان داده است که از آثار فرهنگی و باستانی که نشانه اتحاد و همبستگی مردم است، در اکادمی علوم به خوبی نگه‌داری خواهد شد.

معاون علوم طبیعی آکادمی علوم افزود: «این میراث تاریخی افغانستان است و نشانه فرهنگ و وحدت اقوام افغانستان است و ان‌شاءالله در اکادمی علوم حفاظت می‌شود تا برای نسل آینده انتقال پیدا کند.»

مسوولان در اکادمی علوم همچنان خواستار آگاهی‌دهی بیشتر درباره موزیم اتنوگرافی به شهروندان از سوی نهاد فیروزکوه هستند.

محمدعلم اسحق‌زی معاون علوم بشری آکادمی علوم گفت: «انستیتوت فیروزکوه باید در هماهنگی با اکادمی علوم افغانستان تلاش کند در قسمت علوم و موزیم اتنوگرافی توجه صورت گیرد و آگاهی‌دهی شود در تمامی پوهنتون‌ها و مکاتب افغانستان که از موزیم اتنوگرافی دیدن کنند.»

موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی در حالی حاضر بیش از هزاران اثر که نشان‌دهنده فرهنگ و عنعنات سی‌وچهار ولایت را در خود جا داده است.

نمایش‌گاه دایمی اثرهای هنری در موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی برگزار شد

اثرهای هنری انستیتوت فیروزکوه به هدف انتقال فرهنگ به نسل‌های آینده به‌گونه‌ی دایمی در این موزیم انتقال یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه دایمی اثرهای هنری از سوی نهاد فیروزکوه در موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم در کابل برگزار شده است.

در این نمایش‌گاه هفتاد اثر هنری که شامل زیورات، اثرهای مینیاتوری، حکاکی و خطاطی اند، به نمایش گذاشته شده‌اند.

اثرهای هنری فیروزکوه به هدف انتقال فرهنگ به نسل‌های آینده به‌گونه‌ی دایمی در این موزیم انتقال یافته‌اند.

احمدجاوید پایا رییس تعلیمات عالی معماری و هنرهای انستیتوت فیروزکوه گفت: «نمایش‌گاه امروز شامل تمامی بخش‌ها می‌شود. حدود هفتاد اثر هنری از بخش‌های مختلف در این نمایش‌گاه به طور دایمی است.»

از سویی‌هم امیر ثاقب معاون اکادمی علوم گفته که قرار است یک موزیم دیگر نیز که بیش از ۲هزار و ۵۰۰ اثر را در بر می‌گیرد، به این موزیم انتقال یابد. اقای ثاقب هم‌چنان اطمینان داده است که از آثار فرهنگی و باستانی که نشانه اتحاد و همبستگی مردم است، در اکادمی علوم به خوبی نگه‌داری خواهد شد.

معاون علوم طبیعی آکادمی علوم افزود: «این میراث تاریخی افغانستان است و نشانه فرهنگ و وحدت اقوام افغانستان است و ان‌شاءالله در اکادمی علوم حفاظت می‌شود تا برای نسل آینده انتقال پیدا کند.»

مسوولان در اکادمی علوم همچنان خواستار آگاهی‌دهی بیشتر درباره موزیم اتنوگرافی به شهروندان از سوی نهاد فیروزکوه هستند.

محمدعلم اسحق‌زی معاون علوم بشری آکادمی علوم گفت: «انستیتوت فیروزکوه باید در هماهنگی با اکادمی علوم افغانستان تلاش کند در قسمت علوم و موزیم اتنوگرافی توجه صورت گیرد و آگاهی‌دهی شود در تمامی پوهنتون‌ها و مکاتب افغانستان که از موزیم اتنوگرافی دیدن کنند.»

موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی در حالی حاضر بیش از هزاران اثر که نشان‌دهنده فرهنگ و عنعنات سی‌وچهار ولایت را در خود جا داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره