تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرداخت هزینه‌های دوگانۀ گمرکی بهای کالاها را افزایش داده‌است

پرداخت هزینه‌های دوگانۀ گمرکی از سوی بازرگانان در مسیر شاهراه‌های کشور یکی از علت‌های افزایش بهای کالاها در بازارها است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر، پنجاه درصد کُل هزینه‌های انتقال کالاها در گمرک‌های موازی طالبان مسلح پرداخت می‌شوند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «بازرگانان باید دوجای گمرک بدهند و از آن‌ها در مسیر راه‌ها اخادی نیز می‌شود.»

همزمان با این، شماری از راننده‌گان در ولایت بغلان می‌گویند که از یک سال بدینسو در کنار شاهراه کابل - کندز از هر موتر حامل کالاها، تا ۳۰هزار افغانی به نام تعرفه گمرکی به طالبان پول می‌پردازند.

این راننده‌گان که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش گرفته شود، می‌گویند که ولسوالی دوشی بغلان نخستین پاسگاۀ شبانه چک گمرکی طالبان مسلح است.

این راننده‌گان تأکید دارند که در تمام شاهراه‌ها گمرک‌های موازی طالبان وجود دارند.

یکی از این راننده‌گان گفت: «روز شب در مسیر راه‌ها طالبان بررسی می‌کنند و پول گمرک‌ها را می‌گیرند.»

رانندۀ دیگر نیز افزود: «چالش‌ها زیاد است. هیچ‌کس از دست آن‌ها رهایی ندارند؛ چون اگر در مسیر راه کندهار فرار کینم در این‌جا باید پول جریمه را بپردازیم.»

شماری از این راننده‌گان، می‌گویند کسانی که از پرداخت تعرفه گمرکی به طالبان، فرار کنند جریمه نقدی نیز می‌شوند: «از موترهای تیلر تا ۳۰هزار و از ما از چهارهزار شروع و تا ده هزار می‌گیرند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در یک پیام صوتی می‌پذیرد که در تمام شاهراه‌ها از کالاهای وارداتی تعرفه گمرکی توسط طالبان گرفته می‌شود، اما به گفتۀ او این تعرفه در حدود یک درصد بهای تمام کالاهای بازرگانی در هر موتر است.

وزارت مالیه نیز می‌گوید که طالبان از بازرگانان "باج" می‌گیرند.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «گمرک‌های اصلی، گمرک‌های مربوط به حکومت افغانستان است، اما متأسفانه با توجه به ناامنی‌ها طالبان نیز از بازرگانان باج می‌گیرند به نام تعرفه گمرکی.»

پرداخت هزینه‌های دوگانۀ گمرکی بهای کالاها را افزایش داده‌است

راننده‌گان می‌‎گویند که برای انتقال کالاهای بازرگانی، باید هم به طالبان و هم به حکومت پول بپردازند.

تصویر بندانگشتی

پرداخت هزینه‌های دوگانۀ گمرکی از سوی بازرگانان در مسیر شاهراه‌های کشور یکی از علت‌های افزایش بهای کالاها در بازارها است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر، پنجاه درصد کُل هزینه‌های انتقال کالاها در گمرک‌های موازی طالبان مسلح پرداخت می‌شوند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «بازرگانان باید دوجای گمرک بدهند و از آن‌ها در مسیر راه‌ها اخادی نیز می‌شود.»

همزمان با این، شماری از راننده‌گان در ولایت بغلان می‌گویند که از یک سال بدینسو در کنار شاهراه کابل - کندز از هر موتر حامل کالاها، تا ۳۰هزار افغانی به نام تعرفه گمرکی به طالبان پول می‌پردازند.

این راننده‌گان که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش گرفته شود، می‌گویند که ولسوالی دوشی بغلان نخستین پاسگاۀ شبانه چک گمرکی طالبان مسلح است.

این راننده‌گان تأکید دارند که در تمام شاهراه‌ها گمرک‌های موازی طالبان وجود دارند.

یکی از این راننده‌گان گفت: «روز شب در مسیر راه‌ها طالبان بررسی می‌کنند و پول گمرک‌ها را می‌گیرند.»

رانندۀ دیگر نیز افزود: «چالش‌ها زیاد است. هیچ‌کس از دست آن‌ها رهایی ندارند؛ چون اگر در مسیر راه کندهار فرار کینم در این‌جا باید پول جریمه را بپردازیم.»

شماری از این راننده‌گان، می‌گویند کسانی که از پرداخت تعرفه گمرکی به طالبان، فرار کنند جریمه نقدی نیز می‌شوند: «از موترهای تیلر تا ۳۰هزار و از ما از چهارهزار شروع و تا ده هزار می‌گیرند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در یک پیام صوتی می‌پذیرد که در تمام شاهراه‌ها از کالاهای وارداتی تعرفه گمرکی توسط طالبان گرفته می‌شود، اما به گفتۀ او این تعرفه در حدود یک درصد بهای تمام کالاهای بازرگانی در هر موتر است.

وزارت مالیه نیز می‌گوید که طالبان از بازرگانان "باج" می‌گیرند.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «گمرک‌های اصلی، گمرک‌های مربوط به حکومت افغانستان است، اما متأسفانه با توجه به ناامنی‌ها طالبان نیز از بازرگانان باج می‌گیرند به نام تعرفه گمرکی.»

هم‌رسانی کنید