Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: نگرانی ها از بحران اقتصادی در کشور پس از شیوع ویروس کرونا

 

اعضای بخش خصوصی می‌گویند با آنکه حکومت در نُخستین روزهای شیوع ویروس کرونا درکشور ازعملی ساختن طرح اقتصادی برای مدیریت تمام اموراقتصادی وبازرگانی خبرداده بود، اما تا کنون حتا این طرح ساخته نشده است.

 

.ازسویی هم شماری دکانداران می گوید که اگر حکومت آنان را حمایت نکند نمی توانند به کارباربسته، هزینه های بلند مالیات وکرایه ها را بپردازند

 

در این بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را در این باره با خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت، انجام داده است.

بازار

بازار: نگرانی ها از بحران اقتصادی در کشور پس از شیوع ویروس کرونا

 

اعضای بخش خصوصی می‌گویند با آنکه حکومت در نُخستین روزهای شیوع ویروس کرونا درکشور ازعملی ساختن طرح اقتصادی برای مدیریت تمام اموراقتصادی وبازرگانی خبرداده بود، اما تا کنون حتا این طرح ساخته نشده است.

 

.ازسویی هم شماری دکانداران می گوید که اگر حکومت آنان را حمایت نکند نمی توانند به کارباربسته، هزینه های بلند مالیات وکرایه ها را بپردازند

 

در این بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را در این باره با خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews