تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

نمایشگاه نقاشی گروهی در کابل برگزار شد

یک نمایشگاه نقاشی گروهی روز پنجشنبه در کابل برگزار شد که در آن اثرهای ۲۰ دانشجوی نقاش که ۱۲ تن آنان بانوان بودند به نمایش گذاشته شدند.

نوین طاهری، یکی از این نقاشان دختر که پنج اثر نقاشی‌اش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند می‌گوید که با کارگیری از هنرنقاشی می‌کوشد در از میان برداشتن دُشواری‌ها فرا راه  بانوان در کشور کمک کند.

وی گفت: «تصویرها رساتر استند مفهوم را خوبتر می توانند به بیننده برسانند حتا برای کسانی که از سواد کافی برخوردار نیستند.»

تمامی نقاشی‌ها در این نمایشگاه به دو گونه سیاه و سفید و آب رنگ بودند.

جاوید تاشه، عکاس، گفت: «در این نمایشگاه سبک‌های تازه را دیدم.»

صابر، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل، گفت: « امیدوار استم که این مهارت‌ها در جهتی به کار برده شوند و کارهای صورت گیرد که نیازمندی‌های انسان امروزی را و جامعه امروزی افغانستان در آن انعکاس یافته باشد.»

فرهنگ و هنر

نمایشگاه نقاشی گروهی در کابل برگزار شد

یکی از این نقاشان می‌گوید که با کارگیری از هنرنقاشی می‌کوشد در از میان برداشتن دُشواری‌ها فرا راه  بانوان در کشور کمک کند.

Thumbnail

یک نمایشگاه نقاشی گروهی روز پنجشنبه در کابل برگزار شد که در آن اثرهای ۲۰ دانشجوی نقاش که ۱۲ تن آنان بانوان بودند به نمایش گذاشته شدند.

نوین طاهری، یکی از این نقاشان دختر که پنج اثر نقاشی‌اش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند می‌گوید که با کارگیری از هنرنقاشی می‌کوشد در از میان برداشتن دُشواری‌ها فرا راه  بانوان در کشور کمک کند.

وی گفت: «تصویرها رساتر استند مفهوم را خوبتر می توانند به بیننده برسانند حتا برای کسانی که از سواد کافی برخوردار نیستند.»

تمامی نقاشی‌ها در این نمایشگاه به دو گونه سیاه و سفید و آب رنگ بودند.

جاوید تاشه، عکاس، گفت: «در این نمایشگاه سبک‌های تازه را دیدم.»

صابر، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل، گفت: « امیدوار استم که این مهارت‌ها در جهتی به کار برده شوند و کارهای صورت گیرد که نیازمندی‌های انسان امروزی را و جامعه امروزی افغانستان در آن انعکاس یافته باشد.»

هم‌رسانی کنید