Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست بروکسل دربارۀ افغانستان امروز برگذار می‌شود

قدرت‌های جهان در این نشست می‎کوشند که کمک چند میلیارد دالری را به افغانستان جنگ‌زده تا سال ۲۰۲۰ فراهم کنند.

هم‌زمان با این تلاش‌ها، نشست سه‌جانبه میان رییس‌جمهورغنی، جان‌کری، وزیرخارجۀ امریکا و فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در بروکسل برگذار شد.

قدرت‎های غربی در حالی تعهد تازۀ کمک‌های شان را به افغانستان اعلام خواهند کرد که افکار عمومی در این کشورها از حضور نظامی جامعۀ جهانی در این کشور بیشتر منفی استند.

از سوی هم، امید برای گفت‌وگوهای صلح در نتیحۀ خشونت‌ها و نبرد با طالبان، تحت الشعاع قرار گرفته‌است.

۱۵ سال پیش، امریکا مأموریت را در افغانستان پس از حمله بر نیویارک و واشنگتن آغاز کرد و ریژم طالبان فروپاشید، اما هنوز هم شورشیان این مأموریت را تهدید می‌کنند.

قرار است نزدیک به ۷۰ کشور جهان به شمول امریکا، روسیه، ایران، چین و هند در نشست چهارشنبه درباره افغانستان اشتراک کنند.

فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا تلاش خواهد کرد تا چین، ایران، روسیه، امریکا، پاکستان و هند را در حاشیۀ نشست بروکسل روی یک میز گرد بی آرود تا درباره صلح در افغانستان گفتگوکنند.

وی افزود: "ما ۴ سال برای افغانستان خواهیم خرید."

وی می افزاید: "اگر صلح به دست نیاید، این بر آینده بسیار هزینه خواهد داشت."

از سوی دیگر، جان کری با رهبران حکومت وحدت ملی دربروکسل دیدار کرد.

کری، غنی و عبدالله درحاشیۀ نشست بروکسل درباره مسایل گونه گون درباره افغانستان را به روز سه‌شنبه به بحث گرفتند.

رهبران حکومت وحدت ملی درنشست بروکسل می‌کوشند تا کمک چند میلیارد دالری جهان را به افغانستان در این نشست جلب کنند.

با وجود مصرف میلیاردها دالر در افغانستان از سوی امریکا و ناتو، باورها بر این است که زنده‌گی بیشتر جمعیت کشور به گونۀ کامل در اداره نیست.

در نشست بروکسل، مقام های کشورهای جهان حدود ۳ میلیارد دالر را از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ برای افغانستان کمک خواهند کرد.

این کمتر از تعهد است که در سال ۲۰۱۲ میلادی در نشست توکیو صورت گرفته بود. در نشست توکیو سالانه حدود ۴ میلیارد دالر برای افغانستان تعهد صورت گرفته بود.

حدود ۸۰ درصد از بودجۀ افغانستان از کمک‌های خارجی تمویل می شود.

نشست بروکسل دربارۀ افغانستان امروز برگذار می‌شود

قدرت‌های جهان در این نشست می‎کوشند که کمک چند میلیارد دالری را به افغانستان جنگ‌زده تا سال ۲۰۲۰ فر

Thumbnail

قدرت‌های جهان در این نشست می‎کوشند که کمک چند میلیارد دالری را به افغانستان جنگ‌زده تا سال ۲۰۲۰ فراهم کنند.

هم‌زمان با این تلاش‌ها، نشست سه‌جانبه میان رییس‌جمهورغنی، جان‌کری، وزیرخارجۀ امریکا و فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در بروکسل برگذار شد.

قدرت‎های غربی در حالی تعهد تازۀ کمک‌های شان را به افغانستان اعلام خواهند کرد که افکار عمومی در این کشورها از حضور نظامی جامعۀ جهانی در این کشور بیشتر منفی استند.

از سوی هم، امید برای گفت‌وگوهای صلح در نتیحۀ خشونت‌ها و نبرد با طالبان، تحت الشعاع قرار گرفته‌است.

۱۵ سال پیش، امریکا مأموریت را در افغانستان پس از حمله بر نیویارک و واشنگتن آغاز کرد و ریژم طالبان فروپاشید، اما هنوز هم شورشیان این مأموریت را تهدید می‌کنند.

قرار است نزدیک به ۷۰ کشور جهان به شمول امریکا، روسیه، ایران، چین و هند در نشست چهارشنبه درباره افغانستان اشتراک کنند.

فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا تلاش خواهد کرد تا چین، ایران، روسیه، امریکا، پاکستان و هند را در حاشیۀ نشست بروکسل روی یک میز گرد بی آرود تا درباره صلح در افغانستان گفتگوکنند.

وی افزود: "ما ۴ سال برای افغانستان خواهیم خرید."

وی می افزاید: "اگر صلح به دست نیاید، این بر آینده بسیار هزینه خواهد داشت."

از سوی دیگر، جان کری با رهبران حکومت وحدت ملی دربروکسل دیدار کرد.

کری، غنی و عبدالله درحاشیۀ نشست بروکسل درباره مسایل گونه گون درباره افغانستان را به روز سه‌شنبه به بحث گرفتند.

رهبران حکومت وحدت ملی درنشست بروکسل می‌کوشند تا کمک چند میلیارد دالری جهان را به افغانستان در این نشست جلب کنند.

با وجود مصرف میلیاردها دالر در افغانستان از سوی امریکا و ناتو، باورها بر این است که زنده‌گی بیشتر جمعیت کشور به گونۀ کامل در اداره نیست.

در نشست بروکسل، مقام های کشورهای جهان حدود ۳ میلیارد دالر را از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ برای افغانستان کمک خواهند کرد.

این کمتر از تعهد است که در سال ۲۰۱۲ میلادی در نشست توکیو صورت گرفته بود. در نشست توکیو سالانه حدود ۴ میلیارد دالر برای افغانستان تعهد صورت گرفته بود.

حدود ۸۰ درصد از بودجۀ افغانستان از کمک‌های خارجی تمویل می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره