تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

دختران تیاتر چگونگی تأمین امنیت را به نمایش گذاشتند

برخی از دختران دست اندرکار تیاتر کشور این بار چگونگی تأمین امنیت و پایان دادن به فعالیت‌های هراس‌افگنانه را در کشور به نمایش گذاشتند.

این هنرمندان نشان دادند که مبارزه با هراس‌افگنان و تأمین صلح و ثبات در کشور بی کمک و همکاری مردم با نیروهای امنیتی  ناممکن است.

آنان گفتند که پیشرفت گسترش هنر تیاتر ازهدف‌های اصلی آنان است.

این نمایش تیاتر زیر نام «این وطن بی ما وطن کی می‌شود» انجام شد.

محمد آهنگران، رییس اجراییه نهاد جوان افغان در عصر نوین، گفت: «مردمان سرزمین ما فکر می‌کنند که تأمین امنیت تنها کار نیروهای امنیتی ما است. تا زمانی که خود مردم با نیرهای امنیتی سهیم نشوند و در تأمین امنیت و نظم شهری همکاری نکنند پایان رویدادهای هراس افگنانه درکشور ناممکن است.»

ستاره یکی از بازیگران در این نمایش نقش دختری را تمثیل کرد که می‌خواهد  پولیس شود اما خانوادۀ نامزد اش به این باور است که زنان و دختران نمی‌توانند پولیس شوند.

تیاتر از هنرهای است که اجرای آن در کشورهای توسعه یافته بیشتر به چشم می‌خورد، اما برگزار کننده‌گان این برنامه می‌گویند که در افغانستان چندان استقبال خوب نمی‌شود.

هرچند که حضور تماشاگران این نمایش بسیار نیست اما این شمار اندک از اجرای نمایش تیاتر  استقبال می‌کنند.

جمیله نادر، خانم خانه، گفت: «نمایش خوبی بود. پیامی خوبی داشت که ما باید به خواسته های فرزندان خود ارزش و اهمیت قابل باشیم و به دختران و زنان خود اجازه بدهیم که به پولیس بپیوند و در تأمین امنیت در کشور با مردان یکجا سهم بگیرند.»

فرهنگ و هنر

دختران تیاتر چگونگی تأمین امنیت را به نمایش گذاشتند

این هنرمندان نشان دادند که مبارزه با هراس‌افگنان و تأمین صلح و ثبات در کشور بی کمک و همکاری مردم با نیروهای امنیتی  ناممکن است.

Thumbnail

برخی از دختران دست اندرکار تیاتر کشور این بار چگونگی تأمین امنیت و پایان دادن به فعالیت‌های هراس‌افگنانه را در کشور به نمایش گذاشتند.

این هنرمندان نشان دادند که مبارزه با هراس‌افگنان و تأمین صلح و ثبات در کشور بی کمک و همکاری مردم با نیروهای امنیتی  ناممکن است.

آنان گفتند که پیشرفت گسترش هنر تیاتر ازهدف‌های اصلی آنان است.

این نمایش تیاتر زیر نام «این وطن بی ما وطن کی می‌شود» انجام شد.

محمد آهنگران، رییس اجراییه نهاد جوان افغان در عصر نوین، گفت: «مردمان سرزمین ما فکر می‌کنند که تأمین امنیت تنها کار نیروهای امنیتی ما است. تا زمانی که خود مردم با نیرهای امنیتی سهیم نشوند و در تأمین امنیت و نظم شهری همکاری نکنند پایان رویدادهای هراس افگنانه درکشور ناممکن است.»

ستاره یکی از بازیگران در این نمایش نقش دختری را تمثیل کرد که می‌خواهد  پولیس شود اما خانوادۀ نامزد اش به این باور است که زنان و دختران نمی‌توانند پولیس شوند.

تیاتر از هنرهای است که اجرای آن در کشورهای توسعه یافته بیشتر به چشم می‌خورد، اما برگزار کننده‌گان این برنامه می‌گویند که در افغانستان چندان استقبال خوب نمی‌شود.

هرچند که حضور تماشاگران این نمایش بسیار نیست اما این شمار اندک از اجرای نمایش تیاتر  استقبال می‌کنند.

جمیله نادر، خانم خانه، گفت: «نمایش خوبی بود. پیامی خوبی داشت که ما باید به خواسته های فرزندان خود ارزش و اهمیت قابل باشیم و به دختران و زنان خود اجازه بدهیم که به پولیس بپیوند و در تأمین امنیت در کشور با مردان یکجا سهم بگیرند.»

هم‌رسانی کنید