تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانان دراسلام‌قلعه: کالاهای صدها موتر درخطر نابودی قرار دارند

شماری از بازرگانان و نیز اتاق صنایع و معادن هرات می‌گویند که بدلیل کندی خدمات گمرکی در گمرک اسلام‌قعله، کالاهای صدها موتر که در خاک ایران متوقف استند، با خطر نابودی قرار دارند.

اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که صدها موتر حامل مواد خام کارخانه‌های تولیدی شهرک صنعتی این ولایت در پشت دروازه‌های گمرک اسلام‌قلعه – در خاک ایران - متوقف استند اما به‌علت طی مراحل نشدن به موقع اسناد گمرکی، این مواد خام در خطر نابودی قرار گرفته‌اند.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات گفت: «مواد خام فابریکه‌ها است، سبزی جات است که در آن طرف مرز متوقف است. اگر توجه جدی نشود سرمایه‌گذاران و فابریکه داران خساره‌مند می‌شوند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که کندی کار در گمرک اسلام قلعه سبب وارد شدن زیان به بازرگانان شده‌است.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بیان داشت: «یک ضرر و یک فاجعه در گمرک اسلام‌قلعه داشتیم و تاکنون تبعات این فاجعه گسترده‌است. بخشی از اموال در مسیر بی‌سرنوشت است. هر شب برای راننده‌گان پول می‌دهیم و این موضوع ما را سخت نگران ساخته است.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که فعالیت گمرک اسلام قلعه از سر گرفته شده‌است. به‌گفتۀ والی هرات، قرار است یک گمرک تازه در نزدیکی ایستگاه روزنک خط آهن هرات- خواف در ولسوالی زنده جان این ولایت ایجاد شود.

سید وحید قتالی، والی هرات در این باره افزود: «خدمات گمرکی خودرا به داخل شهر آورده ایم و توقف نکرده‌است. در اسلام‌قلعه هم خدمات گمرکی وجود دارد. برای ساخت یک گمرک تازه در ولایت هرات شرکتی که باید کار آن را پیش ببرد و بخش عملیاتی ریاست جمهوری به هرات رسیده‌است. زمین و بودجه برای گمرک جدید مشخص شده است.»

احمد کرخی، عضو شورای ولایتی هرات نیز اظهار داشت: «ما امیدوار استیم که گمرک تازه با استندردهای بین‌المللی ساخته شود تا دوباره شاهد همانند آتش سوزی گمرک اسلام قلعه نباشیم.»

نبود ظرفیت‌های لازم در گمرک اسلام‌قلعه یکی از علت‌های اصلی آتش‌سوزی هفته پیش در این گمرک خوانده می‌شود.

در این آتش‌سوزی بیش از یک هزار موتر حامل کالاهای بازرگانی سوختند.

بازرگانان دراسلام‌قلعه: کالاهای صدها موتر درخطر نابودی قرار دارند

نبود ظرفیت‌های لازم در گمرک اسلام‌قلعه یکی از علت‌های اصلی آتش‌سوزی هفته پیش در این گمرک خوانده می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان و نیز اتاق صنایع و معادن هرات می‌گویند که بدلیل کندی خدمات گمرکی در گمرک اسلام‌قعله، کالاهای صدها موتر که در خاک ایران متوقف استند، با خطر نابودی قرار دارند.

اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که صدها موتر حامل مواد خام کارخانه‌های تولیدی شهرک صنعتی این ولایت در پشت دروازه‌های گمرک اسلام‌قلعه – در خاک ایران - متوقف استند اما به‌علت طی مراحل نشدن به موقع اسناد گمرکی، این مواد خام در خطر نابودی قرار گرفته‌اند.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات گفت: «مواد خام فابریکه‌ها است، سبزی جات است که در آن طرف مرز متوقف است. اگر توجه جدی نشود سرمایه‌گذاران و فابریکه داران خساره‌مند می‌شوند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که کندی کار در گمرک اسلام قلعه سبب وارد شدن زیان به بازرگانان شده‌است.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بیان داشت: «یک ضرر و یک فاجعه در گمرک اسلام‌قلعه داشتیم و تاکنون تبعات این فاجعه گسترده‌است. بخشی از اموال در مسیر بی‌سرنوشت است. هر شب برای راننده‌گان پول می‌دهیم و این موضوع ما را سخت نگران ساخته است.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که فعالیت گمرک اسلام قلعه از سر گرفته شده‌است. به‌گفتۀ والی هرات، قرار است یک گمرک تازه در نزدیکی ایستگاه روزنک خط آهن هرات- خواف در ولسوالی زنده جان این ولایت ایجاد شود.

سید وحید قتالی، والی هرات در این باره افزود: «خدمات گمرکی خودرا به داخل شهر آورده ایم و توقف نکرده‌است. در اسلام‌قلعه هم خدمات گمرکی وجود دارد. برای ساخت یک گمرک تازه در ولایت هرات شرکتی که باید کار آن را پیش ببرد و بخش عملیاتی ریاست جمهوری به هرات رسیده‌است. زمین و بودجه برای گمرک جدید مشخص شده است.»

احمد کرخی، عضو شورای ولایتی هرات نیز اظهار داشت: «ما امیدوار استیم که گمرک تازه با استندردهای بین‌المللی ساخته شود تا دوباره شاهد همانند آتش سوزی گمرک اسلام قلعه نباشیم.»

نبود ظرفیت‌های لازم در گمرک اسلام‌قلعه یکی از علت‌های اصلی آتش‌سوزی هفته پیش در این گمرک خوانده می‌شود.

در این آتش‌سوزی بیش از یک هزار موتر حامل کالاهای بازرگانی سوختند.

هم‌رسانی کنید