Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوناما پیانوی داکتر نجیب را به انستیتوت موسیقی افغانستان اهدا کرد

دفتر نماینده گی سازمان مل متحد در افغانستان (یوناما) پیانویی را که داکتر نجیب الله، رییس جمهور پیشین افغانستان آن را می‎نواخت، به انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اهدا کرده است.

احمد سرمست، رییس انستیتوت موسیقی افغانستان می‎گوید که داکتر نجیب الله هنگامی که در این نهاد پناه برده بود، گاه گاهی پیانو می‎‌نواخت. به گفته وی، رییس جمهور پیشین، این پیانو را از خانه اش به دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در کابل انتقال داده بود.
 
آقای سرمست در این باره افزود: «می‎گویند که داکتر نجیب در خانه شان در کارته پروان یک پیانو داشت و می نواخت و پدر شان این پیانو را سال ها پیش سر کرده بود.»
 
آقای سرمست می‎گوید این پیانو تا کنون در دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در کابل بود و به تازه گی این پیانو به انستیتوت موسیقی افغانستان اهدا شده است.

وی اظهار داشت: «این پیانو بسیار در وضع بد است؛ شکسته و ریخته است اما، ما خوش بختانه کسی را در افغانستان داریم که بتواند این پیانو را به حالت اولش برگرداند.» 
 
این پیانو که شکسته است، قرار است پس از باز سازی، همچون یک اثر تاریخی نگه داری شود.

جاوید، کارمند انستیتیوت موسیقی ملی افغانستان تصریح کرد: «این پیانو در یک اتاق خاک پر که در آنجا الماری ها بودند، مانده شده بود. ما آن را آوردیم این جا.» 
 
داکتر نجیب الله، رییس جمهور پیشین افغانستان در سال ۱۳۷۱پس از آن که از بیرون شدنش از افغانستان جلوگیری شد به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد و پنج سال در آن جا بود. پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه داکتر نجیب الله و برادرش را به قتل رسانیدند.

یوناما پیانوی داکتر نجیب را به انستیتوت موسیقی افغانستان اهدا کرد

رییس انستیتوت موسیقی افغانستان می‎گوید این پیانو تا کنون در دفتر سازمان ملل در کابل نگه داری می‎شد و پس از این، از آن به عنوان یک اثر تاریخی نگهداری خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

دفتر نماینده گی سازمان مل متحد در افغانستان (یوناما) پیانویی را که داکتر نجیب الله، رییس جمهور پیشین افغانستان آن را می‎نواخت، به انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اهدا کرده است.

احمد سرمست، رییس انستیتوت موسیقی افغانستان می‎گوید که داکتر نجیب الله هنگامی که در این نهاد پناه برده بود، گاه گاهی پیانو می‎‌نواخت. به گفته وی، رییس جمهور پیشین، این پیانو را از خانه اش به دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در کابل انتقال داده بود.
 
آقای سرمست در این باره افزود: «می‎گویند که داکتر نجیب در خانه شان در کارته پروان یک پیانو داشت و می نواخت و پدر شان این پیانو را سال ها پیش سر کرده بود.»
 
آقای سرمست می‎گوید این پیانو تا کنون در دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در کابل بود و به تازه گی این پیانو به انستیتوت موسیقی افغانستان اهدا شده است.

وی اظهار داشت: «این پیانو بسیار در وضع بد است؛ شکسته و ریخته است اما، ما خوش بختانه کسی را در افغانستان داریم که بتواند این پیانو را به حالت اولش برگرداند.» 
 
این پیانو که شکسته است، قرار است پس از باز سازی، همچون یک اثر تاریخی نگه داری شود.

جاوید، کارمند انستیتیوت موسیقی ملی افغانستان تصریح کرد: «این پیانو در یک اتاق خاک پر که در آنجا الماری ها بودند، مانده شده بود. ما آن را آوردیم این جا.» 
 
داکتر نجیب الله، رییس جمهور پیشین افغانستان در سال ۱۳۷۱پس از آن که از بیرون شدنش از افغانستان جلوگیری شد به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد و پنج سال در آن جا بود. پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه داکتر نجیب الله و برادرش را به قتل رسانیدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره