Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: شکایت‎ها از پرچاوی‌های برق در شهر کابل

شماری از باشنده گان پایتخت می گویند که در روز های پسین با پرچاوی های بیشتر برق روبه رو شده اند.

آنان می گویند که با آنکه با تعطیل شدن بسیاری از نهاد های دولتی مصرف برق در این نهاد های کاهش یافته است، اما شرکت برشنا نتوانسته در مقابل توزیع برق را به خانه ها بیشتر سازد.

دراین بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را دراین باره با ناصر احمدی، رییس عملیاتی شرکت برشنا، انجام داده است.

بازار

بازار: شکایت‎ها از پرچاوی‌های برق در شهر کابل

شماری از باشنده گان پایتخت می گویند که در روز های پسین با پرچاوی های بیشتر برق روبه رو شده اند.

آنان می گویند که با آنکه با تعطیل شدن بسیاری از نهاد های دولتی مصرف برق در این نهاد های کاهش یافته است، اما شرکت برشنا نتوانسته در مقابل توزیع برق را به خانه ها بیشتر سازد.

دراین بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را دراین باره با ناصر احمدی، رییس عملیاتی شرکت برشنا، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews