تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش دلبستگی دختران به فراگیری موسیقی در بلخ

مسؤولان مرکزهای آموزشی موسیقی در شهر مزارشریف ولایت بلخ، می‌گویند که دلبستگی دختران به فراگیری آموزش‌های موسیقی به ویژه گیتار در این ولایت افزایش یافته‌است.

مصطفی هنرجو، مسؤول یکی از مرکزهای آموزش گیتار در مزارشریف، می‌گوید که در هر دوره به گونۀ میانگین تا ده دختر گیتار را آموزش می‌بینند: «ما روز به روز خوش‌‎بین می‌شویم که فرهنگ گیتار در مزارشریف نهادینه می‌شود. تعداد مراجعین دختر خانم‌ها و بچه‌ها هر روز زیاد می‌شود.»
 
زهرا و فرشته دو دختری استند که روزانه برای فراگیری گیتار به یکی از مرکزهای آموزشی موسیقی در مزاشریف می‌روند – مرکزی‌که شماری از پسران و دختران زیر یک سقف مصروف فراگیری گیتار استند.

زهرا می‌گوید که گرفتن تصمیم برای یادگیری گیتار برای او دشوار بود اما سرانجام این تصمیم را با خانواده‌اش شریک ساخت: «ما به حرف و حدیث‌های مردم کاری نداریم و هدف خود را معیین کرده‌ایم و این کار را پیش می‌بریم.»

اکنون دو ماه است که زهرا گیتار می‌نوازد و آواز می‌خواند. گیتار هم از سوی مرکز آموزشی که او در آن‌جا گیتار می‌آموزد به او داده شده‌است: «تازه که می‌خواستم به خانواده‌ام بگویم که می‌خواهم کار موسیقی را پیش ببرم، بسیار تشویقم کردند و حمایتم کردند.»

فرشته که با زهرا یکجا گیتار می‌آموزد، می‌گوید دلبستگی زیاد به این موسیقی دارد. او می‌گوید که هر چند نگاه‌های کج اندیشانه دربارۀ دختران که موسیقی می‌آموزند، وجود دارد اما مانع کار او نخواهد شد: «علاقمند زیاد موسیقی استم. مردم هم تشویق می‌کنند و هم حرف‌هایی می‌زنند.»

در مرکز آموزش گیتار که زهرا و فرشته می‌روند، دختران و پسران برای دوره‌‌های سه و شش ماه آموزش می‌بینند. آن‌ها در کنار هم گرد می‌آیند و به کارهای عملی می‌پردازند.

عرفان، دانش‌آموز گیتار در این مرکز گفت: «به ما جنسیت مهم نیست، به ما انسانیت مهم است. این‌که آن‌ها[دختران] این‌جا می‌آیند گیتار کار می‌کنند، ما می‌خواهیم مشوقی برای آنان باشیم.»

حالا این جوانان می‌گویند که با انگشتان شان به تارهای این ابزار موسیقی می‌نوازند تا از این رهگذر صدایی را تولید کنند که به روح خستۀ مردم کشور تازه‌گی ببخشند. 

افزایش دلبستگی دختران به فراگیری موسیقی در بلخ

در مرکز آموزش گیتار که زهرا و فرشته می‌روند، دختران و پسران برای دوره‌‌های سه و شش ماه آموزش می‌بینند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان مرکزهای آموزشی موسیقی در شهر مزارشریف ولایت بلخ، می‌گویند که دلبستگی دختران به فراگیری آموزش‌های موسیقی به ویژه گیتار در این ولایت افزایش یافته‌است.

مصطفی هنرجو، مسؤول یکی از مرکزهای آموزش گیتار در مزارشریف، می‌گوید که در هر دوره به گونۀ میانگین تا ده دختر گیتار را آموزش می‌بینند: «ما روز به روز خوش‌‎بین می‌شویم که فرهنگ گیتار در مزارشریف نهادینه می‌شود. تعداد مراجعین دختر خانم‌ها و بچه‌ها هر روز زیاد می‌شود.»
 
زهرا و فرشته دو دختری استند که روزانه برای فراگیری گیتار به یکی از مرکزهای آموزشی موسیقی در مزاشریف می‌روند – مرکزی‌که شماری از پسران و دختران زیر یک سقف مصروف فراگیری گیتار استند.

زهرا می‌گوید که گرفتن تصمیم برای یادگیری گیتار برای او دشوار بود اما سرانجام این تصمیم را با خانواده‌اش شریک ساخت: «ما به حرف و حدیث‌های مردم کاری نداریم و هدف خود را معیین کرده‌ایم و این کار را پیش می‌بریم.»

اکنون دو ماه است که زهرا گیتار می‌نوازد و آواز می‌خواند. گیتار هم از سوی مرکز آموزشی که او در آن‌جا گیتار می‌آموزد به او داده شده‌است: «تازه که می‌خواستم به خانواده‌ام بگویم که می‌خواهم کار موسیقی را پیش ببرم، بسیار تشویقم کردند و حمایتم کردند.»

فرشته که با زهرا یکجا گیتار می‌آموزد، می‌گوید دلبستگی زیاد به این موسیقی دارد. او می‌گوید که هر چند نگاه‌های کج اندیشانه دربارۀ دختران که موسیقی می‌آموزند، وجود دارد اما مانع کار او نخواهد شد: «علاقمند زیاد موسیقی استم. مردم هم تشویق می‌کنند و هم حرف‌هایی می‌زنند.»

در مرکز آموزش گیتار که زهرا و فرشته می‌روند، دختران و پسران برای دوره‌‌های سه و شش ماه آموزش می‌بینند. آن‌ها در کنار هم گرد می‌آیند و به کارهای عملی می‌پردازند.

عرفان، دانش‌آموز گیتار در این مرکز گفت: «به ما جنسیت مهم نیست، به ما انسانیت مهم است. این‌که آن‌ها[دختران] این‌جا می‌آیند گیتار کار می‌کنند، ما می‌خواهیم مشوقی برای آنان باشیم.»

حالا این جوانان می‌گویند که با انگشتان شان به تارهای این ابزار موسیقی می‌نوازند تا از این رهگذر صدایی را تولید کنند که به روح خستۀ مردم کشور تازه‌گی ببخشند. 

هم‌رسانی کنید