تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: دستاوردهای پروژه توسعه بازرگانی افغانستان

مرکز بازرگانی جهانی عملی سازی بخش نخست پروژه توسعه بازرگانی افغانستان را پر دست آورد می داند و می گوید که در بخش دوم با افزایش بودجه این پروژه، برنامه های بیشتری عملی خواهند شد.

مشاور این نهاد در افغانستان می گوید که قرار است در چهارسال اینده در چارچوب این پروژه سرمایه گذاری های کوچک و میانه، به ویژه سرمایه گذاری های زنان پشتیبانی شوند و روی ارزش افزایی برخی از کالاهای صادراتی افغانستان سرمایه گذاری شود.

پروژه توسعه بازرگانی افغانستان با کمک مالی اتحادیه اروپا و همکاری های فنی مرکز بازرگانی جهانی سه سال است که در افغانستان راه اندازی شده است و آماده سازی راهبرد ملی توسعه صادرات کشور از دست آوردهای آن است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با سیر قریشی، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی و مالی از لندن روی خط اسکایپ و صیام پسرلی، آگاه مسایل اقتصادی و سرمایه‌گذار بحث کرده است.

بازار

بازار: دستاوردهای پروژه توسعه بازرگانی افغانستان

مرکز بازرگانی جهانی عملی سازی بخش نخست پروژه توسعه بازرگانی افغانستان را پر دست آورد می داند و می گوید که در بخش دوم با افزایش بودجه این پروژه، برنامه های بیشتری عملی خواهند شد.

مشاور این نهاد در افغانستان می گوید که قرار است در چهارسال اینده در چارچوب این پروژه سرمایه گذاری های کوچک و میانه، به ویژه سرمایه گذاری های زنان پشتیبانی شوند و روی ارزش افزایی برخی از کالاهای صادراتی افغانستان سرمایه گذاری شود.

پروژه توسعه بازرگانی افغانستان با کمک مالی اتحادیه اروپا و همکاری های فنی مرکز بازرگانی جهانی سه سال است که در افغانستان راه اندازی شده است و آماده سازی راهبرد ملی توسعه صادرات کشور از دست آوردهای آن است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با سیر قریشی، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی و مالی از لندن روی خط اسکایپ و صیام پسرلی، آگاه مسایل اقتصادی و سرمایه‌گذار بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews