Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: افزایش تعرفه گمرگی بر آهن آلات وارداتی در افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که به تازه گی وزارت مالیه با افزایش ۱۴ درصد تعرفه گمرکی بر آهن آلات وارداتی این تعرفه را به ۳۰ درصد افزایش داده است.

مسؤولان این اتاق میگویند که اینکار درشرایط کنونی اثرهای ناگواری بر بهای آهن آلات در بازارها خواهند داشت.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را دراین باره با عبدالبشیر نظری، مشاور اتحادیۀ سیخ گول آهن آلات افغانستان، انجام داده است.

بازار

بازار: افزایش تعرفه گمرگی بر آهن آلات وارداتی در افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که به تازه گی وزارت مالیه با افزایش ۱۴ درصد تعرفه گمرکی بر آهن آلات وارداتی این تعرفه را به ۳۰ درصد افزایش داده است.

مسؤولان این اتاق میگویند که اینکار درشرایط کنونی اثرهای ناگواری بر بهای آهن آلات در بازارها خواهند داشت.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را دراین باره با عبدالبشیر نظری، مشاور اتحادیۀ سیخ گول آهن آلات افغانستان، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews