تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه نقاشی بانوان برای حفظ محیط زیست در کابل

بیست بانوی نقاش، به منظور حفاظت از محیط زیست ۸۰ اثر نقاشی شان را در یک نمایشگاۀ دو روزه در باغ بابر کابل، به نمایش گذاشته‌اند.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که ازبهر آگاهی دهی در بارۀ محیط زیست و نیز به نمایش گذاشتن توانایی بانوان، این نمایشگاه را برگزار کرده اند.

جمعه (۵ اسد)، نخستین روز این نمایشگاه بود و قرار است فردا (شنبه ۶اسد) نیز این نمایشگاه برای بازدید کننده‌گان باز باشد.

تمنا رستمی، یکی از این بانوان است که هفت تابلوی نقاشی اش در این‌جا به نمایش و فروش گذاشته‌اند.

تمنا می‎‌گوید سه تابلویی را که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در مدت یک ماه با دست نقاشی کرده است: «سه تابلو با انگشت کار شده و متباقی با بورس؛ یکی از این نقاشی ها گل آفتاب پرست است که به معنای روشنایی است.»

در همین حال، شماری از بازدید کننده‌گان این نمایشگاه، از برگزاری این گونه نماشگاه‌ها استقبال می‌کنند و آن را برای رشد توانمندی زنان با اهمیت می‌خوانند.

به باور آنان، اگر زمینه برای زنان در کشور بیشتر فراهم شود، آنان می‌توانند از پس تمامی مشکلات برآیند و برای بیرون رفت کشور از بحران، راه‌های حل بهتری جستجو کنند.

نجیبه اکبری، یکی از بازدیدکننده‌گان این نمایشگاه گفت: «تابلوهایی بسیار قشنگ استند. کار خود وطن ما است و ما باید این کار را حمایت کنیم.»

عبدالصمند، بازدید کنندۀ دیگر نیز افزود: «این قابل افتخار است و وقتی این‌جا می‌آیم شگفت زده می‌شویم.»

در بخشی از این نمایشگاه بانوان، ساخته‌‎های دستی و خوراکه‌های را که در خانه آماده کرده اند نیز برای فروش گذاشته‌اند.

برگزاری نمایشگاه نقاشی بانوان برای حفظ محیط زیست در کابل

جمعه (۵ اسد)، نخستین روز این نمایشگاه بود و قرار است فردا (شنبه ۶اسد) نیز این نمایشگاه برای بازدید کننده‌گان باز باشد.

تصویر بندانگشتی

بیست بانوی نقاش، به منظور حفاظت از محیط زیست ۸۰ اثر نقاشی شان را در یک نمایشگاۀ دو روزه در باغ بابر کابل، به نمایش گذاشته‌اند.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که ازبهر آگاهی دهی در بارۀ محیط زیست و نیز به نمایش گذاشتن توانایی بانوان، این نمایشگاه را برگزار کرده اند.

جمعه (۵ اسد)، نخستین روز این نمایشگاه بود و قرار است فردا (شنبه ۶اسد) نیز این نمایشگاه برای بازدید کننده‌گان باز باشد.

تمنا رستمی، یکی از این بانوان است که هفت تابلوی نقاشی اش در این‌جا به نمایش و فروش گذاشته‌اند.

تمنا می‎‌گوید سه تابلویی را که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در مدت یک ماه با دست نقاشی کرده است: «سه تابلو با انگشت کار شده و متباقی با بورس؛ یکی از این نقاشی ها گل آفتاب پرست است که به معنای روشنایی است.»

در همین حال، شماری از بازدید کننده‌گان این نمایشگاه، از برگزاری این گونه نماشگاه‌ها استقبال می‌کنند و آن را برای رشد توانمندی زنان با اهمیت می‌خوانند.

به باور آنان، اگر زمینه برای زنان در کشور بیشتر فراهم شود، آنان می‌توانند از پس تمامی مشکلات برآیند و برای بیرون رفت کشور از بحران، راه‌های حل بهتری جستجو کنند.

نجیبه اکبری، یکی از بازدیدکننده‌گان این نمایشگاه گفت: «تابلوهایی بسیار قشنگ استند. کار خود وطن ما است و ما باید این کار را حمایت کنیم.»

عبدالصمند، بازدید کنندۀ دیگر نیز افزود: «این قابل افتخار است و وقتی این‌جا می‌آیم شگفت زده می‌شویم.»

در بخشی از این نمایشگاه بانوان، ساخته‌‎های دستی و خوراکه‌های را که در خانه آماده کرده اند نیز برای فروش گذاشته‌اند.

هم‌رسانی کنید