تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز پنجمین جشنواره جهانی فلم زنان-هرات در کابل

پنجمین جشنواره جهانی فلم زنان هرات با شرکت شماری از مهمان خارجی در کابل شام دوشنبه گشایش یافت.

در این جشنواره بیش از دو صد فلم از سی و سه کشور نامزد شده اند و قرار است از این میان شش داور از کشور های گونه گون جهان دوازده فلم برتر را برگزینند.

جشنواره فلم زنان هرات نخستین جشنواره جهانی در منطقه است که همه ساله در افغانستان برگزار می شود.

جشنواره جهانی فلم زنان هرات این بار در کابل برای فلم سازان و سینماگران جهانی فرش سرخ پهن کرده است.

جشنواره یی که در آن سینما گران و فلم سازان کشور ایستاده گی شان را با جنگ و خشونت به رخ کشیده اند.

در این جشنواره بیشتر از دو صد فلم از سی و سه کشور نامزد شده اند.

رویا سادات، برگزار کننده پنجمین دور جشنواره فلم زنان هرات، گفت: «این جشنواره جهانی نا برابر را به رخ می کشد جهانی که هنوز برای فهم عدالت و برابری سر در گم و یا هم هنوز خشمگین است.»

شش داور دوازده فلم برتر را بر خواهند گزیرد. در این میان رخشان بنی اعتماد  از مشهور ترین فلم سازان ایرانی نیز عضو هیات داوران است. 

او گفت: «من الآن روی فرش قرمز فیلم سازان جوان افغانی که عبور می کردند و فلم های شان را قرار ما داوری کنیم بسیار بسیار خوشحال می شدم.»

بانو رخشان می گوید این جشنواره پیام صلح افغانان را به جهانین می رساند.

بانو رخشان افزود: «شما دارین برای اولین بار یک اعترافی را از من میگیرین که تا به حال اصلا مطرح اش هم نکردم راجع به پروژه ای که در نظر دارم و اگر شرایط فراهم بشه تو افغانستان بسازم.»

برخی دیگر از داوران و شرکت کننده گان خارجی در این نشست می گویند که علاقه مند  ساخت فلم های مشترک با افغانان استند.

یک فلم ساز هندی که در این جشنواره اشتراک کرده است، گفت: «خوش دارم که در فلم ها در اینجا کار کنم؛ اما متاسفانه زبان اینجا را نمی دانم و این یک مشکل است. اما فکر می کنم که می توانم موضوعات، رویدادهایی را که اینجا رخ می دهند، تلاش مردم افغانستان و فرهنگ آنان را در فلم هایم استفاده کنم.»

در همین حال باشنده گان کابل،هرات ،بامیان و ننگرهار نیز می توانند در سینما های ولایت های شان این فلم ها را ببینند.

آغاز پنجمین جشنواره جهانی فلم زنان-هرات در کابل

جشنواره فلم زنان هرات نخستین جشنواره جهانی در منطقه است که همه ساله در افغانستان برگزار می شود.

تصویر بندانگشتی

پنجمین جشنواره جهانی فلم زنان هرات با شرکت شماری از مهمان خارجی در کابل شام دوشنبه گشایش یافت.

در این جشنواره بیش از دو صد فلم از سی و سه کشور نامزد شده اند و قرار است از این میان شش داور از کشور های گونه گون جهان دوازده فلم برتر را برگزینند.

جشنواره فلم زنان هرات نخستین جشنواره جهانی در منطقه است که همه ساله در افغانستان برگزار می شود.

جشنواره جهانی فلم زنان هرات این بار در کابل برای فلم سازان و سینماگران جهانی فرش سرخ پهن کرده است.

جشنواره یی که در آن سینما گران و فلم سازان کشور ایستاده گی شان را با جنگ و خشونت به رخ کشیده اند.

در این جشنواره بیشتر از دو صد فلم از سی و سه کشور نامزد شده اند.

رویا سادات، برگزار کننده پنجمین دور جشنواره فلم زنان هرات، گفت: «این جشنواره جهانی نا برابر را به رخ می کشد جهانی که هنوز برای فهم عدالت و برابری سر در گم و یا هم هنوز خشمگین است.»

شش داور دوازده فلم برتر را بر خواهند گزیرد. در این میان رخشان بنی اعتماد  از مشهور ترین فلم سازان ایرانی نیز عضو هیات داوران است. 

او گفت: «من الآن روی فرش قرمز فیلم سازان جوان افغانی که عبور می کردند و فلم های شان را قرار ما داوری کنیم بسیار بسیار خوشحال می شدم.»

بانو رخشان می گوید این جشنواره پیام صلح افغانان را به جهانین می رساند.

بانو رخشان افزود: «شما دارین برای اولین بار یک اعترافی را از من میگیرین که تا به حال اصلا مطرح اش هم نکردم راجع به پروژه ای که در نظر دارم و اگر شرایط فراهم بشه تو افغانستان بسازم.»

برخی دیگر از داوران و شرکت کننده گان خارجی در این نشست می گویند که علاقه مند  ساخت فلم های مشترک با افغانان استند.

یک فلم ساز هندی که در این جشنواره اشتراک کرده است، گفت: «خوش دارم که در فلم ها در اینجا کار کنم؛ اما متاسفانه زبان اینجا را نمی دانم و این یک مشکل است. اما فکر می کنم که می توانم موضوعات، رویدادهایی را که اینجا رخ می دهند، تلاش مردم افغانستان و فرهنگ آنان را در فلم هایم استفاده کنم.»

در همین حال باشنده گان کابل،هرات ،بامیان و ننگرهار نیز می توانند در سینما های ولایت های شان این فلم ها را ببینند.

هم‌رسانی کنید