تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نصرالله سروری، نقاش کشور مجوز نمایش اثرهایش را درایران دریافت کرد

نصرالله سروری، نقاش افغانستان مجوز نمایش مجموعۀ اثرهای ارزشمند نقاشی‌اش را در ایران دریافت کرد.

مجموعۀ اثرهای نصرالله سروری، شامل ۱۳۰ تابلوی نقاشی است که در مالکیت فریدالله ادیب‌ آیین، قرار دارد. آقای ادیب نیز از هنرمندان نقاش افغان است که اکنون در شهر مشهد ایران زنده‌گی می‌کند.

در این نقاشی‌ها بخش‌های باستانی افغانستان و زنده‌گی مردم این کشور به تصویر کشیده شده‌اند.

قرار است این مجموعه، به زودی در مشهد به نمایش گذاشته شوند.

 

فرهنگ و هنر

نصرالله سروری، نقاش کشور مجوز نمایش اثرهایش را درایران دریافت کرد

قرار است اثرهای این هنرمند افغانستان، به‌زودی در شهر مشهد ایران به نمایش گذاشته شوند.

تصویر بندانگشتی

نصرالله سروری، نقاش افغانستان مجوز نمایش مجموعۀ اثرهای ارزشمند نقاشی‌اش را در ایران دریافت کرد.

مجموعۀ اثرهای نصرالله سروری، شامل ۱۳۰ تابلوی نقاشی است که در مالکیت فریدالله ادیب‌ آیین، قرار دارد. آقای ادیب نیز از هنرمندان نقاش افغان است که اکنون در شهر مشهد ایران زنده‌گی می‌کند.

در این نقاشی‌ها بخش‌های باستانی افغانستان و زنده‌گی مردم این کشور به تصویر کشیده شده‌اند.

قرار است این مجموعه، به زودی در مشهد به نمایش گذاشته شوند.

 

هم‌رسانی کنید