Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانه تاریخی احمدشاه درانی درکندهار با خطر ویران شدن روبه رو است

خانه تاریخی احمد شاه درانی درکندهار با خطر ویران شدن روبه رو است. این خانه درناحیه اول شهر کندهار قرار دارد ونزدیک به هشت ماه پیش ازسوی افراد منسوب به خانواده احمد شاه درانی به شهرداری کندهار سپرده شد.

در این خانه کسانی منسوب به خانواده احمد شاه با با زنده گی می کردند اما هشت ماه پیش این مکان باستانی به شهرداری کندهار سپرده شد.

اما دیده می شود که بسیاری ازبخش های این خانه ویران شده اند.

ریاست  اطلاعات وفرهنگ کندهار درباره فرو ریختن بخش های بیشتر این مکان تاریخی نگران است وازحکومت مرکزی کمک می خواهد

حکمت الله افغان، رییس اطلاعات وفرهنگ کندهار، گفت:«تنها در باره این خانه نه بلکی در مورد همه آبدات تاریخی نگران استیم، باید بازسازی شود، اگر بازی نشود از بین میرود. ما از همیشه از مرکز خواستیم که بازسازی آبدات تاریخی باید به وخت خود انجام شود.»

شهرداری کندهار نیز می‌گوید که هرچند هشت ماه از استملاک این خانه می گذرد اما هنوز هم این خانه از سوی این نهاد نگهداری می شود وهیچ بودجه یی برای بازسازی آن اختصاص نیافته است.

انجنير محمد حنيف، مسوول امور ساختمانی شهرداری کندهار، گفت:«حالا این خانه در کنترول شهرداری است و این شهرداری امورش را پیش میبرد، ما چند مخافظ داریم برای این خانه و تیم تخنیکی ما همیشه از این خانه مراقبت میکند.»

از سوی دیگر، باشنده گان کندهار می‌گویند که با توجه به کارنامه‌های احمد شاه درانی، خانه او باید به شکل اصلی آن بازسازی شود.

جمعه گل، باشنده کندهار، گفت:«این خانه رو به ویران شدن است و روز به روز ویران شده میرود، رییس جمهور وعده داده بود که این خانه را بازسازی میکند مگر تا حال تعهد خود عملی نکرده است.»

اسحاقزی، باشنده دیگری کندهار، گفت:«هیچ کس در غم این خانه نیست، مردم کوشش میکنند که این خانه را غصب کند، همه مسوولین کندهار به این خانه توجه لازم نکرده است.»

به گفته مسوولان ریاست اطلاعات وفرهنگ کندهار خانه احمد شاه با با نزدیک به ۳۰۰ سال قدامت تاریخی دارد ومسجد ودوکان‌های نزدیک به آن نیز باید به شکل اصلی آنها بازسازی شوند.

خانه تاریخی احمدشاه درانی درکندهار با خطر ویران شدن روبه رو است

مقام‌ها در شهرداری کندهار می‌گویند که این خانه هنوزهم از سوی این نهاد نگهداری می شود.

Thumbnail

خانه تاریخی احمد شاه درانی درکندهار با خطر ویران شدن روبه رو است. این خانه درناحیه اول شهر کندهار قرار دارد ونزدیک به هشت ماه پیش ازسوی افراد منسوب به خانواده احمد شاه درانی به شهرداری کندهار سپرده شد.

در این خانه کسانی منسوب به خانواده احمد شاه با با زنده گی می کردند اما هشت ماه پیش این مکان باستانی به شهرداری کندهار سپرده شد.

اما دیده می شود که بسیاری ازبخش های این خانه ویران شده اند.

ریاست  اطلاعات وفرهنگ کندهار درباره فرو ریختن بخش های بیشتر این مکان تاریخی نگران است وازحکومت مرکزی کمک می خواهد

حکمت الله افغان، رییس اطلاعات وفرهنگ کندهار، گفت:«تنها در باره این خانه نه بلکی در مورد همه آبدات تاریخی نگران استیم، باید بازسازی شود، اگر بازی نشود از بین میرود. ما از همیشه از مرکز خواستیم که بازسازی آبدات تاریخی باید به وخت خود انجام شود.»

شهرداری کندهار نیز می‌گوید که هرچند هشت ماه از استملاک این خانه می گذرد اما هنوز هم این خانه از سوی این نهاد نگهداری می شود وهیچ بودجه یی برای بازسازی آن اختصاص نیافته است.

انجنير محمد حنيف، مسوول امور ساختمانی شهرداری کندهار، گفت:«حالا این خانه در کنترول شهرداری است و این شهرداری امورش را پیش میبرد، ما چند مخافظ داریم برای این خانه و تیم تخنیکی ما همیشه از این خانه مراقبت میکند.»

از سوی دیگر، باشنده گان کندهار می‌گویند که با توجه به کارنامه‌های احمد شاه درانی، خانه او باید به شکل اصلی آن بازسازی شود.

جمعه گل، باشنده کندهار، گفت:«این خانه رو به ویران شدن است و روز به روز ویران شده میرود، رییس جمهور وعده داده بود که این خانه را بازسازی میکند مگر تا حال تعهد خود عملی نکرده است.»

اسحاقزی، باشنده دیگری کندهار، گفت:«هیچ کس در غم این خانه نیست، مردم کوشش میکنند که این خانه را غصب کند، همه مسوولین کندهار به این خانه توجه لازم نکرده است.»

به گفته مسوولان ریاست اطلاعات وفرهنگ کندهار خانه احمد شاه با با نزدیک به ۳۰۰ سال قدامت تاریخی دارد ومسجد ودوکان‌های نزدیک به آن نیز باید به شکل اصلی آنها بازسازی شوند.

هم‌رسانی کنید