تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک آرامگاه باستانی با پیشینۀ دوهزار سال در مصر کشف شد

مقام‌های مصری، از کشف یک آرامگاۀ باستانی در جنوب شهر قاهره، پایتخت این کشور خبر می‌دهند.

به گفتۀ مقام‌های مصری، این آرامگاه مربوط به دورۀ بطلیموسی است و بیش از دوهزار سال پیشینه دارد.

این آرامگاه که گفته می‌شود مربوط به یکی از مردان ثروتمند دورۀ بطلیموسی بوده‌است، در آن در کنار پیکرهای مومیایی شده، مومیایی‌های برخی از حیوانات مانند موش‌ها و پرنده‌گان نیز پیدا شده‌اند.

مصطفی وزیری، دبیرکل شورای عالی باستان شناسی مصر در این باره گفت: «این آرامگاه رنگی و زیبا از مردی به نام (توتو) است که نامی ناشناخته است. این آرامگاه به این مرد و همسرش (تاشیریت ایزیز) تعلق دارد.»

دانشمندان، از این آرامگاه چندین پیکر مومیایی شده را یافته‌اند و دو پیکر را که یکی از آن‌ها زن و دیگری یک پسر دوازده تا چهارده ساله است به نمایش گذاشتند. 

باستان شناسان امیدوارند که این یافته‌ها به کشف رازهای ناشناخته مصر باستان به ویژه دوره بطلیموسی که سلسله پادشاهان یونانی در مصر پس از اسکندر بود کمک کند.

نقاشی‌های این آرامگاه نیز توجه باستان شناسان را به خودشان جلب کرده‌اند.

یک آرامگاه باستانی با پیشینۀ دوهزار سال در مصر کشف شد

در این آرامگاه، مومیایی‌های موش‌ها، پشک‌ها و برخی از پرنده‌گان نیز کشف وجود دارند.

Thumbnail

مقام‌های مصری، از کشف یک آرامگاۀ باستانی در جنوب شهر قاهره، پایتخت این کشور خبر می‌دهند.

به گفتۀ مقام‌های مصری، این آرامگاه مربوط به دورۀ بطلیموسی است و بیش از دوهزار سال پیشینه دارد.

این آرامگاه که گفته می‌شود مربوط به یکی از مردان ثروتمند دورۀ بطلیموسی بوده‌است، در آن در کنار پیکرهای مومیایی شده، مومیایی‌های برخی از حیوانات مانند موش‌ها و پرنده‌گان نیز پیدا شده‌اند.

مصطفی وزیری، دبیرکل شورای عالی باستان شناسی مصر در این باره گفت: «این آرامگاه رنگی و زیبا از مردی به نام (توتو) است که نامی ناشناخته است. این آرامگاه به این مرد و همسرش (تاشیریت ایزیز) تعلق دارد.»

دانشمندان، از این آرامگاه چندین پیکر مومیایی شده را یافته‌اند و دو پیکر را که یکی از آن‌ها زن و دیگری یک پسر دوازده تا چهارده ساله است به نمایش گذاشتند. 

باستان شناسان امیدوارند که این یافته‌ها به کشف رازهای ناشناخته مصر باستان به ویژه دوره بطلیموسی که سلسله پادشاهان یونانی در مصر پس از اسکندر بود کمک کند.

نقاشی‌های این آرامگاه نیز توجه باستان شناسان را به خودشان جلب کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید