تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

انتقاد تیاتر کابل از بی‌علاقه‌گی حکومت درپیشرفت و غنای فرهنگ کشور

رییس تیاتر کابل، حکومت‌های پس از طالبان را به بی‌علاقه‌گی در پیشرفت و غنای فرهنگ کشور متهم می‌سازد.

سید منصور رحمانی که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که در این هژده سال، ازبهر بازسازی تیاتر کابل هیچ کاری انجام نشده است و این تیاتر حتا تالار معیاری هم ندارد.

سید منصور رحمانی در این باره گفت: «تیاتر کابل ننداری که در زمان اعلی حضرت محمدظاهر شاه در ظرف شش ماه به بهره برداری سپرده شد، هژده سال می‌شود از دورۀ انتقالی گرفته تا حال، این بازسازی نمی‌شود؛ من نمی‌فهمم که چه مشکل است؟ یا این‌ها نمی‌خواهند که فرهنگ رُشد بکند!»

در همین حال، بخش فرهنگی و هنری ریاست اجراییه نیز بر داشتن یک راهکار بزرگ فرهنگی در کشور تأکید می‌ورزد و از تلاش‌ها در این بخش خبر می‌دهد. 

فقیر احمد میوند، رییس فرهنگ و هنر ریاست اجراییه بیان داشت: «آیا فراموش کرده ایم که می‌توانیم صلح را به افغانستان بیاوریم که نقش سینما و تیاتر و کارهای هنری را مدنظر نگیریم؟ آیا می‌توانیم به طرف صلح و آبادانی برویم که ما دارای یک پالیسی کلان فرهنگی نباشیم؟» 

در این میان، وزارت مخابرات و فن‌آوری اطلاعاتی می‌گوید که برنامه دیجیتل سازی کتاب خانه عامه، در سه مرحله انجام خواهد شد. به گفتۀ این وزارت، یک گروه در حال بررسی چگونگی این برنامه است تا هزینه‌ها و مدت عملی شدن آن‌ها را مشخص سازد.

هادی هدایتی، معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی افزود: «این به این معناست که ما بتوانیم آن آثاری که داخل کتاب خانه فعلاً محدود است، آن را به اصطلاح «اوپن» بسازیم، آن را باز بسازیم و هرکس از آن استفاده بکند. حتا امکانات فروش آنلاین، خریداری آنلاین را فراهم بکنیم.»

به گفته رییس تیاتر کابل، در سه سال گذشته دست اندرکاران این تیاتر، بیش از شصت نمایش را اجرا کرده‌اند. به باور مسؤولان این تیاتر، اگر آنان به امکانات و تالار معیاری دسترسی می‌داشتند، آنان بیشتر از این نمایش اجرا می‌کردند.

فرهنگ و هنر

انتقاد تیاتر کابل از بی‌علاقه‌گی حکومت درپیشرفت و غنای فرهنگ کشور

به گفته رییس تیاتر کابل، در سه سال گذشته دست اندرکاران این تیاتر، بیش از شصت نمایش را اجرا کرده‌اند. به باور مسؤولان این تیاتر، اگر آنان به امکانات و تالار معیاری دسترسی می‌داشتند، آنان بیشتر از این نمایش اجرا می‌کردند.

تصویر بندانگشتی

رییس تیاتر کابل، حکومت‌های پس از طالبان را به بی‌علاقه‌گی در پیشرفت و غنای فرهنگ کشور متهم می‌سازد.

سید منصور رحمانی که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که در این هژده سال، ازبهر بازسازی تیاتر کابل هیچ کاری انجام نشده است و این تیاتر حتا تالار معیاری هم ندارد.

سید منصور رحمانی در این باره گفت: «تیاتر کابل ننداری که در زمان اعلی حضرت محمدظاهر شاه در ظرف شش ماه به بهره برداری سپرده شد، هژده سال می‌شود از دورۀ انتقالی گرفته تا حال، این بازسازی نمی‌شود؛ من نمی‌فهمم که چه مشکل است؟ یا این‌ها نمی‌خواهند که فرهنگ رُشد بکند!»

در همین حال، بخش فرهنگی و هنری ریاست اجراییه نیز بر داشتن یک راهکار بزرگ فرهنگی در کشور تأکید می‌ورزد و از تلاش‌ها در این بخش خبر می‌دهد. 

فقیر احمد میوند، رییس فرهنگ و هنر ریاست اجراییه بیان داشت: «آیا فراموش کرده ایم که می‌توانیم صلح را به افغانستان بیاوریم که نقش سینما و تیاتر و کارهای هنری را مدنظر نگیریم؟ آیا می‌توانیم به طرف صلح و آبادانی برویم که ما دارای یک پالیسی کلان فرهنگی نباشیم؟» 

در این میان، وزارت مخابرات و فن‌آوری اطلاعاتی می‌گوید که برنامه دیجیتل سازی کتاب خانه عامه، در سه مرحله انجام خواهد شد. به گفتۀ این وزارت، یک گروه در حال بررسی چگونگی این برنامه است تا هزینه‌ها و مدت عملی شدن آن‌ها را مشخص سازد.

هادی هدایتی، معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی افزود: «این به این معناست که ما بتوانیم آن آثاری که داخل کتاب خانه فعلاً محدود است، آن را به اصطلاح «اوپن» بسازیم، آن را باز بسازیم و هرکس از آن استفاده بکند. حتا امکانات فروش آنلاین، خریداری آنلاین را فراهم بکنیم.»

به گفته رییس تیاتر کابل، در سه سال گذشته دست اندرکاران این تیاتر، بیش از شصت نمایش را اجرا کرده‌اند. به باور مسؤولان این تیاتر، اگر آنان به امکانات و تالار معیاری دسترسی می‌داشتند، آنان بیشتر از این نمایش اجرا می‌کردند.

هم‌رسانی کنید