تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عتیق رحیمی جایزۀ بهترین فلم داستانی جشنوارۀ برلین را بدست آورد

عتیق رحیمی، نویسنده و فلم‌ساز فرانسه‌یی افغانی‌الاصل، جايزۀ بهترين فلم داستانی را برای فلم «بانوی رود نيل» از هفتادمين جشنوارۀ جهاني فلم برلين «برلیناله» بدست آورد.

فلم «بانوی رودنیل» برگرفته از رمان با همین نام از «اسکولستیک موکاسونگه» نویسندۀ آفریقایی است که رحیمی آن را کارگردانی کرده‌است.

موضوع این فلم نسل کشی در روآندا است. عتیق رحیمی، باری گفته بود که این موضوع را بخاطری برای این فلم انتخاب کرده‌است که فکر می‌کند حوادث جنگ‌های افغانستان و کشتارها در روآندا به‌گونۀ هم‌خوانی دارد.

قصۀ فلم بانوی رودنیل، در مکتبی در پایتخت روآندا اتفاق می‌افتد. جایی که دخترانی با ترکیب قومی بیش‌تر(هوتو) و فقط ۱۰ درصد از قوم (توتسی) درس می‌خوانند.

این دختران موظف‌اند به زبان فرانسوی حرف بزنند، آموزش‌های برتر شدن را ببینند و یا باید جز زنان نخبۀ باشند که به ازدواج مردان ثروتمند طبقه حاکم از قوم هوتو درآیند. آن‌ها قرار است به شهروند نخبه و یک مسیحی خوب بدل شوند. دخترانی که می‌خواهند آیندۀ رها و پر از امید داشته باشند، اما زنده‌گی آن‌ها در تضاد‌های ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است.

هفتادمین جشنوارۀ فلم برلین موسوم به «برلیناله» به روز بیستم فبروری آغاز شد و قرار است امروز(۱مارچ) پایان یابد.

جشنوارۀ فلم برلین، در کنار جشنواره‌های ونیز و کن، سه جشنواره مهم و بزرگ دنیا را تشکیل می‌دهد.

عتیق رحیمی جایزۀ بهترین فلم داستانی جشنوارۀ برلین را بدست آورد

جایزۀ خرس کریستالی بهترین فلم داستانی هفتادمین جشنوارۀ برلیناله، از سوی هیئت داوران این جشنواره به عتیق رحیمی داده شد.

تصویر بندانگشتی

عتیق رحیمی، نویسنده و فلم‌ساز فرانسه‌یی افغانی‌الاصل، جايزۀ بهترين فلم داستانی را برای فلم «بانوی رود نيل» از هفتادمين جشنوارۀ جهاني فلم برلين «برلیناله» بدست آورد.

فلم «بانوی رودنیل» برگرفته از رمان با همین نام از «اسکولستیک موکاسونگه» نویسندۀ آفریقایی است که رحیمی آن را کارگردانی کرده‌است.

موضوع این فلم نسل کشی در روآندا است. عتیق رحیمی، باری گفته بود که این موضوع را بخاطری برای این فلم انتخاب کرده‌است که فکر می‌کند حوادث جنگ‌های افغانستان و کشتارها در روآندا به‌گونۀ هم‌خوانی دارد.

قصۀ فلم بانوی رودنیل، در مکتبی در پایتخت روآندا اتفاق می‌افتد. جایی که دخترانی با ترکیب قومی بیش‌تر(هوتو) و فقط ۱۰ درصد از قوم (توتسی) درس می‌خوانند.

این دختران موظف‌اند به زبان فرانسوی حرف بزنند، آموزش‌های برتر شدن را ببینند و یا باید جز زنان نخبۀ باشند که به ازدواج مردان ثروتمند طبقه حاکم از قوم هوتو درآیند. آن‌ها قرار است به شهروند نخبه و یک مسیحی خوب بدل شوند. دخترانی که می‌خواهند آیندۀ رها و پر از امید داشته باشند، اما زنده‌گی آن‌ها در تضاد‌های ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است.

هفتادمین جشنوارۀ فلم برلین موسوم به «برلیناله» به روز بیستم فبروری آغاز شد و قرار است امروز(۱مارچ) پایان یابد.

جشنوارۀ فلم برلین، در کنار جشنواره‌های ونیز و کن، سه جشنواره مهم و بزرگ دنیا را تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید