تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سلیمان لایق، نویسنده و شاعر کشور درگذشت

سلیمان لایق، نویسنده و شاعر کشور، امروز به عمر ۹۰ ساله‌گی در کابل در گذشت. 

بستگان سلیمان لایق می‌گویند که او بدلیل زخم‌هایی که از انفجار سال گذشته در بدن داشت، پس از چاشت امروز درگذشت. 

سلیمان لایق، از بنیادگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اما در سال‌های اخیر فعالیت سیاسی نداشت. 

او تجربۀ کار به‌عنوان وزیر اقوام و قبایل افغانستان و ریاست‌ علوم افغانستان را در کارنامه داشت.

او چندین کتاب در بخش سیاست و شعر نوشته‌است.

سلیمان لایق، نویسنده و شاعر کشور درگذشت

سلیمان لایق، از بنیادگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اما در سال‌های اخیر فعالیت سیاسی نداشت. 

تصویر بندانگشتی

سلیمان لایق، نویسنده و شاعر کشور، امروز به عمر ۹۰ ساله‌گی در کابل در گذشت. 

بستگان سلیمان لایق می‌گویند که او بدلیل زخم‌هایی که از انفجار سال گذشته در بدن داشت، پس از چاشت امروز درگذشت. 

سلیمان لایق، از بنیادگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اما در سال‌های اخیر فعالیت سیاسی نداشت. 

او تجربۀ کار به‌عنوان وزیر اقوام و قبایل افغانستان و ریاست‌ علوم افغانستان را در کارنامه داشت.

او چندین کتاب در بخش سیاست و شعر نوشته‌است.

هم‌رسانی کنید