Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار پر رنگ ماهی‌فروشی در بلخ در فصل سرما

با رسیدن زمستان و فصل سرما بازار ماهی‌فروشی در مزارشریف در مقایسه با هر فصل دیگری سال پررنگ می‌شود.  

ماهی‌فروشان در مزارشریف می‌گویند که در روزهای سرد زمستان مردم بیشتر از گوشت ماهی استفاده می‌کنند.  

احمدذکریا با پیشینه‌ی بیست‌سال در ماهی‌فروشی، می‌گوید که شمار مشتریان‌اش در زمستان نسبت به هر فصل دیگری سال افزایش می‌یابد: «ما در مجموع پنج، شش رقم ماهی داریم، همین شیرماهی را بیشتر مردم مصرف می‌کنند.»  

شیرماهی، طغاره‌ماهی، ریگی، از پرفروش‌ترین ماهی‌ها در مزارشریف استند.  

در حال‌حاضر بهای هر کیلوماهی از دوصد افغانی گرفته تا ششصد افغانی‌است.  

عبدالباقی، ماهی‌فروش گفت: «در مزارشریف ماهی‌های دریای آمو است، ماهی فارمی‌است، ماهی پاکستان‌است.» 

در بلخ پنجاه فارم ماهی‌پروری وجود دارند. 

ماهی‌هایی که در این فارم‌ها پرورش می‌یابند تا دو کیلوگرام وزن دارند.   

بر بنیاد آمار‌های ریاست زراعت بلخ سالانه یکصد و پنجاه تن ماهی از این فارم‌ها به دست می‌آید.  

محمدسالم ساعی، رییس زراعت بلخ می‌گوید که تولیدات این فارم‌ها ده‌درصد از نیازمندی‌ها بازار را برای گوشت ماهی تامین می‌کند. 

وی، می‌افزاید: «ما تلاش داریم در سال پیشرو با ایجاد تولید مرکز چوچه‌ ماهی سرمایه‌گذاری خود را افزایش بدهیم که در این راستا نقش سکتور خصوصی برجسته می‌باشد.  

رییس زراعت بلخ می‌گوید که طرح توسعه ماهی‌پروری در حال اجرا است و اگر در این بخش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر انجام شود احتمال دارد میزان تولید گوشت ماهی بیشتر شود.

بازار پر رنگ ماهی‌فروشی در بلخ در فصل سرما

ماهی ‌فروشان در مزارشریف می‌گویند که در روزهای سرد زمستان مردم بیشتر از گوشت ماهی استفاده می‌کنند.

Thumbnail

با رسیدن زمستان و فصل سرما بازار ماهی‌فروشی در مزارشریف در مقایسه با هر فصل دیگری سال پررنگ می‌شود.  

ماهی‌فروشان در مزارشریف می‌گویند که در روزهای سرد زمستان مردم بیشتر از گوشت ماهی استفاده می‌کنند.  

احمدذکریا با پیشینه‌ی بیست‌سال در ماهی‌فروشی، می‌گوید که شمار مشتریان‌اش در زمستان نسبت به هر فصل دیگری سال افزایش می‌یابد: «ما در مجموع پنج، شش رقم ماهی داریم، همین شیرماهی را بیشتر مردم مصرف می‌کنند.»  

شیرماهی، طغاره‌ماهی، ریگی، از پرفروش‌ترین ماهی‌ها در مزارشریف استند.  

در حال‌حاضر بهای هر کیلوماهی از دوصد افغانی گرفته تا ششصد افغانی‌است.  

عبدالباقی، ماهی‌فروش گفت: «در مزارشریف ماهی‌های دریای آمو است، ماهی فارمی‌است، ماهی پاکستان‌است.» 

در بلخ پنجاه فارم ماهی‌پروری وجود دارند. 

ماهی‌هایی که در این فارم‌ها پرورش می‌یابند تا دو کیلوگرام وزن دارند.   

بر بنیاد آمار‌های ریاست زراعت بلخ سالانه یکصد و پنجاه تن ماهی از این فارم‌ها به دست می‌آید.  

محمدسالم ساعی، رییس زراعت بلخ می‌گوید که تولیدات این فارم‌ها ده‌درصد از نیازمندی‌ها بازار را برای گوشت ماهی تامین می‌کند. 

وی، می‌افزاید: «ما تلاش داریم در سال پیشرو با ایجاد تولید مرکز چوچه‌ ماهی سرمایه‌گذاری خود را افزایش بدهیم که در این راستا نقش سکتور خصوصی برجسته می‌باشد.  

رییس زراعت بلخ می‌گوید که طرح توسعه ماهی‌پروری در حال اجرا است و اگر در این بخش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر انجام شود احتمال دارد میزان تولید گوشت ماهی بیشتر شود.

هم‌رسانی کنید