Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قصر چهل‌ستون؛ بازمانده‌ی باستانی در گوشه‌ی کابل

قصر چهل‌ستون با بیش از ۲۰۰ سال قدمت در کابل، زمانی جای رفت‌وآمد شاهان و مهمان‌خانه دولتی بود.

این قصر در سال ۱۷۹۶میلادی در زمان سلطنت شاه زمان سدوزی بنیاد نهاده شد و مردم همواره از این قصر همچون یکی از بازمانده‌های باستانی دیدن کرده‌اند.

این قصر که در دامنه یک تپه قرار دارد، در گذشته‌ها به‌نام ایندکی یاد می‌شد و سپس به قصر چهل‌ستون تغییر کرد.

عبدالقدیر تیموری کارمند ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع‌نیوز گفت: «یکی از مکان‌های باستانی‌ و یکی از باغ‌های تاریخی است که در قسمت غرب کوه شیر دروازه موقعیت دارد. قبل از این‌که قصر ایجاد شود، منطقه به نام ایندگگ یکی از ساحات بودایی بود.»

محمدانور فایض عضو علمی مرکز تحقیقاتی باستان‌شناسی اکادمی علوم درباره این قصر می‌گوید: «باغ چهل‌ستون یکی از آبدات دوره اسلامی است که در زمان شاه زمان سدوزی در چهار منزل اعمار شده ولی در دهه ۱۳۷۰ صدمه بسیار زیاد دید.»

در معماری قصر چهل‌ستون بیشتر از سنگ مرمر، خشت، سیمان و آهن کار گرفته شده است.

سروش بازدیدکننده درباره این باغ و قصر گفت: «امروز با دوست‌های خود به باغ چهل‌ستون که جای تفریح است آمدیم. از دوست‌ها می‌خواهم به این باغ بیایند و تفریح کنند.»

اما چرا این باغ و این قصر را چهل‌ستون می‌نامند؟

کتاب‌خان فیضی رییس مرکز بین‌المللی تحقیقاتی کوشانی در این باره گفت: «همین ساختمان دارای چندین ستون است که این را به نام چهل‌ستون یاد کرده‌اند. قبلا این ساحه را بنام ایندکی یاد می‌کردند.»

مسوولان باغ چهل‌ستون به طلوع‌نیوز آمار داده‌اند که در دست‌کم ۵ ماه پسین بیش از ۲۲هزار نفر از باغ و قصر چهل‌ستون دیدن کرده‌اند.

شرف‌الدین آرش مدیر باغ چهل‌ستون گفته است که بسیاری بازدیدکننده‌ها از این قصر را دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی، گردش‌گران خارجی و شهروندان کشور می‌سازند.

مدیر باغ چهل‌ستون افزود: «خارجی‌ها میایند، اطفال و بزرگ سالان از این باغ دیدن می‌کنند، متعلمین و محصلین دانش‌گاه‌ها از باغ دیدن می‌کنند. بیش از ۲۲هزار نفر از باغ دیدن کرده‌اند.»

باغ و قصر چهل‌ستون از طرف شمال به جاده عمومی چهل‌ستون از طرف جنوب به منطقه ۹ برجه از طرف شرق به کوه منار و از طرف غرب به دارالامان پیوند دارد.

قصر چهل‌ستون؛ بازمانده‌ی باستانی در گوشه‌ی کابل

در معماری قصر چهل‌ستون بیشتر از سنگ مرمر، خشت، سیمان و آهن کار گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

قصر چهل‌ستون با بیش از ۲۰۰ سال قدمت در کابل، زمانی جای رفت‌وآمد شاهان و مهمان‌خانه دولتی بود.

این قصر در سال ۱۷۹۶میلادی در زمان سلطنت شاه زمان سدوزی بنیاد نهاده شد و مردم همواره از این قصر همچون یکی از بازمانده‌های باستانی دیدن کرده‌اند.

این قصر که در دامنه یک تپه قرار دارد، در گذشته‌ها به‌نام ایندکی یاد می‌شد و سپس به قصر چهل‌ستون تغییر کرد.

عبدالقدیر تیموری کارمند ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع‌نیوز گفت: «یکی از مکان‌های باستانی‌ و یکی از باغ‌های تاریخی است که در قسمت غرب کوه شیر دروازه موقعیت دارد. قبل از این‌که قصر ایجاد شود، منطقه به نام ایندگگ یکی از ساحات بودایی بود.»

محمدانور فایض عضو علمی مرکز تحقیقاتی باستان‌شناسی اکادمی علوم درباره این قصر می‌گوید: «باغ چهل‌ستون یکی از آبدات دوره اسلامی است که در زمان شاه زمان سدوزی در چهار منزل اعمار شده ولی در دهه ۱۳۷۰ صدمه بسیار زیاد دید.»

در معماری قصر چهل‌ستون بیشتر از سنگ مرمر، خشت، سیمان و آهن کار گرفته شده است.

سروش بازدیدکننده درباره این باغ و قصر گفت: «امروز با دوست‌های خود به باغ چهل‌ستون که جای تفریح است آمدیم. از دوست‌ها می‌خواهم به این باغ بیایند و تفریح کنند.»

اما چرا این باغ و این قصر را چهل‌ستون می‌نامند؟

کتاب‌خان فیضی رییس مرکز بین‌المللی تحقیقاتی کوشانی در این باره گفت: «همین ساختمان دارای چندین ستون است که این را به نام چهل‌ستون یاد کرده‌اند. قبلا این ساحه را بنام ایندکی یاد می‌کردند.»

مسوولان باغ چهل‌ستون به طلوع‌نیوز آمار داده‌اند که در دست‌کم ۵ ماه پسین بیش از ۲۲هزار نفر از باغ و قصر چهل‌ستون دیدن کرده‌اند.

شرف‌الدین آرش مدیر باغ چهل‌ستون گفته است که بسیاری بازدیدکننده‌ها از این قصر را دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی، گردش‌گران خارجی و شهروندان کشور می‌سازند.

مدیر باغ چهل‌ستون افزود: «خارجی‌ها میایند، اطفال و بزرگ سالان از این باغ دیدن می‌کنند، متعلمین و محصلین دانش‌گاه‌ها از باغ دیدن می‌کنند. بیش از ۲۲هزار نفر از باغ دیدن کرده‌اند.»

باغ و قصر چهل‌ستون از طرف شمال به جاده عمومی چهل‌ستون از طرف جنوب به منطقه ۹ برجه از طرف شرق به کوه منار و از طرف غرب به دارالامان پیوند دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره