Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاۀ خیابانی کتاب درکابل؛ «کتاب‌ها صلح می‌آورند»

نخستین نمایشگاۀ خیابانی کتاب زیر نام «کتاب‌ها صلح می‌‌آورند و به جنگ نه می‌گویند» امروز (شنبه، ۱۲دلو) در کابل گشایش یافت.

در این نمایشگاۀ دو روزۀ کتاب که در نوع خود در این بخش کابل بی‌پیشینه دانسته شده‌است، شش‌هزار کتاب که نزدیک به دوهزار و پنج‌صد اثر گونه‌گون را دربرمی‌گیرند، از سوی دو بنگاه نشراتی به نمایش گذاشته شده‌اند.

برگزارکننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که این کار، حرکت نمادین ازبهر تأمین صلح در کشور است.

شاهد فرهوش، از برگزارکننده‌گان این نمایشگاۀ خیابانی کتاب گفت: «تا زمانی که ما کتاب نخوانیم و تا زمانی که ما به کتاب چنگ نزنیم، تا ما کتاب را رفیق خود ندانیم، نمی‌توانیم به یک صلح نسبی برسیم؛ چه برسد به یک صلح دایمی!»

این نمایشگاه که بامداد امروز گشایش یافت و از همان ساعات نخست، با استقبال باشنده‌گان کابل همراه گشت.

در این میان کسانی هم استند که می‌گویند برای انجام کار دیگری خانه بیرون شده‌ بودند؛ اما این نمایشگاه خیابانی کتاب، آنان را به‌سوی خود کشانید.

سلیمه شریفی، بازدیدکنندۀ این نمایشگاه بیان داشت: «انسان‌های بدون کتاب، نمی‌توانند هیچ‌گونه تغییرات در زنده‌گی خود بیاورند. به این دلیل، کتاب خواندن بسیار مفید است.»

دل‌آغا، باشندۀ پروان و از بازدیدکننده‌گان دیگر این نمایشگاه نیز افزود: «فرهنگ کتاب‌خوانی باید در این‌جا نهادینه شود و ما باید برای کودکان‌مان، برای جوانان‌مان، چنین نمایشگاه‌ها را باید بسیار برگزار کنیم.»

برگزاری نمایشگاۀ خیابانی کتاب در کابل، یک کار تازه است؛ اما پیش از این نمایشگاه‌های بزرگ کتاب در بخش‌های گوناگه‌گون کابل در دانشگاه‌هاه و مرکزهای آموزشی دیگر برگزار شده‌اند.

برگزاری نمایشگاۀ خیابانی کتاب درکابل؛ «کتاب‌ها صلح می‌آورند»

برگزارکننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که این کار، حرکت نمادین ازبهر تأمین صلح در کشور است.

تصویر بندانگشتی

نخستین نمایشگاۀ خیابانی کتاب زیر نام «کتاب‌ها صلح می‌‌آورند و به جنگ نه می‌گویند» امروز (شنبه، ۱۲دلو) در کابل گشایش یافت.

در این نمایشگاۀ دو روزۀ کتاب که در نوع خود در این بخش کابل بی‌پیشینه دانسته شده‌است، شش‌هزار کتاب که نزدیک به دوهزار و پنج‌صد اثر گونه‌گون را دربرمی‌گیرند، از سوی دو بنگاه نشراتی به نمایش گذاشته شده‌اند.

برگزارکننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند که این کار، حرکت نمادین ازبهر تأمین صلح در کشور است.

شاهد فرهوش، از برگزارکننده‌گان این نمایشگاۀ خیابانی کتاب گفت: «تا زمانی که ما کتاب نخوانیم و تا زمانی که ما به کتاب چنگ نزنیم، تا ما کتاب را رفیق خود ندانیم، نمی‌توانیم به یک صلح نسبی برسیم؛ چه برسد به یک صلح دایمی!»

این نمایشگاه که بامداد امروز گشایش یافت و از همان ساعات نخست، با استقبال باشنده‌گان کابل همراه گشت.

در این میان کسانی هم استند که می‌گویند برای انجام کار دیگری خانه بیرون شده‌ بودند؛ اما این نمایشگاه خیابانی کتاب، آنان را به‌سوی خود کشانید.

سلیمه شریفی، بازدیدکنندۀ این نمایشگاه بیان داشت: «انسان‌های بدون کتاب، نمی‌توانند هیچ‌گونه تغییرات در زنده‌گی خود بیاورند. به این دلیل، کتاب خواندن بسیار مفید است.»

دل‌آغا، باشندۀ پروان و از بازدیدکننده‌گان دیگر این نمایشگاه نیز افزود: «فرهنگ کتاب‌خوانی باید در این‌جا نهادینه شود و ما باید برای کودکان‌مان، برای جوانان‌مان، چنین نمایشگاه‌ها را باید بسیار برگزار کنیم.»

برگزاری نمایشگاۀ خیابانی کتاب در کابل، یک کار تازه است؛ اما پیش از این نمایشگاه‌های بزرگ کتاب در بخش‌های گوناگه‌گون کابل در دانشگاه‌هاه و مرکزهای آموزشی دیگر برگزار شده‌اند.

هم‌رسانی کنید