تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: مشکلات فراراهی شرکت‌های خصوصی ترانسپورتی

شورای انسجام  شرکت‌های خصوصی ترانسپورتی شماری از مقام‌های وزارت ترانسپورت را به مشکل تراشی‌ها، فرا راه گردآوری درآمدهای حمل ونقل درکشور متهم می سازد. 
 
آنان می‌گویند هرچند رییس جمهور برای شان تعهد نموده بود که تا بیستم جوزا کتابچه‌های سیر از میان برداشته خواهند شد،اما مداخله‌های برخی از مقام‌های وزارت ترانسپورت مانع عملی شدن این روند شده است.
 
دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با حکمت الله قوانچ،  سخنگوی اداره ترانسپورت‌ جاده و قاری سلیمان مومند، عضو شورای انسجام  شرکت های خصوصی ترانسپورتی بحث کرده است.

بازار

بازار: مشکلات فراراهی شرکت‌های خصوصی ترانسپورتی

شورای انسجام  شرکت‌های خصوصی ترانسپورتی شماری از مقام‌های وزارت ترانسپورت را به مشکل تراشی‌ها، فرا راه گردآوری درآمدهای حمل ونقل درکشور متهم می سازد. 
 
آنان می‌گویند هرچند رییس جمهور برای شان تعهد نموده بود که تا بیستم جوزا کتابچه‌های سیر از میان برداشته خواهند شد،اما مداخله‌های برخی از مقام‌های وزارت ترانسپورت مانع عملی شدن این روند شده است.
 
دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با حکمت الله قوانچ،  سخنگوی اداره ترانسپورت‌ جاده و قاری سلیمان مومند، عضو شورای انسجام  شرکت های خصوصی ترانسپورتی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews