Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افراد ناشناس بار دیگر یک پایه برق را در شمال کابل انفجار دادند

یک هفته پس از منفجر کردن دو پایه برق در ولسوالی میربچه کوت، افراد ناشناس یک پایه برق دیگر را شب گذشته در ولسوالی کلکان انفجار دادند.

صبح امروز انفجار ماین دیگری یکی از کارمندان شرکت برشنا را که سرگرم بازسازی پایه برق در کلکان بود، زخمی ساخت.

با واژگون شدن این پایه برق، ۲۶۰میگاوات برق کابل و برخی از ولایت‌های دیگر قطع شد.

سنگر نیازی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «صبح وقت همکاران مان کارشان را آغاز کردند اما متأسفانه یکی از همکاران ما در نتیجۀ انفجار زخمی شد.»

نجیب‌زاده، باشندۀ کابل نیز افزود: «تاریک کردن خانه‌های و ایجاد وحشت چه توجیهی دارد.»

منفجر شدن یک پایه برق در شب عید، تنها یکی از حدود ده رویدادی است که در کمتر از دو هفته پسین در شمال کابل رخ داده‌است. نه تنها که جلو ادامه این رویدادها گرفته نشده که حتا نیروهای امنیتی عاملان این رویدادها را نیز شناسایی نکرده‌اند.

باشنده‌گان شمال کابل کوتاهی نیروهای امنیتی و جابه‌جا شدن افراد مشکوک را در بخش های گونه‌گون ولسوالی‌های شمال کابل از علت‌های افزایش ناامنی‌ها در این بخش کابل می‌گویند.
سید فخرالدین هاشمی، باشندۀ کلکان بیان داشت: «این‌جا از ولایت های مختلف آمده‌اند و وکیلان گذر تذکره‌های جعلی به آنان توزیع کرده‌اند.»

جاوید، باشندۀ دیگر کلکان نیز افزود: «پیش از این، امن‌ترین منطقه کلکان بود، اما حالا افراد ناشناس جابه‌جا شده‌اند.»

در دو هفته پسین در شمال کابل دو بار پایه‌های برق انفجار داده شده‌اند. در دو رویداد آتش‌سوزی محموله‌های مواد نفتی منفجر شدند، موتر حامل کارمند صحت عامه پنجشیر و مسافران بامیانی هدف قرار گرفتند و دیروز افراد مسلح ناشناس بر کاروان موترهای فرمانده پولیس ولسوالی قره باغ حمله کردند. 

افراد ناشناس بار دیگر یک پایه برق را در شمال کابل انفجار دادند

با واژگون شدن این پایه برق، ۲۶۰میگاوات برق کابل و برخی از ولایت‌های دیگر قطع شد.

تصویر بندانگشتی

یک هفته پس از منفجر کردن دو پایه برق در ولسوالی میربچه کوت، افراد ناشناس یک پایه برق دیگر را شب گذشته در ولسوالی کلکان انفجار دادند.

صبح امروز انفجار ماین دیگری یکی از کارمندان شرکت برشنا را که سرگرم بازسازی پایه برق در کلکان بود، زخمی ساخت.

با واژگون شدن این پایه برق، ۲۶۰میگاوات برق کابل و برخی از ولایت‌های دیگر قطع شد.

سنگر نیازی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «صبح وقت همکاران مان کارشان را آغاز کردند اما متأسفانه یکی از همکاران ما در نتیجۀ انفجار زخمی شد.»

نجیب‌زاده، باشندۀ کابل نیز افزود: «تاریک کردن خانه‌های و ایجاد وحشت چه توجیهی دارد.»

منفجر شدن یک پایه برق در شب عید، تنها یکی از حدود ده رویدادی است که در کمتر از دو هفته پسین در شمال کابل رخ داده‌است. نه تنها که جلو ادامه این رویدادها گرفته نشده که حتا نیروهای امنیتی عاملان این رویدادها را نیز شناسایی نکرده‌اند.

باشنده‌گان شمال کابل کوتاهی نیروهای امنیتی و جابه‌جا شدن افراد مشکوک را در بخش های گونه‌گون ولسوالی‌های شمال کابل از علت‌های افزایش ناامنی‌ها در این بخش کابل می‌گویند.
سید فخرالدین هاشمی، باشندۀ کلکان بیان داشت: «این‌جا از ولایت های مختلف آمده‌اند و وکیلان گذر تذکره‌های جعلی به آنان توزیع کرده‌اند.»

جاوید، باشندۀ دیگر کلکان نیز افزود: «پیش از این، امن‌ترین منطقه کلکان بود، اما حالا افراد ناشناس جابه‌جا شده‌اند.»

در دو هفته پسین در شمال کابل دو بار پایه‌های برق انفجار داده شده‌اند. در دو رویداد آتش‌سوزی محموله‌های مواد نفتی منفجر شدند، موتر حامل کارمند صحت عامه پنجشیر و مسافران بامیانی هدف قرار گرفتند و دیروز افراد مسلح ناشناس بر کاروان موترهای فرمانده پولیس ولسوالی قره باغ حمله کردند. 

هم‌رسانی کنید