تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سال‌گرد تأسیس افغان فلم؛ سینماگران از بی‌توجهی حکومت انتقاد دارند

از پنجاه و دومین سال‌گرد «افغان فلم»، تنها نهاد دولتی سینمایی افغانستان، امروز پنج‌شنبه در کابل گرامی‌داشت شد.

افغان فلم در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و اخیرأ برای نخستین‌بار یک زن هم‌چون رییس این نهاد گماشته شد.

شماری از فلم‌سازان کشور که در مراسم سال‌گرد تأسیس افغان فلم شرکت کرده بودند، از آن‌چه برخورد سیاسی با سینما یاد کردند، انتقاد کردند.

به گفتۀ آنان پس از حکومت داکتر نجیب‌الله، سیاست‌ها در کشور به‌گونه‌یی بوده‌اند تا شهروندان نباید در یک بیداری فرهنگی قرار بگیرند.

لطیف احمدی، یکی از این سینماگران گفت: «هیچ‌گونه کاری از سوی حکومت افغانستان در راستای پیشرفت سینما صورت نگرفت و بودجۀ سینما به وزارت فرهنگ داده شد برای حفظ آثار تاریخی. چرا نمی‌خواستند برای فرهنگ کار کنند؟ چون فرهنگ مستقیمأ به بیداری مردم و با آشنایی مردم و با اندیشه دادن به مردم کار می‌کرد.»

به گفتۀ این سینماگران، سال ۱۳۹۹نیز سال خوبی برای سینما و فلم افغانستان نبوده‌ا‌ست؛ چنان‌چه تنها در شش ماه اخیر چهارده فلم‌ساز، بازیگرفلم و تیاتر در کشور درگذشته اند.

ممنون مقصودی، از بازیگران سینما از فلم‌های «مجسمه‌ها می‌خندند»، «خاکستر»، «حماسه عشق»، «اختر مسخره»، «بیگانه»، «مردا را قول اس» همچون بهترین فلم‌های یاد کرد که هم‌مانند آن‌ها دیگر برای فلم و سینما در کشور سرمایه‌گذاری نشد: «من بسیار امید دارم که دانشکدۀ هنرهای دانشگاۀ کابل در راستای ساخت فلم هنری جوانانی را تربیه کند تا شوق و اشتیاقی را که داریم برآورده بسازد.»

در همین حال، طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، افغانستان را یک کشور مصرفی در صنعت سینما دانست.

او گفت که راهکار مشخصی برای رشد سینما در کشور وجود نداشته‌است: «ما یک کشور مصرف کننده استیم و تولیدکننده نیستیم. با تأسف حتا نیازمندی‌های اولیه و ابتدایی خودرا هم در عرصۀ سینما تأمین کرده نمی‌توانیم.»

برای نخستین‌بار در تاریخ کشور در دورۀ پاد شاهی امان‌الله خان سینما بنیان‌گذاری شد اما افغان فلم در دورۀ شاهی محمد ظاهر ایجاد گردید.

سال‌گرد تأسیس افغان فلم؛ سینماگران از بی‌توجهی حکومت انتقاد دارند

افغان فلم در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و اخیرأ برای نخستین‌بار یک زن هم‌چون رییس این نهاد گماشته شد.

تصویر بندانگشتی

از پنجاه و دومین سال‌گرد «افغان فلم»، تنها نهاد دولتی سینمایی افغانستان، امروز پنج‌شنبه در کابل گرامی‌داشت شد.

افغان فلم در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و اخیرأ برای نخستین‌بار یک زن هم‌چون رییس این نهاد گماشته شد.

شماری از فلم‌سازان کشور که در مراسم سال‌گرد تأسیس افغان فلم شرکت کرده بودند، از آن‌چه برخورد سیاسی با سینما یاد کردند، انتقاد کردند.

به گفتۀ آنان پس از حکومت داکتر نجیب‌الله، سیاست‌ها در کشور به‌گونه‌یی بوده‌اند تا شهروندان نباید در یک بیداری فرهنگی قرار بگیرند.

لطیف احمدی، یکی از این سینماگران گفت: «هیچ‌گونه کاری از سوی حکومت افغانستان در راستای پیشرفت سینما صورت نگرفت و بودجۀ سینما به وزارت فرهنگ داده شد برای حفظ آثار تاریخی. چرا نمی‌خواستند برای فرهنگ کار کنند؟ چون فرهنگ مستقیمأ به بیداری مردم و با آشنایی مردم و با اندیشه دادن به مردم کار می‌کرد.»

به گفتۀ این سینماگران، سال ۱۳۹۹نیز سال خوبی برای سینما و فلم افغانستان نبوده‌ا‌ست؛ چنان‌چه تنها در شش ماه اخیر چهارده فلم‌ساز، بازیگرفلم و تیاتر در کشور درگذشته اند.

ممنون مقصودی، از بازیگران سینما از فلم‌های «مجسمه‌ها می‌خندند»، «خاکستر»، «حماسه عشق»، «اختر مسخره»، «بیگانه»، «مردا را قول اس» همچون بهترین فلم‌های یاد کرد که هم‌مانند آن‌ها دیگر برای فلم و سینما در کشور سرمایه‌گذاری نشد: «من بسیار امید دارم که دانشکدۀ هنرهای دانشگاۀ کابل در راستای ساخت فلم هنری جوانانی را تربیه کند تا شوق و اشتیاقی را که داریم برآورده بسازد.»

در همین حال، طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، افغانستان را یک کشور مصرفی در صنعت سینما دانست.

او گفت که راهکار مشخصی برای رشد سینما در کشور وجود نداشته‌است: «ما یک کشور مصرف کننده استیم و تولیدکننده نیستیم. با تأسف حتا نیازمندی‌های اولیه و ابتدایی خودرا هم در عرصۀ سینما تأمین کرده نمی‌توانیم.»

برای نخستین‌بار در تاریخ کشور در دورۀ پاد شاهی امان‌الله خان سینما بنیان‌گذاری شد اما افغان فلم در دورۀ شاهی محمد ظاهر ایجاد گردید.

هم‌رسانی کنید