Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: دو برابر شدن ارایه خدمات مخابراتی در کشور

مسؤولان برخی از شرکت های مخابراتی می گویند که از روز دو شنبه خدمات انترنتی شان را به شهروندان کشور دو برابر خواهند ساخت، به گونه یی که آنان خواهند توانست با پرداخت هزینه های قبلی، دو برابر بسته های انترنتی قبلی را به دست بیاورند.

سرپرست وزارت مخابرات می افزاید که شرکت های مخابراتی، انترنت را برای برخی از خدمات آموزشی وزارت معارف به گونۀ رایگان، فراهم خواهند ساخت.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را دراین باره با خداداد موسوی، آگاه بخش فن آوری، انجام داده است.

بازار

بازار: دو برابر شدن ارایه خدمات مخابراتی در کشور

مسؤولان برخی از شرکت های مخابراتی می گویند که از روز دو شنبه خدمات انترنتی شان را به شهروندان کشور دو برابر خواهند ساخت، به گونه یی که آنان خواهند توانست با پرداخت هزینه های قبلی، دو برابر بسته های انترنتی قبلی را به دست بیاورند.

سرپرست وزارت مخابرات می افزاید که شرکت های مخابراتی، انترنت را برای برخی از خدمات آموزشی وزارت معارف به گونۀ رایگان، فراهم خواهند ساخت.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را دراین باره با خداداد موسوی، آگاه بخش فن آوری، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews