تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

آگاهان: ساخت و سازهای غیرمعیاری اهمیت تاریخی شهر هرات را ضربه زده

شهرداری ولایت هرات، می‌گوید که ۷۵ درصد ساختمان‌های اعمارشده در شهر هرات، غیرمعیاری و غیرقانونی استند.

به گفتۀ غلام حضرت مشفق، شهردارد هرات در ساخت‌وسازهای غیرمعیاری، اهمیت تاریخی شهر باستانی هرات درنظر گرفته نشده‌است.

او در این باره گفت: «تمام ساختمان‌هایی‌که در ولایت هرات ساخته شده‌اند، متأسفانه تا ۷۵ درصد غیرپلانی است؛ چون ماسترپلان وجود نداشت.»

آگاهان امور فرهنگی هرات، ساخت و سازهای غیرمعیاری را در این شهر، نگران کننده می‌دانند و هشدار می‌دهند که ادامۀ این روند، تأثیر منفی روی اهمیت تاریخی این شهر باستانی خواهد داشت.

نعمت الله سروری، آگاه امور فرهنگی در این باره گفت: «به حیثیت و آبروی... باستانی بودن هرات خیلی صدمه وارد کرده‌است. خود سری‌ها به وجود آمده.... دست‌هایی در این‌جا آشکار و پنهان کار می‌کند، که متأسفانه، آن مقام و جایگاه بسیار رفیع و بلند باستانی بودن هرات را زیر سوال برده.»

اما، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید که تمام تعمیرهای غیرمعیاریی که در نزدیکی مکان‌های تاریخی در ولایت هرات ساخته شده‌‌اند، تخریب خواهند شد.

رحیمی افزود: «در اکثر جاها، این قواعد مراعات نشده، و بالاخره یک روز باز مجبور می‌شویم که همین ساخت و سازهایی که است برداشته شود.»

هرات یکی از شهرهای باستانی افغانستان که بسیاری از ساخته‌های باستانی در این شهر وجود دارند. اما اخیرأ نگرانی‌هایی بروز کرده‌اند که بسیاری از مکان‌های تاریخی این شهر به فراموشی سپرده شده‌اند.

فرهنگ و هنر

آگاهان: ساخت و سازهای غیرمعیاری اهمیت تاریخی شهر هرات را ضربه زده

اما، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید که تمام تعمیرهای غیرمعیاریی که در نزدیکی مکان‌های تاریخی در ولایت هرات ساخته شده‌‌اند، تخریب خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

شهرداری ولایت هرات، می‌گوید که ۷۵ درصد ساختمان‌های اعمارشده در شهر هرات، غیرمعیاری و غیرقانونی استند.

به گفتۀ غلام حضرت مشفق، شهردارد هرات در ساخت‌وسازهای غیرمعیاری، اهمیت تاریخی شهر باستانی هرات درنظر گرفته نشده‌است.

او در این باره گفت: «تمام ساختمان‌هایی‌که در ولایت هرات ساخته شده‌اند، متأسفانه تا ۷۵ درصد غیرپلانی است؛ چون ماسترپلان وجود نداشت.»

آگاهان امور فرهنگی هرات، ساخت و سازهای غیرمعیاری را در این شهر، نگران کننده می‌دانند و هشدار می‌دهند که ادامۀ این روند، تأثیر منفی روی اهمیت تاریخی این شهر باستانی خواهد داشت.

نعمت الله سروری، آگاه امور فرهنگی در این باره گفت: «به حیثیت و آبروی... باستانی بودن هرات خیلی صدمه وارد کرده‌است. خود سری‌ها به وجود آمده.... دست‌هایی در این‌جا آشکار و پنهان کار می‌کند، که متأسفانه، آن مقام و جایگاه بسیار رفیع و بلند باستانی بودن هرات را زیر سوال برده.»

اما، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید که تمام تعمیرهای غیرمعیاریی که در نزدیکی مکان‌های تاریخی در ولایت هرات ساخته شده‌‌اند، تخریب خواهند شد.

رحیمی افزود: «در اکثر جاها، این قواعد مراعات نشده، و بالاخره یک روز باز مجبور می‌شویم که همین ساخت و سازهایی که است برداشته شود.»

هرات یکی از شهرهای باستانی افغانستان که بسیاری از ساخته‌های باستانی در این شهر وجود دارند. اما اخیرأ نگرانی‌هایی بروز کرده‌اند که بسیاری از مکان‌های تاریخی این شهر به فراموشی سپرده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید