Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع ۴۵۰ نمره زمین برای ساخت کارخانه‌ها در پارک صنعتی صنایع سبز

در پارک‌ صنعتی صنایع سبز که از سوی بخش خصوصی ساخته شده‌است، در سال‌‎های اخیر بیش از ۴۵۰نمره زمین برای ساخت کارخانه‌ها توزیع شده‌است.

پارک صنایع سبز یگانه پارک صنعتی است که شش سال پیش از سوی بخش خصوصی در منطقۀ باریک آب ساخته شد.

مسؤولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گویند با وجود مشکلات در بخش صنایع و نبود حمایت‌های لازم حکومت اکنون هم علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد.

سخی احمد پیمان، معاون این فدراسیون گفت: «اتاق معادن و صنایع کابل در نظر دارد که شماری از نمرات را با شرایط مناسب به کارخانه داران در پارک‌های صنایع سبز توزیع کند.»

مسؤولان پارک صنایع سبز می‌گویند که در حال حاضر صد کارخانه در این پارک فعال استند.

محمد محسن امیری، سرمایه‌گذار در پارک صنایع سبز گفت: «از شش سال بدینسو ما در حدود ۴۵۰ نمره برای کارخانه داران توزیع کردیم که از آن جمله ۱۵۰نمره به کارخانه‌‎دارانی که در مناطق رهایشی کار می‌کردند در نظر گرفته شده‌است.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق معادن و صنایع می‌گویند که در سال‌های گذشته طرحی برای ساخت ده‌ها پارک صنعتی از سوی حکومت ریخته شد، اما تا کنون این پروژه‌ها به ثمر نرسیده‌اند.

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق معادن و صنایع بیان داشت: «در سال‌های اخیر به‌‎جای شش پارک صنعتی بیش از ۳۰ پارک صنعتی کارهای شان آغاز شده‌است. از سوی حکومت اما اکنون هم روند توزیع زمین بسیار با کندی به پیش می‌رود.»

از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که برای رُشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی حکومت باید بسته‌های تشویقی را برای صاحبان صنایع اعلام کند تا علاقمندی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شود.

توزیع ۴۵۰ نمره زمین برای ساخت کارخانه‌ها در پارک صنعتی صنایع سبز

پارک صنایع سبز یگانه پارک صنعتی است که شش سال پیش از سوی بخش خصوصی در منطقۀ باریک آب ساخته شد.

تصویر بندانگشتی

در پارک‌ صنعتی صنایع سبز که از سوی بخش خصوصی ساخته شده‌است، در سال‌‎های اخیر بیش از ۴۵۰نمره زمین برای ساخت کارخانه‌ها توزیع شده‌است.

پارک صنایع سبز یگانه پارک صنعتی است که شش سال پیش از سوی بخش خصوصی در منطقۀ باریک آب ساخته شد.

مسؤولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گویند با وجود مشکلات در بخش صنایع و نبود حمایت‌های لازم حکومت اکنون هم علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد.

سخی احمد پیمان، معاون این فدراسیون گفت: «اتاق معادن و صنایع کابل در نظر دارد که شماری از نمرات را با شرایط مناسب به کارخانه داران در پارک‌های صنایع سبز توزیع کند.»

مسؤولان پارک صنایع سبز می‌گویند که در حال حاضر صد کارخانه در این پارک فعال استند.

محمد محسن امیری، سرمایه‌گذار در پارک صنایع سبز گفت: «از شش سال بدینسو ما در حدود ۴۵۰ نمره برای کارخانه داران توزیع کردیم که از آن جمله ۱۵۰نمره به کارخانه‌‎دارانی که در مناطق رهایشی کار می‌کردند در نظر گرفته شده‌است.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق معادن و صنایع می‌گویند که در سال‌های گذشته طرحی برای ساخت ده‌ها پارک صنعتی از سوی حکومت ریخته شد، اما تا کنون این پروژه‌ها به ثمر نرسیده‌اند.

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق معادن و صنایع بیان داشت: «در سال‌های اخیر به‌‎جای شش پارک صنعتی بیش از ۳۰ پارک صنعتی کارهای شان آغاز شده‌است. از سوی حکومت اما اکنون هم روند توزیع زمین بسیار با کندی به پیش می‌رود.»

از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که برای رُشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی حکومت باید بسته‌های تشویقی را برای صاحبان صنایع اعلام کند تا علاقمندی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شود.

هم‌رسانی کنید