تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش چشمگیر حاصلات توت زمینی در ولایت ننگرهار

مسؤولان زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گویند که در سال روان، حاصل توت زمینی در این ولایت افزایش چشمگیری داشته‌است.

این مسؤولان افزوده‌اند که تا پایان سال روان خورشیدی، ۱۵۰ تُن توت زمینی در این ولایت برداشت خواهد شد.

عبدالرحمان، یکی از کشاورزان در ولسوالی خوگیانی می‌گوید: "حدود ۱۵ تا ۱۶ سال می‌شود که در این کار مصروف هستم. روز به روز حاصلات ما زیاد می‌شود و کشت آن نسبت به گذشته ترقی کرده است. می‌خواهیم این میوه را به ضد کوکنار و مواد مخدر به بازار عرضه کنیم."

از سویی هم، شماری از کشاورزان درننگرهار ازحکومت می‌خواهند که زمینه های بهتر کشت، برداشت و بسته بندی توت زمینی را برای آنها فراهم سازد تا بتوانند درآمد های شان را بیشتر بسازند.

عمرگل، یکی دیگر از از کشاورزان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار می‌گوید: "تولید این میوه خوب است. بازار خوب دارد و فایده زیاد می‌کند."

شماری از کشاورزان در ننگرهار ازحکومت می‌خواهند که برای پروسس معیاری توت زمینی ابزارهای لازم را دراختیار آنان قراردهد.

شکر الله، کارشناس بخش کشاورزی درننگرهار می‌گوید: "توت زمینی در افغانستان به ویژه در کابل مارکیت خوب دارد و بهترین بدیل برای کشت چرس و کوکنار است. هم فایده اش هلال است و هم مردم در کار مصروف می‌شوند."

مسؤولان زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گویند که امسال تلاش دارند تا روند کشت و برداشت توت زمینی را از مرحلهء آزمایشی به مرحله تجارتی تغییر دهند.

انعام‌الله ساپی، رییس زراعت وآبیاری ننگرهار اظهار داشت: "می‌خواهیم در آینده در هزار ها جریب زمین در این ولایت توت زمینی کشت شود.زیرا در این ولایت برای کشت این نبات توافق اقلیمی وجود دارد و همچنان مارکیت خوب دارد."

کشت و برداشت توت زمینی در سال‌های اخیر در ولایت ننگرار ترویج شده‌است.

بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری، درحال حاضر در ولسوالی‌های خوگیانی، سپین غر، اچین وسرخ‌رود ولایت ننگرهار توت زمینی کشت و برداشت می‌شوند.

افزایش چشمگیر حاصلات توت زمینی در ولایت ننگرهار

درحال حاضر در ولسوالی های خوگیانی، سپین غر، اچین وسرخ‌رود ولایت ننگرهار توت زمینی کشت و برداشت می‌شوند.

Thumbnail

مسؤولان زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گویند که در سال روان، حاصل توت زمینی در این ولایت افزایش چشمگیری داشته‌است.

این مسؤولان افزوده‌اند که تا پایان سال روان خورشیدی، ۱۵۰ تُن توت زمینی در این ولایت برداشت خواهد شد.

عبدالرحمان، یکی از کشاورزان در ولسوالی خوگیانی می‌گوید: "حدود ۱۵ تا ۱۶ سال می‌شود که در این کار مصروف هستم. روز به روز حاصلات ما زیاد می‌شود و کشت آن نسبت به گذشته ترقی کرده است. می‌خواهیم این میوه را به ضد کوکنار و مواد مخدر به بازار عرضه کنیم."

از سویی هم، شماری از کشاورزان درننگرهار ازحکومت می‌خواهند که زمینه های بهتر کشت، برداشت و بسته بندی توت زمینی را برای آنها فراهم سازد تا بتوانند درآمد های شان را بیشتر بسازند.

عمرگل، یکی دیگر از از کشاورزان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار می‌گوید: "تولید این میوه خوب است. بازار خوب دارد و فایده زیاد می‌کند."

شماری از کشاورزان در ننگرهار ازحکومت می‌خواهند که برای پروسس معیاری توت زمینی ابزارهای لازم را دراختیار آنان قراردهد.

شکر الله، کارشناس بخش کشاورزی درننگرهار می‌گوید: "توت زمینی در افغانستان به ویژه در کابل مارکیت خوب دارد و بهترین بدیل برای کشت چرس و کوکنار است. هم فایده اش هلال است و هم مردم در کار مصروف می‌شوند."

مسؤولان زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گویند که امسال تلاش دارند تا روند کشت و برداشت توت زمینی را از مرحلهء آزمایشی به مرحله تجارتی تغییر دهند.

انعام‌الله ساپی، رییس زراعت وآبیاری ننگرهار اظهار داشت: "می‌خواهیم در آینده در هزار ها جریب زمین در این ولایت توت زمینی کشت شود.زیرا در این ولایت برای کشت این نبات توافق اقلیمی وجود دارد و همچنان مارکیت خوب دارد."

کشت و برداشت توت زمینی در سال‌های اخیر در ولایت ننگرار ترویج شده‌است.

بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری، درحال حاضر در ولسوالی‌های خوگیانی، سپین غر، اچین وسرخ‌رود ولایت ننگرهار توت زمینی کشت و برداشت می‌شوند.

هم‌رسانی کنید