تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای پیمان ۳میلیون دالری برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان

سفارت جاپان در کابل و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در افغانستان (یونسکو) پیمان پروژۀ تازه‌یی را امروز (چهارشنبه، ۷حوت) برای بیرون کردن بامیان از فهرست میراث‌های فرهنگی جهانی در معرض خطر امضا کردند.

سفیر جاپان در کابل، می‌گوید که این پروژه ۳.۸ میلیون دالر ارزش دارد و این پول برای حافظت از بخش‌های فرهنگی بامیان و بازسازی اثرهای فرهنگی این ولایت هزینه خواهند شد.

متسوجی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل بیان داشت: «دولت جاپان تا حالا از طریق سازمان یونسکو که دارای تخصص و تکنالوژی مورد نیاز نگهداری آثار باستانی می‌باشد، از سال ۲۰۱۳به اینسو در پنج مرحله پروژۀ نگهداری از آثار باستانی بامیان که میراث جهانی باستانی می‌باشد به ثبت رسیده‌است، انجام داده‌است.»

در همین حال، رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بربنیاد برنامه‌های ریخته شده، این پول برای نگهداری بخش‌های فرهنگی بامیان، چون مغاره‌ها و نقاشی‌های دیواری و تحقیق‌های فرهنگی هزینه خواهد شد: «بربنیاد کمک‌های مالی دولت جاپان و سازمان جهانی یونسکو برای نگهداری از میراث‌های فرهنگی بامیان اولین ماستر پلان ساخته شده‌است.»

جوردن نایدو، نمایندۀ یونسکو در افغانستان می‌گوید که این پول برای ایجاد مدیریت پایدار میراث‌های فرهنگی بامیان، محکم کاری رواق غربی بودا و ایجاد زمینه‌های آموزشی برای باستان شناسی و نقاشی‌های دیواری هزینه می‌شود: «این پرژه جدید که امروز به امضا رسیده‌است، تداوم همکاری موفق و ماندگار بین دولت و مردم جاپان، دولت افغانستان و یونسکو را در تلاش‌های مشترک ما برای حفاظت از میراث‌های جهانی و توسعه بامیان نشان می‌دهد.»

پس از منار جام، بخش‌های فرهنگی بامیان در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد شده‌اند.

بربنیاد آمارها، از بیست سال به این سو جاپان بیش از هفت میلیون دالر را برای نگهداری بخش‌های فرهنگی بامیان کمک کرده‌است.

امضای پیمان ۳میلیون دالری برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان

سفیر جاپان در کابل، می‌گوید که این پروژه ۳.۸ میلیون دالر ارزش دارد و این پول برای حافظت از بخش‌های فرهنگی بامیان و بازسازی اثرهای فرهنگی این ولایت هزینه خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

سفارت جاپان در کابل و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در افغانستان (یونسکو) پیمان پروژۀ تازه‌یی را امروز (چهارشنبه، ۷حوت) برای بیرون کردن بامیان از فهرست میراث‌های فرهنگی جهانی در معرض خطر امضا کردند.

سفیر جاپان در کابل، می‌گوید که این پروژه ۳.۸ میلیون دالر ارزش دارد و این پول برای حافظت از بخش‌های فرهنگی بامیان و بازسازی اثرهای فرهنگی این ولایت هزینه خواهند شد.

متسوجی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل بیان داشت: «دولت جاپان تا حالا از طریق سازمان یونسکو که دارای تخصص و تکنالوژی مورد نیاز نگهداری آثار باستانی می‌باشد، از سال ۲۰۱۳به اینسو در پنج مرحله پروژۀ نگهداری از آثار باستانی بامیان که میراث جهانی باستانی می‌باشد به ثبت رسیده‌است، انجام داده‌است.»

در همین حال، رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بربنیاد برنامه‌های ریخته شده، این پول برای نگهداری بخش‌های فرهنگی بامیان، چون مغاره‌ها و نقاشی‌های دیواری و تحقیق‌های فرهنگی هزینه خواهد شد: «بربنیاد کمک‌های مالی دولت جاپان و سازمان جهانی یونسکو برای نگهداری از میراث‌های فرهنگی بامیان اولین ماستر پلان ساخته شده‌است.»

جوردن نایدو، نمایندۀ یونسکو در افغانستان می‌گوید که این پول برای ایجاد مدیریت پایدار میراث‌های فرهنگی بامیان، محکم کاری رواق غربی بودا و ایجاد زمینه‌های آموزشی برای باستان شناسی و نقاشی‌های دیواری هزینه می‌شود: «این پرژه جدید که امروز به امضا رسیده‌است، تداوم همکاری موفق و ماندگار بین دولت و مردم جاپان، دولت افغانستان و یونسکو را در تلاش‌های مشترک ما برای حفاظت از میراث‌های جهانی و توسعه بامیان نشان می‌دهد.»

پس از منار جام، بخش‌های فرهنگی بامیان در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد شده‌اند.

بربنیاد آمارها، از بیست سال به این سو جاپان بیش از هفت میلیون دالر را برای نگهداری بخش‌های فرهنگی بامیان کمک کرده‌است.

هم‌رسانی کنید