Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: پروژه‌های توانمندسازی زنان، اولویت ملی است

مسؤولان وزارت مالیه در نشستی که روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۹حوت) به هدف توانمندسازی اقتصادی زنان راه‌اندازی شده بود، می‌گویند که توانمندسازی اقتصادی زنان از اولویت‌های ملی است و از همین‌رو برنامه‌ها و پروژه‌هایی برای آن در بودجه ملی جا داده شده‌اند.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های زنان، ۵۳ درصد آن در بخش صنایع، ۱۹ درصد آن در بخش کشاورزی و کمتر از ۵ درصد آن در بخش خدمات بوده‌است.

نذیر کبیری، معین سیاست‌گذاری وزارت مالیه می‌گوید: " ۲.۸ میلیارد افغانی را از وجوه اختیاری و کمک‌های بین‌المللی برای پروژه‌های تقویت و توانمندسازی زنان در بودجۀ امسال داریم. مبلغ ۳۰۰ میلیون افغانی جهت استخدام معلمین اناث جدا تخصیص دادیم."

در این نشست، مسؤولان وزارت های مالیه و اقتصاد می‌گویند که نیاز است پول‌هایی که بیرون از بودجه و از سوی نهادهای غیر دولتی هزینه می‌شوند، برابر با اولویت‌های ملی باشند .

نبی سروش، معین سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد می‌گوید: "یک مسیر درست بتیم برای توانمندسازی زنان. می‌بینیم یک میلیارد دالر پول کمی نیست و نزدیک به بودجه انکشافی دولت است. "

وزارت امور زنان که عملی کنندۀ برنامۀ توانمندسازی اقتصادی زنان است، می‌گوید که این نشست آغاز کار روی آماده سازی نقشۀ راه برای رسیدن به این هدف است.

حسینه ساپی، وزیر امور زنان می‌گوید: "نقشۀ راه‌ توانمندی اقتصادی زنان را در افغانستان تعریف می‌کنیم. "

رولا غنی، بانوی نخست کشور نیز می‌گوید: "همین زنان متشبث هستند که با وجود چالش‌ها و مشکلات و قبول خطرات، ثبات اقتصادی خانوادۀ های شان ‌را تضمین می‌کنند."

از سویی هم، بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد امسال مشارکت زنان در فعالیت‌های گونه‌گون اقتصادی کاهش یافته‌اند.

وزارت مالیه: پروژه‌های توانمندسازی زنان، اولویت ملی است

وزارت مالیه می‌گوید که ۲.۸ میلیارد افغانی را برای توانمند سازی زنان در بودجه امسال تخصیص داده‌اند.

Thumbnail

مسؤولان وزارت مالیه در نشستی که روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۹حوت) به هدف توانمندسازی اقتصادی زنان راه‌اندازی شده بود، می‌گویند که توانمندسازی اقتصادی زنان از اولویت‌های ملی است و از همین‌رو برنامه‌ها و پروژه‌هایی برای آن در بودجه ملی جا داده شده‌اند.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های زنان، ۵۳ درصد آن در بخش صنایع، ۱۹ درصد آن در بخش کشاورزی و کمتر از ۵ درصد آن در بخش خدمات بوده‌است.

نذیر کبیری، معین سیاست‌گذاری وزارت مالیه می‌گوید: " ۲.۸ میلیارد افغانی را از وجوه اختیاری و کمک‌های بین‌المللی برای پروژه‌های تقویت و توانمندسازی زنان در بودجۀ امسال داریم. مبلغ ۳۰۰ میلیون افغانی جهت استخدام معلمین اناث جدا تخصیص دادیم."

در این نشست، مسؤولان وزارت های مالیه و اقتصاد می‌گویند که نیاز است پول‌هایی که بیرون از بودجه و از سوی نهادهای غیر دولتی هزینه می‌شوند، برابر با اولویت‌های ملی باشند .

نبی سروش، معین سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد می‌گوید: "یک مسیر درست بتیم برای توانمندسازی زنان. می‌بینیم یک میلیارد دالر پول کمی نیست و نزدیک به بودجه انکشافی دولت است. "

وزارت امور زنان که عملی کنندۀ برنامۀ توانمندسازی اقتصادی زنان است، می‌گوید که این نشست آغاز کار روی آماده سازی نقشۀ راه برای رسیدن به این هدف است.

حسینه ساپی، وزیر امور زنان می‌گوید: "نقشۀ راه‌ توانمندی اقتصادی زنان را در افغانستان تعریف می‌کنیم. "

رولا غنی، بانوی نخست کشور نیز می‌گوید: "همین زنان متشبث هستند که با وجود چالش‌ها و مشکلات و قبول خطرات، ثبات اقتصادی خانوادۀ های شان ‌را تضمین می‌کنند."

از سویی هم، بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد امسال مشارکت زنان در فعالیت‌های گونه‌گون اقتصادی کاهش یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید