تازه‌ترین خبرها
بازار

انتخابات ۹۸: رای زنی‌ها دربارۀ بازشماری آرا ۵هزار محل رای‌دهی

کمیسیون رسیده ‌ گی به شکایت ‌ های انتخاباتی می‌گوید که اعضای این نهاد تاکنون دربارۀ بازشماری آرای بیشتر از پنج هزار محل رای دهی فیصله نکرده اند .

سخنگوی این کمیسیون می‌گوید تا زمانیکه رای زنی ‌ ها میان تمامی اعضای این کمیسیون درباره بازشماری ارای این محل ‌ ها نهایی نشود این محل ‌ های رای ‌ دهی بازشماری نخواهند شد ، اما به روز پنجشنبه یک عضو این کمیسیون گفته است که تنها محل ‌ های رای دهی که از سوی دسته ‌ های انتخاباتی در برابر آنها اعتراض وجود ندارد ، بازشماری خواهند شد .

در همین حال نهادهای ناظرمی‌گویند که اعضای کمیسیون رسیده ‌ گی به شکایت ‌ های انتخاباتی بجای پرداختن به کار شیوه ‌ های انتخاباتی به گرایش ‌ ها می پردازند .

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان انتخابات:

فضل الهادی وزین، معاون اول دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

شفیق‌الله سیغانی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

خالد سادات، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

بازار

انتخابات ۹۸: رای زنی‌ها دربارۀ بازشماری آرا ۵هزار محل رای‌دهی

کمیسیون رسیده ‌ گی به شکایت ‌ های انتخاباتی می‌گوید که اعضای این نهاد تاکنون دربارۀ بازشماری آرای بیشتر از پنج هزار محل رای دهی فیصله نکرده اند .

سخنگوی این کمیسیون می‌گوید تا زمانیکه رای زنی ‌ ها میان تمامی اعضای این کمیسیون درباره بازشماری ارای این محل ‌ ها نهایی نشود این محل ‌ های رای ‌ دهی بازشماری نخواهند شد ، اما به روز پنجشنبه یک عضو این کمیسیون گفته است که تنها محل ‌ های رای دهی که از سوی دسته ‌ های انتخاباتی در برابر آنها اعتراض وجود ندارد ، بازشماری خواهند شد .

در همین حال نهادهای ناظرمی‌گویند که اعضای کمیسیون رسیده ‌ گی به شکایت ‌ های انتخاباتی بجای پرداختن به کار شیوه ‌ های انتخاباتی به گرایش ‌ ها می پردازند .

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان انتخابات:

فضل الهادی وزین، معاون اول دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

شفیق‌الله سیغانی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

خالد سادات، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews