تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی مدال میرمسجدی خان را به الفت آهنگ اهدا کرد

رییس‌جمهور غنی، به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های استاد داد محمد الفت آهنگ، در راستای رشد موسیقی افغانستان، مدال میرمسجدی خان را به او اهدا کرد.

این مدال، امروز (شنبه، ۱۱عقرب) از سوی فضل محمود فضلی، مشاور رییس‌جمهور غنی به آقای آهنگ تسلیم داده شد.

استاد الفت، چند دهه است در راستای رشد موسیقی فعالیت کرده‌است. او در کوچۀ خرابات کابل به دنیا آمده‌است و در مکتب بیهقی در کابل درس خوانده‌است.

داد محمد الفت در حدود هفت سال در هند، اساسات موسیقی را فراگرفته‌است.

الفت آهنگ، در مراسم دریافت مدال، باردیگر تعهد سپرد که همچون گذشته برای موسیقی افغانستان و آموختاندن موسیقی به جوانان خواهد کوشید: «من در هفت سال افتخار به وطنم، به مردمم که مرا قدر کردند و این افتخارات را گرفتم.»

قیس الفت، پسر الفت آهنگ نیز افزود: «دولت افغانستان که روحیه می‌بخشند برای هنرمندان خود و هنرمندان خودرا تشویق می‌کنند، باعث می‌شود که هنرمندان بیشتر به افغانستان خدمت کنند.»

از آهنگ الفت، صدها آهنگ به زبان‌های فارسی و پشتو در تلویزیون ملی ثبت شده‌است.

رییس‌جمهور غنی مدال میرمسجدی خان را به الفت آهنگ اهدا کرد

الفت آهنگ، موسیقی را در جوانی در هند آموخته‌است و سند موسیقی را نیز از دولت هندوستان بدست آورده‌است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های استاد داد محمد الفت آهنگ، در راستای رشد موسیقی افغانستان، مدال میرمسجدی خان را به او اهدا کرد.

این مدال، امروز (شنبه، ۱۱عقرب) از سوی فضل محمود فضلی، مشاور رییس‌جمهور غنی به آقای آهنگ تسلیم داده شد.

استاد الفت، چند دهه است در راستای رشد موسیقی فعالیت کرده‌است. او در کوچۀ خرابات کابل به دنیا آمده‌است و در مکتب بیهقی در کابل درس خوانده‌است.

داد محمد الفت در حدود هفت سال در هند، اساسات موسیقی را فراگرفته‌است.

الفت آهنگ، در مراسم دریافت مدال، باردیگر تعهد سپرد که همچون گذشته برای موسیقی افغانستان و آموختاندن موسیقی به جوانان خواهد کوشید: «من در هفت سال افتخار به وطنم، به مردمم که مرا قدر کردند و این افتخارات را گرفتم.»

قیس الفت، پسر الفت آهنگ نیز افزود: «دولت افغانستان که روحیه می‌بخشند برای هنرمندان خود و هنرمندان خودرا تشویق می‌کنند، باعث می‌شود که هنرمندان بیشتر به افغانستان خدمت کنند.»

از آهنگ الفت، صدها آهنگ به زبان‌های فارسی و پشتو در تلویزیون ملی ثبت شده‌است.

هم‌رسانی کنید