تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نگرانی‌ها از غضب زمین‌های اطراف تخت رستم در سمنگان

فرهنگیان و شورای ولایتی سمنگان می‌گویند که در سال‌های پسین، به  تخت رستم، یکی از بازمانده‌های باستانی این ولایت‌، بسیار آسیب رسیده‌است.

آن‌ها می‌گویند که تخت رستم به علت نداشتن دیوارحفاظتی، با گذشت زمان دچار فرسوده‌گی شده‌است و نیاز به مرمت‌ دارد.

این بازماندۀ باستانی در فاصلۀ بیش از چهارده کیلومتری جنوبِ مرکز سمنگان قرار دارد که به ولایت سمنگان شهرت جهانی داده‌است.

فرهنگیان سمنگان، می‌گویند که شماری از غاصبان، زمین‌های اطراف تخت رستم را غصب کرده‌اند که اگر جلو آنان گرفته نشود، ممکن است که این بازماندۀ باستانی را نیز نابود سازند.

عبدالباسط متوکل، دبیر شورای علمای سمنگان گفت: «اطراف و ماحول تخت رستم به‌طور فجیعانه غضب شده‌است، اگر جلو این کار گرفته نشود، به این هویت تاریخی آسیب خواهد رسید.»

رازمحمد، رییس شورای ولایتی سمنگان گفت: «عاضبان اگر مناطق مربوط به تخت رستم را غضب بکنند، کار درستی نیست و باید جلو آن گرفته شود.»

هرچند شماری از محققان می‌گویند که تخت رستم از بناهای دوره‌ی زرتشت است، اما مردم محل، تخت رستم را به رستم‌زال، قهرمان افسانه‌یی شهنامه نسبت می‌دهند.

علی‌اکبر ملکی، یکی از فرهنگیان سمنگان بیان داشت: «یک میراث با ارزش تاریخی ما است که ربط داده می‌شود به دوران رستم و افسانه‌هایی که در شهنامه آمده‌است.»

ناجیه‌سارا مصلح، آموزگار نیز اظهار داشت: «تخت رستم یک مکان ارزشمند در ولایت سمنگان می‌باشد که نماینده‌گی از فرهنگ این ولایت می‌کند.»

اما، عزیزالرحمان قطره، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان می‌گوید که زمین‌های مربوط به این بازماندۀ باستانی تثبیت شده‌است و به کسی اجازه نمی‌دهند که آنرا غصب کند: «قرار است با همکاری وزارت اصلاعات و فرهنگ، برای ترمیم تخت رستم و ایجاد دیوارهای محافظتی کار شود.»

مقام‌های محلی سمنگان نیز از تلاش‌ها برای نگهداری بازمانده‌های تاریخی این ولایت سخن می‌گویند.
صفت‌الله سمنگانی، معاون والی سمنگان تصریح کرد: «خانه‌هایی که در اطراف تخت رستم – در مناطق مربوط به تخت رستم – ساخته شده بود، برای تخریب آن‌ها امر دادیم.»

فرهنگیان سمنگان می‌گویند که با مرمت‌ و نگهداری این بازماندۀ باستانی، صنعت گردشگری در ولایت سمنگان نیز پررنگ خواهد شد.

فرهنگ و هنر

نگرانی‌ها از غضب زمین‌های اطراف تخت رستم در سمنگان

این بنای برآمده از دل یک تکه‌سنگ که به آن تخت رستم می‌گویند از شناخته‌ترین بناهای معماری عصر بودایی به شمار می‌رود.

تصویر بندانگشتی

فرهنگیان و شورای ولایتی سمنگان می‌گویند که در سال‌های پسین، به  تخت رستم، یکی از بازمانده‌های باستانی این ولایت‌، بسیار آسیب رسیده‌است.

آن‌ها می‌گویند که تخت رستم به علت نداشتن دیوارحفاظتی، با گذشت زمان دچار فرسوده‌گی شده‌است و نیاز به مرمت‌ دارد.

این بازماندۀ باستانی در فاصلۀ بیش از چهارده کیلومتری جنوبِ مرکز سمنگان قرار دارد که به ولایت سمنگان شهرت جهانی داده‌است.

فرهنگیان سمنگان، می‌گویند که شماری از غاصبان، زمین‌های اطراف تخت رستم را غصب کرده‌اند که اگر جلو آنان گرفته نشود، ممکن است که این بازماندۀ باستانی را نیز نابود سازند.

عبدالباسط متوکل، دبیر شورای علمای سمنگان گفت: «اطراف و ماحول تخت رستم به‌طور فجیعانه غضب شده‌است، اگر جلو این کار گرفته نشود، به این هویت تاریخی آسیب خواهد رسید.»

رازمحمد، رییس شورای ولایتی سمنگان گفت: «عاضبان اگر مناطق مربوط به تخت رستم را غضب بکنند، کار درستی نیست و باید جلو آن گرفته شود.»

هرچند شماری از محققان می‌گویند که تخت رستم از بناهای دوره‌ی زرتشت است، اما مردم محل، تخت رستم را به رستم‌زال، قهرمان افسانه‌یی شهنامه نسبت می‌دهند.

علی‌اکبر ملکی، یکی از فرهنگیان سمنگان بیان داشت: «یک میراث با ارزش تاریخی ما است که ربط داده می‌شود به دوران رستم و افسانه‌هایی که در شهنامه آمده‌است.»

ناجیه‌سارا مصلح، آموزگار نیز اظهار داشت: «تخت رستم یک مکان ارزشمند در ولایت سمنگان می‌باشد که نماینده‌گی از فرهنگ این ولایت می‌کند.»

اما، عزیزالرحمان قطره، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان می‌گوید که زمین‌های مربوط به این بازماندۀ باستانی تثبیت شده‌است و به کسی اجازه نمی‌دهند که آنرا غصب کند: «قرار است با همکاری وزارت اصلاعات و فرهنگ، برای ترمیم تخت رستم و ایجاد دیوارهای محافظتی کار شود.»

مقام‌های محلی سمنگان نیز از تلاش‌ها برای نگهداری بازمانده‌های تاریخی این ولایت سخن می‌گویند.
صفت‌الله سمنگانی، معاون والی سمنگان تصریح کرد: «خانه‌هایی که در اطراف تخت رستم – در مناطق مربوط به تخت رستم – ساخته شده بود، برای تخریب آن‌ها امر دادیم.»

فرهنگیان سمنگان می‌گویند که با مرمت‌ و نگهداری این بازماندۀ باستانی، صنعت گردشگری در ولایت سمنگان نیز پررنگ خواهد شد.

هم‌رسانی کنید