تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جای پای نقاشی دیواری هنرسالار در دیوارهای سویس

گروه هنرسالار به رهبری امید شریفی که به دعوت شهرداری شهر لوگانوی سویس به آن کشور سفر کرده تلاش کرده است تا با راه اندازی یک برنامۀ نقاشی دیواری تصویر متفاوت از افغانستان را به شهروندان اروپایی به معرفی بگیرد.

گروه هنرسالار به رهبری امید شریفی که به دعوت شهرداری شهر لوگانوی سویس به آن کشور سفر کرده تلاش کرده است تا با راه اندازی یک برنامۀ نقاشی دیواری تصویر متفاوت از افغانستان را به شهروندان اروپایی به معرفی بگیرد.

گروه هنرسالار به رهبری امید شریفی که به دعوت شهرداری شهر لوگانوی سویس به آن کشور سفر کرده تلاش کرده است تا با راه اندازی یک برنا

در همین حال، این هنرمندان در خبرنامه‌یی میگویند که در جریان این سفر، توانسته اند صدای متفاوت از افغانستان را در این بخش از جامعه اروپا طنین انداز نمایند.
 

“Over 500 people mostly Swiss and Italy nationals among them the children and youths attended the event,” said the statement.

در همین حال، این هنرمندان در خبرنامه‌یی میگویند که در جریان این سفر، توانسته اند صدای متفاوت از افغانستان را در این بخش از جامعه

در خبرنامه آمده است:«تیم هنرسالار برای تبادل فکر، هنر، اعتراض و صدای متفاوت از افغانستان این صدا را در شهر "لوگانوی سویس" بلند کرد. این سفر که به دعوت شهرداری شهر لوگانو انجام شده است: تلاش برای تبادل افکار و اندیشه با قلم‌های نقاشی و زیبایی رنگ‌های معترض در دیوارهای بلند است. این دیوارنگاری هنرسالار در پارک تاسینو از کلیدی ترین نقاط شهر بر دل دیوار ثبت شد.»
 

“Over 500 people mostly Swiss and Italy nationals among them the children and youths attended the event,” said the statement.

در خبرنامه آمده است:«تیم هنرسالار برای تبادل فکر، هنر، اعتراض و صدای متفاوت از افغانستان این صدا را در شهر "لوگانوی سویس" بلند ک

خبرنامه می افزاید:«ما افتخار داریم که برای نخستین بار تجربه هنر و آمیزش رنگ‌ها را بر دیوار (دیوارنگاری) با شهروندان لوگانو سهیم کردیم.»

گروه هنرسالار به رهبری آقای شریفی در پهلوی یادآوردی و دادخواهی برای قربانیان جنگ، تلاش می ورزد تا با استفاده از هنر به خصوص نقاشی دیواری از دستاوردهای شخصیت‌های که در بخش دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت کردند و قربانی شدند، از طریق این هنر که در افغانستان تا اندازه‌ یک چیزی تازه است قدردانی نماید.
 

According to the statement, the trip is aimed at exchanging ideas on arts, culture, and most importantly to portray a different image from Afghanistan.

فرهنگیان بر این باورند که هنر و اثر هنری  می‌تواند تأثیر خوبی بر نگاه و اندیشه مردم در یک جامعه به جا بگذارد.  

 

جای پای نقاشی دیواری هنرسالار در دیوارهای سویس

در همین حال، این هنرمندان در خبرنامه‌یی میگویند که در جریان این سفر، توانسته اند صدای متفاوت از افغانستان را در این بخش از جامعه اروپا طنین انداز نمایند.

Thumbnail

گروه هنرسالار به رهبری امید شریفی که به دعوت شهرداری شهر لوگانوی سویس به آن کشور سفر کرده تلاش کرده است تا با راه اندازی یک برنامۀ نقاشی دیواری تصویر متفاوت از افغانستان را به شهروندان اروپایی به معرفی بگیرد.

گروه هنرسالار به رهبری امید شریفی که به دعوت شهرداری شهر لوگانوی سویس به آن کشور سفر کرده تلاش کرده است تا با راه اندازی یک برنامۀ نقاشی دیواری تصویر متفاوت از افغانستان را به شهروندان اروپایی به معرفی بگیرد.

گروه هنرسالار به رهبری امید شریفی که به دعوت شهرداری شهر لوگانوی سویس به آن کشور سفر کرده تلاش کرده است تا با راه اندازی یک برنا

در همین حال، این هنرمندان در خبرنامه‌یی میگویند که در جریان این سفر، توانسته اند صدای متفاوت از افغانستان را در این بخش از جامعه اروپا طنین انداز نمایند.
 

“Over 500 people mostly Swiss and Italy nationals among them the children and youths attended the event,” said the statement.

در همین حال، این هنرمندان در خبرنامه‌یی میگویند که در جریان این سفر، توانسته اند صدای متفاوت از افغانستان را در این بخش از جامعه

در خبرنامه آمده است:«تیم هنرسالار برای تبادل فکر، هنر، اعتراض و صدای متفاوت از افغانستان این صدا را در شهر "لوگانوی سویس" بلند کرد. این سفر که به دعوت شهرداری شهر لوگانو انجام شده است: تلاش برای تبادل افکار و اندیشه با قلم‌های نقاشی و زیبایی رنگ‌های معترض در دیوارهای بلند است. این دیوارنگاری هنرسالار در پارک تاسینو از کلیدی ترین نقاط شهر بر دل دیوار ثبت شد.»
 

“Over 500 people mostly Swiss and Italy nationals among them the children and youths attended the event,” said the statement.

در خبرنامه آمده است:«تیم هنرسالار برای تبادل فکر، هنر، اعتراض و صدای متفاوت از افغانستان این صدا را در شهر "لوگانوی سویس" بلند ک

خبرنامه می افزاید:«ما افتخار داریم که برای نخستین بار تجربه هنر و آمیزش رنگ‌ها را بر دیوار (دیوارنگاری) با شهروندان لوگانو سهیم کردیم.»

گروه هنرسالار به رهبری آقای شریفی در پهلوی یادآوردی و دادخواهی برای قربانیان جنگ، تلاش می ورزد تا با استفاده از هنر به خصوص نقاشی دیواری از دستاوردهای شخصیت‌های که در بخش دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت کردند و قربانی شدند، از طریق این هنر که در افغانستان تا اندازه‌ یک چیزی تازه است قدردانی نماید.
 

According to the statement, the trip is aimed at exchanging ideas on arts, culture, and most importantly to portray a different image from Afghanistan.

فرهنگیان بر این باورند که هنر و اثر هنری  می‌تواند تأثیر خوبی بر نگاه و اندیشه مردم در یک جامعه به جا بگذارد.  

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره