Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان‌کری: طالبان باید توافق‌نامۀ صلح با حکمتیار را الگو قرار دهند

جان‌کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه (۱۴ میزان) به طالبان خطاب کرد و گفت که گروه طالبان باید توافق‌نامۀ صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار را برای شان الگو قرار دهند و آبرومندانه به روند صلح بپیوندند.

جان‌کری به نماینده‌گان حاضر در نشست بروکسل که دربارۀ افغانستان برگذار شده‌است گفت که طالبان نمی‌توانند در میدان جنگ پیروز شوند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، جان‌کری به توافق‌نامه صلح میان حکومت وحدت ملی و گلبدین حکمیار اشاره کرد و گفت: «این توافق‌نامه نمونه‌یی است که نشان می‌دهد چه کارهای امکان عملی‌شدن دارد. فکر می‌کنم هر کس در این نشست به طالبان پیامی دارد و پیام این است که این توافق‌نامه را الگو قرار دهند.»

جان کری، به نقل از خبرگزاری رویترز گفت: «طالبان می‌توانند مانند حزب اسلامی با دولت افغانستان صلح کنند و به خشونت‌ها پایان دهند. آنان نمی‌توانند در میدان نبرد پیروز شوند. توافق سیاسی یگانه راه برای پایان جنگ، صلح و ثبات و رسیدن به اهدافی است که نیروهای جهانی برای رسیدن به آن مبارزه نموده‌اند.»

کری در ادامه گفت: «هدف طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، ولی این هدف از طریق خشونت و جنگ به‌دست نمی‌آید، بل‌ راه آن، روند صلح است.»

بر اساس توافق‌نامۀ صلح که هفته گذشته میان حکومت و حزب اسلامی امضاء شد، حزب اسلامی مکلف است که ارتباط‌هایش را با تمام گروه‌های هراس‌افگن جهانی قطع کند و به قانون اساسی به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارد.

آقای کری گفت: «در برابر این تعهدات، گروه حکمتیار می‌توانند از مخفی‌گاه‌های شان بیرون آیند و به جامعۀ افغانستان بپیوندند.»

براساس این توافق‌نامه، جرایم گذشته حکمتیار بخشیده خواهد شد و زندانیان مشخص این حزب از زندان‌ها رها می‌شوند. هم‌چنان حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد که تحریم‌های جهانی در برابر حکمتیار برداشته شود.

بر اساس گزارش آژانس خبرگزاری رویترز، کری گفت که جامعۀ جهانی در نشست بروکسل قرار است سالانه سه میلیارد دالر کمک‌های توسعه‌یی را برای افغانستان تعهد کند. این کمک‌ها نشان می‌دهد که جامعۀ جهانی در کنار افغانستان ایستاده است.

کری گفت: «طالبان و هم‌پیمانان این گروه نمی‌تواند روحیۀ ما را ضعیف کند و ما دوستان افغان خود را تنها نمی‌گذاریم.»

جان‌کری: طالبان باید توافق‌نامۀ صلح با حکمتیار را الگو قرار دهند

جان‌کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه (۱۴ میزان) به طالبان خطاب کرد و گفت که گروه ط

Thumbnail

جان‌کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه (۱۴ میزان) به طالبان خطاب کرد و گفت که گروه طالبان باید توافق‌نامۀ صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار را برای شان الگو قرار دهند و آبرومندانه به روند صلح بپیوندند.

جان‌کری به نماینده‌گان حاضر در نشست بروکسل که دربارۀ افغانستان برگذار شده‌است گفت که طالبان نمی‌توانند در میدان جنگ پیروز شوند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، جان‌کری به توافق‌نامه صلح میان حکومت وحدت ملی و گلبدین حکمیار اشاره کرد و گفت: «این توافق‌نامه نمونه‌یی است که نشان می‌دهد چه کارهای امکان عملی‌شدن دارد. فکر می‌کنم هر کس در این نشست به طالبان پیامی دارد و پیام این است که این توافق‌نامه را الگو قرار دهند.»

جان کری، به نقل از خبرگزاری رویترز گفت: «طالبان می‌توانند مانند حزب اسلامی با دولت افغانستان صلح کنند و به خشونت‌ها پایان دهند. آنان نمی‌توانند در میدان نبرد پیروز شوند. توافق سیاسی یگانه راه برای پایان جنگ، صلح و ثبات و رسیدن به اهدافی است که نیروهای جهانی برای رسیدن به آن مبارزه نموده‌اند.»

کری در ادامه گفت: «هدف طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، ولی این هدف از طریق خشونت و جنگ به‌دست نمی‌آید، بل‌ راه آن، روند صلح است.»

بر اساس توافق‌نامۀ صلح که هفته گذشته میان حکومت و حزب اسلامی امضاء شد، حزب اسلامی مکلف است که ارتباط‌هایش را با تمام گروه‌های هراس‌افگن جهانی قطع کند و به قانون اساسی به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارد.

آقای کری گفت: «در برابر این تعهدات، گروه حکمتیار می‌توانند از مخفی‌گاه‌های شان بیرون آیند و به جامعۀ افغانستان بپیوندند.»

براساس این توافق‌نامه، جرایم گذشته حکمتیار بخشیده خواهد شد و زندانیان مشخص این حزب از زندان‌ها رها می‌شوند. هم‌چنان حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد که تحریم‌های جهانی در برابر حکمتیار برداشته شود.

بر اساس گزارش آژانس خبرگزاری رویترز، کری گفت که جامعۀ جهانی در نشست بروکسل قرار است سالانه سه میلیارد دالر کمک‌های توسعه‌یی را برای افغانستان تعهد کند. این کمک‌ها نشان می‌دهد که جامعۀ جهانی در کنار افغانستان ایستاده است.

کری گفت: «طالبان و هم‌پیمانان این گروه نمی‌تواند روحیۀ ما را ضعیف کند و ما دوستان افغان خود را تنها نمی‌گذاریم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره