Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش لباس‌های سنتی توسط دختران مُدل در شهر مزار شریف

برای نخستین‌بار گروهی از دختران و پسران در کنار هم نمایش لباس‌های سنتی از اقوام گونه‌گون کشور را در شهر مزارشریف اجرا کردند. 

این نمایش سه‌شنبه شب «۲۲ حمل» در یکی از پارک‌های تفریحی شهر مزارشریف برگزار شد. 

نزدیک به صد مهمان مشمول آوازخوانان، نویسنده‌گان، فرهنگیان، فعالان جامعه مدنی و خانواده‌ها در این برنامه شرکت کرده‌بودند.

این مُدل‌ها لباس‌های گوناگون مانند پیراهن‌های کوتاه و دراز و لباس‌های سنتی از جمله شال، چپن و پتو را به نمایش گذاشتند. 

برگزار کننده‌گان این نمایش گفتند که هدف از اینکار گسترش لباس های سنتی و احترام گذاشتن به فرهنگ مردمان کشور است.

اجمل حقیقی، مسئوول گروه مدل های ملی گفت: «جهانیان از افغانستان تصویری خوب ندارد همیشه فکر می‌کنند که در افغانستان جنگ است، وحشت است، طالب است، داعش استف انتحار و انفجار است ولی ما با اینکار ثابت می‌سازیم که فرهنگ پنج‌هزار ساله داریم.»

حضور خانواده‌ها و دختران در این نمایش پررنگ بود، چیزی که ظاهرا یکی از اهداف برگزار کننده‌گان این نمایش نیز همین بود. 

نیلاب اعظم‌زاده، مسئوولیت رهبری شاخه حقیقی گروپ نخستین گروه مدل‌های ملی را در بلخ به عهده دارد. 

برنامه برپایی نمایش لباس‌های سنتی را در مزارشریف نیز او به اجرا گذاشته است. 

او در پاسخ به پرسش طلوع‌نیوز که آیا نگران حساسیت‌های جامعه سنتی کشور نیست، گفت: «هدف ما مشخص است ترویج فرهنگ اصیل ما است و ما پیشروی خود را می‌بینیم پشت‌سر ما که ناامنی باشد، نارضایتی باشد، هر چه چالشی که باشد ما در برابر آن می‌ایستیم.»

در این نمایش بیش از پنج طرح لباس مردانه و زنانه کشور از بهر حرمت گذاشتن به لباس‌های سنتی نمایش داده شد. 

امید آرمان، از جوانان مدل که لباس سنتی بدخشانی را به تن داشت، گفت: هدف ما ترویج فرهنگ پنج‌هزار ساله افغانستان است.»

عذیر جبارخیل، از جوانان مدل که باشنده اصلی ولایت هلمند است در حالی که دستار سیاه بر سر و لباس سنتی بر تن داشت، گفت: «ما به فرهنگ خود احترام می‌گذاریم.»

کسانی که در محل نمایش حضور داشتند با ستایش از اجرای این برنامه اما تاکید می‌ورزند که اینگونه نمایش‌ها باید به گونه حرفه‌یی برگزار شود.

ضیاء‌الله، باشنده مزارشریف گفت: «در یک فضای صمیمی این برنامه اجرا شد به امید روزی که تمام اقوام ساکن در افغانستان اتحاد و وحدت داشته باشند ما در کنار همدیگر باشیم.»

نمایش لباس‌های سنتی توسط دختران مُدل در شهر مزار شریف

در این نمایش بیش از پنج طرح لباس مردانه و زنانه کشور از بهر حرمت گذاشتن به لباس‌های سنتی نمایش داده شد.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار گروهی از دختران و پسران در کنار هم نمایش لباس‌های سنتی از اقوام گونه‌گون کشور را در شهر مزارشریف اجرا کردند. 

این نمایش سه‌شنبه شب «۲۲ حمل» در یکی از پارک‌های تفریحی شهر مزارشریف برگزار شد. 

نزدیک به صد مهمان مشمول آوازخوانان، نویسنده‌گان، فرهنگیان، فعالان جامعه مدنی و خانواده‌ها در این برنامه شرکت کرده‌بودند.

این مُدل‌ها لباس‌های گوناگون مانند پیراهن‌های کوتاه و دراز و لباس‌های سنتی از جمله شال، چپن و پتو را به نمایش گذاشتند. 

برگزار کننده‌گان این نمایش گفتند که هدف از اینکار گسترش لباس های سنتی و احترام گذاشتن به فرهنگ مردمان کشور است.

اجمل حقیقی، مسئوول گروه مدل های ملی گفت: «جهانیان از افغانستان تصویری خوب ندارد همیشه فکر می‌کنند که در افغانستان جنگ است، وحشت است، طالب است، داعش استف انتحار و انفجار است ولی ما با اینکار ثابت می‌سازیم که فرهنگ پنج‌هزار ساله داریم.»

حضور خانواده‌ها و دختران در این نمایش پررنگ بود، چیزی که ظاهرا یکی از اهداف برگزار کننده‌گان این نمایش نیز همین بود. 

نیلاب اعظم‌زاده، مسئوولیت رهبری شاخه حقیقی گروپ نخستین گروه مدل‌های ملی را در بلخ به عهده دارد. 

برنامه برپایی نمایش لباس‌های سنتی را در مزارشریف نیز او به اجرا گذاشته است. 

او در پاسخ به پرسش طلوع‌نیوز که آیا نگران حساسیت‌های جامعه سنتی کشور نیست، گفت: «هدف ما مشخص است ترویج فرهنگ اصیل ما است و ما پیشروی خود را می‌بینیم پشت‌سر ما که ناامنی باشد، نارضایتی باشد، هر چه چالشی که باشد ما در برابر آن می‌ایستیم.»

در این نمایش بیش از پنج طرح لباس مردانه و زنانه کشور از بهر حرمت گذاشتن به لباس‌های سنتی نمایش داده شد. 

امید آرمان، از جوانان مدل که لباس سنتی بدخشانی را به تن داشت، گفت: هدف ما ترویج فرهنگ پنج‌هزار ساله افغانستان است.»

عذیر جبارخیل، از جوانان مدل که باشنده اصلی ولایت هلمند است در حالی که دستار سیاه بر سر و لباس سنتی بر تن داشت، گفت: «ما به فرهنگ خود احترام می‌گذاریم.»

کسانی که در محل نمایش حضور داشتند با ستایش از اجرای این برنامه اما تاکید می‌ورزند که اینگونه نمایش‌ها باید به گونه حرفه‌یی برگزار شود.

ضیاء‌الله، باشنده مزارشریف گفت: «در یک فضای صمیمی این برنامه اجرا شد به امید روزی که تمام اقوام ساکن در افغانستان اتحاد و وحدت داشته باشند ما در کنار همدیگر باشیم.»

هم‌رسانی کنید